Phật tử tu tập đẩy lùi nạn dịch Covid-19 bằng cách nào?

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, ai trong chúng ta cũng mong mỏi các nhà khoa học sớm tìm ra vacxin đẩy lùi được nạn dịch. Là người đệ tử Phật, ngoài việc thực hiện đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế, chúng ta có thể làm gì để đẩy lùi nạn dịch này hay không? Xin kính mời quý Phật tử, quý độc giả cùng đọc những lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán trong bài viết dưới đây để tìm hiểu về cách tu tập theo Phật Pháp để đẩy lùi dịch bệnh nhé!

co-pham-thi-yen-28
Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh: Tâm Chiếu Hoàn Quán) chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa

Đức Phật dạy về “chết uổng” và cách tu tập để chuyển hóa

Theo quan niệm của đạo Phật, thọ mạng của chúng sinh hoàn toàn dựa vào nhân quả của chúng sinh đó. Có những chúng sinh được thọ mạng dài lâu, nhưng có chúng sinh lại có thọ mạng ngắn ngủi, đó đều là do nhân quả đã gieo. Trong kinh, Đức Phật cũng đề cập đến những trường hợp khiến chúng sinh phải chết uổng, tức là chết khi thọ mạng vẫn còn, nếu biết cách tu tập chuyển hóa nhân quả. Để các Phật tử hiểu về vấn đề này, Cô Phạm Thị Yến lý giải: “Trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy về 9 thứ chết uổng như: có bệnh nhưng không gặp được thầy, được thuốc, hoặc gặp được thầy nhưng lại cho nhầm thuốc khiến bị chết uổng; có bệnh không kịp thời cứu chữa dẫn đến chết uổng; có bệnh do phi nhân làm hại, mà không biết tu trì kinh chú nên dẫn đến chết uổng;... Đức Phật dạy đó là những bệnh chết uổng, bởi vì đáng ra nếu mình biết đến Phật Pháp, biết tu tập để chuyển hóa nhân quả thì mình sẽ không bị chết. Nhưng do mình không biết đến Phật Pháp, không biết tu tập để chuyển hóa nhân quả nên mới dẫn đến cái chết như vậy”.

Từ 9 trường hợp chết uổng trong kinh Dược Sư và qua lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến, chúng ta biết rằng, có thể có những trường hợp tử vong vì nạn dịch Covid-19 trên thế giới là một trong những trường hợp chết uổng. Giả sử những người đó gặp được thầy, gặp được thuốc, được cứu chữa kịp thời thì sẽ không phải chết. Nhưng vì không gặp được thầy, không gặp thuốc nên mất đi thân mạng một cách uổng phí mà đáng nhẽ ra vẫn có thể sống thêm được nữa.
Tuy nhiên, có những người dù đã tu tập, đã gặp được thầy, gặp được thuốc nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết, vì đôi khi đó là định nghiệp không thể chuyển hóa được trong kiếp này. Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Có những cái chết do định nghiệp, dù có tu tập cũng không thể chuyển hóa được ở ngay hiện kiếp này thì đó không gọi là chết uổng. Sự tu tập đó sẽ khiến cho mình được hưởng hạnh phúc, an lành trong kiếp sau. Còn người có định nghiệp nhưng không biết tu tập thì khi chết rơi vào 3 đường ác, rồi tái sinh làm người đi chăng nữa cũng sẽ chịu rất nhiều khổ đau như vừa sinh ra đã bệnh tật, ngu tối,...”

Đức Phật của chúng ta là bậc Toàn Giác, bậc Thế Gian Giải, điều gì trên thế gian này Ngài cũng biết và lý giải một cách rõ ràng. Với những trường hợp chết uổng, trong kinh Dược Sư, Đức Phật đã dạy cho chúng ta những phương pháp tu tập, chuyển hóa để kéo dài thọ mạng của mình. Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Đức Phật dạy, nếu mình biết tu tập nhân quả thì sẽ chuyển hóa được nghiệp ngay trong đời này. Như: tu tập các công đức, tụng kinh, lễ Phật, tán dương các bậc thiện lành, phụng sự Tam Bảo, làm các việc phước thiện như phóng sinh, in kinh sách,... khiến cho mình tăng phúc và chuyển hóa được nghiệp lực”.
Như vậy, đối với dịch bệnh Covid-19, nếu chúng ta biết tu tập theo lời Phật dạy, chắc chắn sẽ chuyển hóa nghiệp lực của chính bản thân mình và góp phần khiến cho nạn dịch sớm được đẩy lùi, hóa giải.

vang-theo-su-huong-dan-tu-co
Vâng theo sự hướng dẫn của Cô Phạm Thị Yến, Phật tử trong CLB Cúc Vàng- Tập Tu Lục Hòa tu tập hồi hướng hóa giải nạn dịch Covid-19

