Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa

Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa gồm các đạo tràng Phật tử trong nước và ngước ngoài tu học tại chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. CLB do Phật tử Phạm Thị Yến - pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán làm chủ nhiệm. Tính đến tháng 6 năm 2022, CLB có gần 400 đạo tràng, nhóm Phật tử tu tập với số lượng hơn 1 vạn Phật tử. 
 
CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa sinh hoạt, tu tập, làm Phật sự theo sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và đại Tăng chùa Ba Vàng, cùng sự hướng dẫn tu hành của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán). CLB là môi trường để các Phật tử tu tập lục hòa, thực hành theo lời Phật dạy, áp dụng đối với tự thân, gia đình và xã hội.
 
Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng phát nguyện và thực hành theo công hạnh:
“Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Hộ trì Tam Bảo
Rộng khắp thế gian”.