Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (Bài 8) - Quyển 1

Quý vị và các bạn tùy duyên in và tải bản PDF tại đây:

Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8) - Quyển 1 (Dành cho Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8) - Quyển 1 (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Nếu muốn tu tập qua mạng thì tu theo chương trình dưới đây:

LỜI NÓI ĐẦU 
Kính thưa quý Phật tử và các bạn! 
Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác thì phải thọ chịu quả khổ, nếu chúng ta tạo các nghiệp thiện thì được hưởng hạnh phúc. Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. 
Chương trình tu tập có 4 phần: Phần A. Hướng Dẫn; Phần B. Nghi Thức Tu Tập 49 Ngày Lần 1; Phần C. Nghi Thức Tu Tập 49 Ngày Lần 2; Phần D. Nghi Thức Tu Tập 49 Ngày Lần 3. 
Khi gia đình có duyên sự gì, thì gia đình tu tập, hồi hướng công đức vào đúng việc đó, theo tâm mong cầu của gia đình (mong cầu hướng thiện). 
Trong khi tu tập, mà gia đình có phát sinh duyên sự mới, thì quý Phật tử lại hồi hướng cho cả việc mới phát sinh. 
Quý Phật tử và các bạn đọc kỹ phần hướng dẫn để hiểu trước khi thực hành.

PHẦN A: HƯỚNG DẪN

1. Cách thức tu tập

Thời gian: 
Mỗi lần gia đình có duyên sự (nghiệp nặng) thì quý Phật tử tu bài số 8 theo các chương trình quyển 1, 2, 3, 4, 5. Quý Phật tử cũng có thể phát nguyện tu thời gian ngắn, mỗi lần phát nguyện tu theo 1 quyển nhỏ (Thượng, Trung, Hạ), lần sau phát nguyện tu tập thì tu quyển tiếp theo. 
Ví dụ: Lần 1 tu theo quyển Thượng. Lần 2 tu theo quyển Trung. Lần 3 tu theo quyển Hạ. 
Thời gian tu tập trong ngày: Tùy duyên sắp xếp phù hợp với công việc của gia đình, nếu một ngày tu tập được hai thời, thì lợi ích hơn. Nếu ngày nào tu được hai thời, thì vẫn tu theo chương trình của ngày đó.

2. Khấn xin nghỉ tu tại nhà

Nếu ngày nào quý Phật tử bận công việc phải đi xa nhà không tu tập được, thì quý Phật tử bạch lễ xin nghỉ tu tại nhà, khi xong việc thì công phu tiếp, theo văn khấn sau:

Văn Khấn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là: …… Pháp danh: …… Hiện đang ở tại: …… Hôm nay là ngày…… tháng…… năm…… Theo chương trình con đang tu tập trong 49 ngày, để chuyển nghiệp cho gia đình, nhưng hôm nay con với lý do: …… con xin nghỉ đến ngày…… tháng…… năm…… con xin tiếp tục tu. Đây là lời chân thật của con, con xin chư Phật chứng minh cho con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

3. Sắm lễ cúng

Ngày đầu tiên của mỗi lần tu 49 ngày và ngày cuối cùng khi tu tập xong mỗi lần 49 ngày, cúng lễ bằng mâm cơm chay và hoa, quả. 
Các ngày tiếp theo, từ ngày thứ hai cho đến ngày 48, mỗi ngày đều dâng lễ cúng, trước mỗi bát hương, sắp lễ một bát cơm trắng (có thể thay cơm bằng bánh hoặc các vật thực khác, nhưng cần thay hàng ngày mỗi khi cúng) và một cốc nước chè (nếu không có thì cúng bằng nước trắng), hoa quả tùy duyên (có hoặc không có đều được). 
- Hướng dẫn cách sắp lễ: 
Cơm chay gồm các đồ thức ăn từ rau củ quả (không có thịt của chúng sinh) và 1 cốc sữa tươi (các đồ lễ, sau khi lễ xong thì thọ thực). 
Gia đình nào có bàn thờ Phật, thì sắp hoa quả và một bát cơm, một cốc nước để dâng cúng Phật. 
Đặt mâm cơm cúng lên bàn thờ gia tiên. 
Gia đình nếu có bàn thờ Phật, thì hành lễ phía trước dưới bàn thờ Phật, nếu gia đình nào chưa có bàn thờ Phật, thì hành lễ phía trước dưới bàn thờ gia tiên. 
Trường hợp trong gia đình hoặc nơi ở hiện tại của quý Phật tử chưa thờ tự, quý Phật tử có thể sắp xếp một cái bàn trống, hoặc trên bàn làm việc để gọn gàng. Sau đó, quý Phật tử có thể thực hiện tất cả các nghi lễ ở đó, có thể cắm hương bằng cốc gạo hoặc nếu trường hợp không được cắm hương, thì không cắm hương, thành tâm làm lễ cũng được (vì hoàn cảnh không cho phép vẫn đảm bảo yếu tố thành tâm). Nếu do hoàn cảnh nào đó, mà không làm được mâm cơm chay, thì có thể cúng bằng một bát cơm và một cốc nước. 
Lưu ý: Khi làm lễ không kiêng kỵ ngày, giờ, tháng, năm và tuổi. Do gia đình bố trí công việc mà sắp xếp thời gian phù hợp để làm lễ.