Lợi ích của quy y Tam Bảo trong việc tu tập chuyển hóa

Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ - phẩm Vô Thường, có câu chuyện “Thiên Đế Thích tự quy y Tam Bảo”: Khi Đế Thích thấy mình mất đi năm đức tướng (1- hào quang trên thân mất; 2- hoa trên đầu khô héo; 3- không còn ưa thích chỗ ngồi của mình; 4- mồ hôi nách chảy hôi dơ; 5- bụi bám trên thân), Ngài biết mình sắp mạng chung và sẽ tái sinh vào thai một con lừa trong nhà người thợ làm đồ gốm. Sau đó, Đế Thích hướng tâm và biết được Đức Phật đang tọa thiền trên núi Kỳ-xà-quật. Ngài đến nơi gặp Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ và phát nguyện quy y Phật - Pháp - Tăng, tức là phát nguyện từ nay cho đến đời đời kiếp kiếp chỉ nương tựa vào sự giác ngộ. Sau khi phát nguyện xong, trời Đế Thích mạng chung, nhưng chỉ thọ thai vào bụng của con lừa mẹ trong khoảnh khắc, vì con lừa mẹ chạy loạn vào chỗ đồ gốm chưa nung, làm vỡ rất nhiều đồ, người chủ tức giận đuổi đánh lừa mẹ khiến lừa mẹ bị sảy thai. Sau đó, thần thức của Đế Thích liền thoát khỏi thai lừa và nhập vào thân cũ, đầy đủ năm đức tướng như xưa.

quy-y-tai-chua-ba-vang
Phật tử quy y Tam Bảo tại chùa Ba Vàng ngày 07/9/2019

Qua câu chuyện trên, Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Trên thực tế, chúng ta cũng thấy rất nhiều người chết nửa ngày, một ngày, thậm chí là hai ngày, ba ngày, nhưng lại sống lại. Tức là, đáng ra người đó phải bị chết, nhưng do trước khi chết, họ khởi được niệm cuối cùng là niệm thiện, khiến phước báo của họ được hồi lại và thần thức nhập vào thân cũ nên sống trở lại. Đó là do ở niệm cuối cùng mình có thiện niệm, thì nghiệp liền được thay đổi”.

Từ bài kinh “Thiên Đế Thích tự quy y Tam Bảo”, qua sự trạch giảng của Cô chủ nhiệm, chúng ta thấy rằng, phước báu từ nơi Tam Bảo rất thù thắng, vi diệu. Dù chỉ khởi được một niệm thiện lành nương tựa nơi Tam Bảo trước khi lâm chung mà trời Đế Thích có thể thay đổi được nghiệp phải chết của mình. Thấy được lợi ích từ việc quy y Tam Bảo như vậy, Cô Phạm Thị Yến đã hướng dẫn cho các thành viên trong CLB Cúc Vàng cách thực hành lời Phật dạy để chuyển hóa nghiệp trong đợt nạn dịch Covid-19 này. Cô chia sẻ: “Ứng dụng câu chuyện này, chúng ta tu tập theo lời Phật dạy để chuyển hóa ngay từ bây giờ chứ không đợi đến lúc mạng chung mới tu tập. Trong nạn dịch Covid-19, Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa nương tựa oai lực của Tam Bảo, đại diện là chư Tăng chùa Ba Vàng, chúng ta đang tu tập 49 ngày tụng kinh Tam Bảo, tán dương công đức Phật - Pháp - Tăng. Chúng ta có phát nguyện thọ Bát quan trai giới, trong đó có phần quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng”.

phat-tu-clb-cuc-vang-2
Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đang tu tập 49 ngày tụng kinh Tam Bảo, tán dương công đức Phật - Pháp - Tăng

Câu phát nguyện sinh ra công đức rất lớn khiến đẩy lùi nạn dịch Covid-19

Bên cạnh việc phát tâm quy y, nương tựa Tam Bảo để tu tập chuyển hóa thì các thành viên trong CLB Cúc Vàng có một nhân duyên lớn là được phát lời nguyện: “Con xin phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian”. 

