Nghi thức nghe Pháp ngồi thiền - tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Xem tổng hợp các chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng tại link: 
https://phamthiyen.com/tong-hop-cac-chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-cua-chu-tang-c3753.html

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Văn Bạch Nghe Pháp, Ngồi Thiền

Thực hành phần nào thì đọc phần tương ứng.

1. Văn Bạch Trước Khi Nghe Pháp/Ngồi Thiền

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép
+ nghe (tiếp) bài Pháp trong chương trình tu (tên bài pháp)...
+ ngồi thiền quán (tiếp), theo các đề mục quán của bài (kinh/pháp)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Nếu nghe pháp xong sẽ ngồi thiền, thì bạch luôn, khi ngồi thiền không bạch nữa.
Trước khi ngồi thiền các Phật tử mở link video Sư Phụ hô thiền, nếu tu tập ở nơi không có mạng thì có thể bỏ qua video này.
Link video Sư Phụ hô thiền:
https://www.youtube.com/watch?v=pCWAArxZ3T4

2. Văn Bạch Sau Khi Nghe Pháp/Xả Thiền

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con (đã nghe pháp xong/xin xả thiền).
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.

+ Trường hợp xin nghỉ tu: Và chúng con xin cáo bạch với tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh trong chương trình… vì nhân duyên… nên chúng con xin được nghỉ tu (cho tới ngày…). Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho chúng con.

(Tiếp)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

C. Link Video Và Đề Mục Quán Các Chương Trình

I. Chương trình số 1

Ấn vào tên bài: Link video và đề mục quán chương trình số 1 tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

II. Chương trình số 2

Ấn vào tên bài: Link video và đề mục quán chương trình số 2 tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng 

III. Chương trình số 3

Ấn vào tên bài: Link video và đề mục quán chương trình số 3 tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng 

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 6 tháng 8 năm 2023

 

688,949 lượt xem
16/06/2023

Bình luận (4)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. T
  T

  TaTrung Thiện

  21/06/2023

  Xin thành kính tri ân công đức của Cô chủ nhiệm

 2. T
  T

  Tống Thị Nguyệt

  06/02/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức của Cô Chủ Nhiệm.

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Sửu

  09/08/2022

  Em xin tri ân công đức Cô Chủ nhiệm ạ.

 4. H
  H

  Hạnh

  03/08/2022

  Con xin tri ân Cô ạ