Mâm cúng Mâm cơm chay (ảnh minh họa)

4. Các vong linh khấn mời khi tu tập

Nếu thỉnh mời vong linh nào thì khấn đúng vong linh đó: 
Vong linh gia tiên tiền tổ nội, ngoại (họ: Trần, Lê)…….. 
Vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình chúng con tại…….. 
Vong linh thai nhi (nếu có)...... 
Vong linh oan gia trái chủ, theo nghiệp báo oán tác động vào gia đình, trên việc (phát triển kinh tế, công danh sự nghiệp, hạnh phúc gia đình, tính tình,)…...... Thông qua các hiện tượng, ví dụ: Con hư qua hiện tượng mải chơi bỏ học….; công danh: Các duyên cản trở người (tên)... không đồng ý............ 
Lưu Ý: Khi tu theo chương trình số 8 mà phát sinh muốn cầu siêu cho vong linh gia tiên, vong linh thai nhi thì vẫn tiếp tục tu theo chương trình này, khi khấn thì bạch thêm vong linh.

5. Cúng dường Tam Bảo

Cúng dường Tam Bảo: Dâng cúng vào chùa bằng tiền hoặc vật phẩm để tôn tạo chùa, để nuôi dưỡng chư Tăng cùng Phật tử tu tập làm việc công quả và các việc từ thiện phúc lợi xã hội. 
Tùy tâm cúng dường Tam Bảo, hồi hướng công đức cứu độ các vong linh (cầu siêu) và hồi hướng phúc cứu độ đó đến cho gia đình để hoá giải nghiệp chướng theo mong cầu. 
Bạch lễ cúng dường vào buổi tu tập đầu tiên, hồi hướng công đức đến cho các vong linh theo từng mục, ví dụ: Cúng dường Tam Bảo là: 0 đồng, hồi hướng công đức cho gia tiên bên nội họ Trần; cúng dường Tam Bảo: 1 đồng, hồi hướng công đức cho....

6. Nghe Pháp

- Ngày nghe Pháp có thể thực hành 1 trong 2 cách sau: 
1. Nghe Pháp và cúng cơm cùng một khóa lễ 
2. Trong khóa lễ chỉ thực hành cúng cơm, còn nghe Pháp có thể nghe vào thời gian khác trong ngày.

- Nếu bài Pháp dài có thể chia nghe làm nhiều lần trong ngày. Nếu bài Pháp ngắn thì có thể tùy ý chọn và nghe thêm các bài khác trên các trang truyền thông của chùa Ba Vàng và trên trang Phạm Thị Yến.

- Trong khi tu tập và sau khi đã tu tập xong 3 lần 49 ngày, các Phật tử tinh tấn nghe Pháp thêm vào thời gian tùy duyên trong ngày để giác ngộ chuyển hóa nghiệp.

- Nếu quý Phật tử nào tu đủ 3 lần 49 ngày của chương trình này, các lần sau muốn tu tập tiếp thì vào các ngày nghe Pháp sẽ tùy ý nghe bài giảng chưa nghe trong cùng kênh, những ngày tụng kinh thì giữ nguyên.

- Quý Phật tử có thể nghe các bài Pháp qua các trang truyền thông dưới đây, hoặc có thể thỉnh một đài nghe Pháp ở Ban Tri khách chùa Ba Vàng (số thứ tự bài nghe Pháp trong quyển này giống với số thứ tự các bài nghe Pháp ở đài).