cau-than-chu
Câu “thần chú” hồi hướng đẩy lùi dịch bệnh Covid- 19

Để các Phật tử hiểu hơn ý nghĩa của lời nguyện này, Cô chủ nhiệm chia sẻ: “Câu phát nguyện này khiến cho chúng ta không những đời này, mà nhiều đời nhiều kiếp về sau được quy y Tam Bảo. Nó có duyên lành hơn rất nhiều duyên lành của vị trời Đế Thích trong câu chuyện trên. Vì Đế Thích khi sắp mạng chung chỉ phát nguyện quy y Phật - Pháp - Tăng thôi, còn chúng ta khi phát nguyện câu này đã có đầy đủ sự quy y Tam Bảo, đầy đủ sự tinh tấn học Pháp, đầy đủ nguyện mang giáo Pháp của Phật, mang sự thật, chân lý đến số đông để giúp cho nhiều người thể nhập chân lý vào đạo giác ngộ, tu tập giải thoát. Chúng ta hiểu rằng, giáo Pháp của Phật thật cao quý, khiến cho mọi người tin được vào nhân quả, bỏ ác hành thiện. Nếu cả thế gian, ai cũng làm được như vậy thì chắc chắn thế gian này sẽ được hạnh phúc. Là người đệ tử Phật, chúng ta nên lấy tình thương của mình trải rộng ra, mong muốn cho mọi người bớt khổ. Mọi người khổ là do không hiểu được giáo Pháp của Phật. Cho nên, chỉ khi nào mọi người biết gieo nhân thiện, dừng các nhân ác thì mới hết được nhân quả đau khổ. Mà chính giáo Pháp của Phật mới giúp cho họ bỏ nhân ác, gieo nhân thiện; bỏ việc ác, làm việc thiện. Cho nên, đối với người đệ tử Phật phát nguyện chuyển tải Phật Pháp đến cho số đông là một phát nguyện cao quý, là một việc cao quý, cũng là một tâm rất rộng lớn nằm trong tâm từ bi mong muốn cho mọi người hết khổ. Cho nên, câu phát nguyện này công đức rất lớn”.

Từ lời chia sẻ của Cô chủ nhiệm, chúng ta biết rằng, nếu áp dụng thực hành phát nguyện hằng ngày câu “thần chú”: “Con xin phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian” trong sự giác ngộ, chúng ta sẽ tích lũy cho mình rất nhiều phúc báu, nhân duyên thù thắng trong đời này và những kiếp về sau. Ngoài ra chúng ta cũng góp phần khiến cho dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra sớm được dập tắt.

Phật tử hãy chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Trong kinh “Vesali thiên tai, dịch họa” có kể về câu chuyện: Khi thành Vesali bị hạn hán, người chết rất nhiều, vua quan và nhân dân trong nước đã thỉnh Phật cứu giúp. Đức Phật chỉ dạy 500 vị Tỳ-kheo tụng bài kinh Tam Bảo để có được năng lượng tăng thượng tâm tỏa ra không gian trong khu vực thành Vesali. Chính năng lực của tâm tăng thượng này đã chiêu cảm được các vị Thiện thần, Thiện Dạ-xoa, La sát, Thiện chư Thiên đến, khiến cho Ác thần, Ác Dạ-xoa tránh xa, thời tiết được thay đổi, dịch bệnh được tiêu trừ. Đó là tất cả nhân duyên về tâm linh, khiến cho con người thay đổi tâm tính, biết yêu thương, hỗ trợ nhau, có những phương pháp để diệt trừ dịch bệnh, thanh lọc những cấu uế của môi trường do dịch bệnh gây ra.

duc-phat-chi-day
Đức Phật chỉ dạy 500 vị Tỳ-khưu đi quanh thành Vesāli ba vòng, tụng bài kinh Ratana Sutta (kinh Tam Bảo) suốt đêm không ngủ (ảnh minh họa)

Ứng dụng bài kinh “Vesali thiên tai, dịch họa” vào trong cuộc sống hiện tại - khi cả thế giới đang đương đầu chống lại dịch bệnh Covid-19, Cô Phạm Thị Yến đã hướng dẫn các Phật tử như sau: “Trước hết, chúng ta phải chung tay với các cơ quan nhà nước thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đó là một thiện tâm. Thứ hai, chúng ta phải yêu thương, giúp đỡ nhau trong hiện tại. Về phần tâm linh, chúng ta vâng theo lời Phật dạy, phải biết tăng thượng tâm, tu các thiện tâm đối với người và vật trong hiện tại, cùng các cõi tâm linh xung quanh, đối với các loài chưa sinh và các loài mà chúng ta không thấy biết,... Chúng ta hướng đại tâm phát nguyện Bồ Đề để không gian xung quanh chúng ta đều chuyển năng lực của tâm xấu thành tâm thiện, năng lực tâm linh không tốt trở thành năng lực tâm linh tốt. Đó là cách chúng ta chuyển hóa cho mình trong dịch bệnh này và giúp cho mọi người được hưởng từ sự tu tập của chúng ta”.

trao-500-trieu
Phật tử CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa theo sự hướng dẫn của Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã trao 500.000.000 đồng và 1.000 chiếc khẩu trang y tế cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 23/03/2020
truong-dao-trang-minh-long
Trưởng đạo tràng khu vực Minh Long – Hà Đông “giải cứu” hoa trong mùa dịch Covid-19

Qua lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về những điều nên thực hành để đẩy lùi được nạn dịch Covid-19, mong rằng, các thành viên trong CLB Cúc Vàng sẽ thực hiện tốt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế, tinh tấn tu tập, thực hành lời Phật dạy, rải tâm từ bi rộng lớn để sớm hóa giải được dịch bệnh.
Chúc quý Phật tử cùng người thân được mạnh khỏe, tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp.

Các bài nên xem:

1,045 lượt xem
18/07/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