CÁC TRANG NGHE PHÁP

I. Facebook: 
1. Chùa Ba Vàng 
facebook.com/chuabavang.com.vn 
2. Thầy Thích Trúc Thái Minh 
facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh 
3. Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) 
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan

II. Youtube 
1. Chùa Ba Vàng 
youtube.com/chuabavangqn/?sub_confirmation=1 
2. Thầy Thích Trúc Thái Minh 
youtube.com/thaythichtructhaiminh/?sub_confirmation=1 
3. Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) 
youtube.com/phamthiyentamchieuhoanquan/?sub_confirmation=1

(Quý Phật tử ấn vào tên phần tu tập để vào bài tu tập)

- PHẦN B. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 (Quyển Thượng)

- PHẦN C. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 (Quyển Trung)

- PHẦN D. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 (Quyển Hạ)

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử khi cúng lễ xong, gom cất phần tịnh tài (tiền), để gửi ngay hoặc sau khoảng mấy tháng thì gửi.

Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý Phật tử muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây.

Quý Phật tử kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau: 
chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang/ 
Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link, mong quý Phật tử xem xét và kiểm tra lại.

TÀI KHOẢN CHÙA BA VÀNG

Số tài khoản: 0141005656888. 
Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng. 
Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh. 
Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

Khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại hoặc nhắn tin qua zalo để thầy biết: 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).

Nội dung tin nhắn 
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… /…/… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh… Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Khi gửi tiền thì khấn 
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỷ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản…. con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh (gia tiên, thai nhi, oan gia trái chủ…)…. được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật, trong hiện tại con xin hồi hướng cho cha mẹ… được… hồi hướng cho con được (công việc… đọc ý mình ra)………. 
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với: 
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): 
– Ban Liên Lạc của CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa: 0984243810 
– Nhắn tin vào facebook: 
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): 
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan 
– Đăng lên nhóm facebook: 
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): 
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ 
– Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

-------------------HẾT-------------------

Các bài nên xem thêm:

448,206 lượt xem
10/07/2022

Bình luận (30)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. T
  T

  Trường Thị Lương

  28/08/2022

  Con kính chào Cô. Cô cho con hỏi là hôm mùng 1 âm lịch, gia đình con có thắp hương cầu an, cầu tiền tài, cầu lộc vào nhà nhưng con có xuất tiền để trả nợ cho họ. Bố chồng nói là ngày 1 âm lịch người ta thì trông cho tiền lộc vào nhà, con mình đằng này lại đưa tiền đi trả cho họ là đưa tiền ra khỏi nhà, bảo như vậy làm ăn khó mà có lộc thêm được. Con mong được sự giải đáp của Cô ạ. Con xin tri ân công đức của Cô ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 2. P
  P

  Phạm Thị Thuý

  20/08/2022

  Con chào Cô ạ. Cô cho con hỏi chút là trong quá trình tu tập theo bài số 8 là mình phải ăn chay, không được ăn mặn hả Cô? Con muốn thỉnh oan gia trái chủ xem con có oán kết gì trong quá khứ mà đường công doanh của con không được ổn định, công việc cứ thay đổi liên tục, chưa ổn định được và kinh tế cũng gặp khó khăn, làm gì cũng gặp trắc trở không được thuận lợi như có sự kìm hãm, con không lý giải được. Và con cũng đã phạm tội lỗi bỏ 2 thai nhi, cuộc sống lắm lúc bế tắc con không biết phải giải quyết như thế nào ạ? Mong Cô giải đáp giúp con ạ. Sau đợt nghỉ này, con có thời gian nếu về được Việt Nam thì con lên chùa thỉnh oan gia trái chủ có được không ạ? Con cảm ơn Cô ạ.

  1. Ban quản trị

   21/08/2022

   Ban Quản trị trang xin chào bạn Phạm Thị Thuý và xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
   Thầy Thích Trúc Thái Minh từng dạy: “Phật tử tại gia ăn chay hay không ăn chay, đối với giới luật Phật là không bắt buộc. Miễn rằng, Phật tử tại gia tu trì được giới cho tốt, biết bố thí, cúng dường, tu được các thiện hạnh như lời Đức Phật dạy thì mình vẫn có phước báu đầy đủ. Đương nhiên, nếu Phật tử tại gia do lòng từ bi, phát nguyện ăn chay nữa thì cũng rất tốt. Với tâm từ, thương yêu các sinh linh, loài vật mà chúng ta ăn chay thì rất tốt, cũng được công đức, phước báu thêm lên”. Từ lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh, chúng ta biết rằng với người Phật tử tại gia, ăn chay là hoàn toàn tự nguyện, đây không phải điều kiện bắt buộc trong khi tu tập.
   1. Về việc ăn chay, Cô Phạm Thị Yến đã từng trả lời tại các đường link sau, Ban Quản trị mời bạn tham khảo nhé:
   1.1 Ăn chay hay ăn mặn? - Phật tử tại gia nên nghe để biết!
   1.2 Ăn chay có được ăn trứng không?
   Ban Quản trị mời bạn tham khảo các đường link Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng/trả lời dưới đây:
   1.3 Thờ Phật có bắt buộc phải ăn chay?
   1.4 Ý nghĩa của việc ăn chay
   2. Hiện nay, Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ của chùa không còn nữa. Tuy nhiên, Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác thì phải thọ chịu quả khổ, nếu chúng ta tạo các nghiệp thiện thì được hưởng hạnh phúc. Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ.
   - Về việc của bạn, bạn có thể tu tập theo chương trình Bài 8 - Cầu siêu giải oán kết - Tu tập tại nhà, bạn kiên trì tu tập (có thể phải tu mấy lần 49 ngày) chắc chắn sẽ có kết quả chuyển hóa. 
   Bạn cố gắng kiên trì tu tập nhé.
   * Câu chuyện chuyển hóa nghiệp bệnh nhờ tu tập Phật Pháp dưới đây là hai trong rất nhiều câu chuyện chuyển nghiệp có thật tại chùa Ba Vàng. Xin mời bạn truy cập vào đường link dưới đây để tìm hiểu:
   - Gia đình đứng trước bờ vực tan vỡ, tài sản tiêu tán: Chuyển hóa vi diệu nhờ tu tập Phật Pháp
   - Cô gái sống tại Đức vượt qua khó khăn, tìm được việc làm như ý nhờ tu tập Phật Pháp
   * Ban Quản trị mời bạn tìm hiểu tại phần Câu Chuyện Chuyển Nghiệp trong chuyên mục Tâm Linh Nghi Lễ trên website Phạm Thị Yến.
   Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các đường link dưới đây:
   - Muốn nhanh chuyển nghiệp cần tu tập và hồi hướng thế nào?
   - Hóa giải oan gia trái chủ sám hối thế nào để được công đức lớn và sớm chuyển nghiệp?
   - Nên làm gì sau khi nạo phá thai để giảm trừ tội lỗi?
   * Hiện nay, Chùa Ba Vàng đã có các đạo tràng Phật tử xa xứ đang sinh sống tại 27 nước trên thế giới, bạn có thể tìm hiểu tại đây:
   Facebook: https://www.facebook.com/phattuxaxu/
   Facebook: https://www.facebook.com/groups/phattuxaxu1/
   Nếu bạn muốn đăng ký tham gia tu tập cùng đạo tràng Phật tử xa xứ, bạn có thể thực hiện một trong 2 cách sau:
   Cách 1: Đăng ký theo link: https://bit.ly/3eyqE00
   Cách 2: Bạn cho Ban Quản trị xin các thông tin sau:
   - Họ tên:
   - Số điện thoại:
   - Địa chỉ (bao gồm: xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố):
   - Mong muốn:
   Ban Quản trị sẽ gửi bạn thông tin về đạo tràng thuộc chùa Ba Vàng gần bạn nhất, để bạn liên lạc với đạo tràng nhé. Ban Quản trị cũng sẽ liên lạc trước với đạo tràng, để đạo tràng lưu ý đến thông tin liên lạc của bạn. Nếu bạn cần đạo tràng giúp, hướng dẫn việc tu tập, bạn cứ nói chuyện với đạo tràng. Theo quy định, các đạo tràng thuộc chùa Ba Vàng, Phật tử chỉ giúp đỡ tu tập, không lấy tiền công hay bất cứ loại tiền nào cả.
   Để hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây:
   Thông báo về quy định tiếp nhận đóng góp, cúng dường của nhân dân, Phật tử tại chùa Ba Vàng 
   Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Hà

  14/07/2022

  Thưa Cô. Con rất may mắn và hạnh phúc khi được nghe Pháp. Năm nay con 35 tuổi, con lận đận trong đường tình duyên con muốn tu tập theo bài tu số 8 ạ. Con không biết tu thế nào cho đúng con mong được chỉ dạy ạ. Con xin tri ân công đức của Cô ạ.

  1. B
   B

   Ban Quản trị

   14/07/2022

   Ban Quản trị trang xin chào bạn Nguyễn Thị Hà và xin trả lời bạn như sau: Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác thì phải thọ chịu quả khổ, nếu chúng ta tạo các nghiệp thiện thì được hưởng hạnh phúc. Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Về việc của bạn, bạn có thể tu tập theo chương trình Bài 8 – Cầu siêu giải oán kết – Tu tập tại nhà, bạn kiên trì tu tập (có thể phải tu mấy lần 49 ngày) chắc chắn sẽ có kết quả chuyển hóa. Bài 8 – Cầu siêu giải oán kết – Tu tập tại nhà *Nếu bạn muốn hướng dẫn tu tập chuyển nghiệp, BQT sẽ kiểm tra và gửi bạn thông tin đạo tràng ở gần khu vực của bạn, đạo tràng sẽ hướng dẫn bạn tu tập cho thuận tiện nhé. Bạn cho BQT xin các thông tin liên hệ bao gồm: – Họ tên: – Số điện thoại: – Địa chỉ (bao gồm: xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố): BQT sẽ gửi bạn thông tin về đạo tràng thuộc chùa Ba Vàng gần bạn nhất, để bạn liên lạc với đạo tràng nhé. BQT cũng sẽ liên lạc trước với đạo tràng, để đạo tràng lưu ý đến liên lạc của bạn. Nếu bạn cần đạo tràng giúp, hướng dẫn việc tu tập, bạn cứ nói chuyện với đạo tràng. Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!

 4. T
  T

  Trần Thị Bé Sáu

  14/07/2022

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Cô! Cho hỏi trên đây trong trang Google của Cô có phần tu tập hóa giải oán kết dành cho người ở xa. Mở đầu trang là bài số 8 quyển 1, vậy bài số 8 quyển 2 là tương tự như vậy nhưng đến bài pháp thì mình nghe bài thứ 2 phải không ạ? Ví dụ bài pháp đầu tiên của quyển 1 là bài: Xứng đáng là ruộng phước điền, bài pháp đầu tiên của quyển 2 là bài: Lễ khai xuân Kỷ Hợi chùa Ba Vàng ngày mùng 8 tháng giêng, phải không ạ? Con muốn tu tập tiếp bài 8 quyển 2 ạ.

  1. B
   B

   Ban Quản trị

   14/07/2022

   Ban Quản trị trang xin chào bạn Trần Thị Bé Sáu. Ban Quản trị trang xin trả lời bạn như sau: Trong bài 8 quyển 1 có 3 lần tu 49 ngày (tương ứng với 3 quyển nhỏ Thượng, Trung, Hạ) dưới đây: Bài 8 – Phần B. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 (Quyển Thượng) Bài 8 – Phần C. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 (Quyển Trung) Bài 8 – Phần D. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 (Quyển Hạ) Trong các link trên đều trình bày cụ thể từng ngày tụng kinh và nghe Pháp. Bạn đã tu hết 3 lần 49 ngày trên chưa? Hiện tại bài 8 chưa có quyển 2, nếu bạn tu hết 3 lần 49 ngày của quyển 1 rồi, các lần sau muốn tu tập tiếp thì vào các ngày nghe Pháp sẽ tùy ý nghe bài giảng chưa nghe trong cùng kênh, những ngày tụng kinh thì giữ nguyên. *Bạn đã tham gia sinh hoạt trong đạo tràng chưa? Nếu chưa, bạn có thể tham gia sinh hoạt trong đạo tràng gần khu vực bạn đang sinh sống để được đạo tràng hướng dẫn chi tiết về cách tu tập và học Phật nhé. Bạn có thể cho Ban Quản trị xin thông tin liên hệ bao gồm: – Họ tên: – Số điện thoại: – Địa chỉ (bao gồm: xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố): BQT sẽ gửi bạn thông tin về đạo tràng thuộc chùa Ba Vàng gần bạn nhất, để bạn liên lạc với đạo tràng nhé. BQT cũng sẽ liên lạc trước với đạo tràng, để đạo tràng lưu ý đến liên lạc của bạn. Nếu bạn cần đạo tràng giúp, hướng dẫn việc tu tập, bạn cứ nói chuyện với đạo tràng. Phật tử trong đạo tràng chỉ giúp tu tập, không lấy tiền công hay bất cứ loại tiền nào. Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!

 5. T
  T

  Thân Thị Nhất

  14/07/2022

  Thưa Cô. Em là Phật tử tùy hỷ có tu bài số 8 được không ạ?

  1. B
   B

   Ban Quản trị

   14/07/2022

   Ban Quản trị trang xin chào bạn Thân Thị Nhất. Ban Quản trị trang xin trả lời bạn như sau: Bạn có thể tu tập theo chương trình Bài 8 – Cầu siêu giải oán kết – Tu tập tại nhà * Có rất nhiều người đã được chuyển hóa nhờ tu học Phật pháp. Ban Quản trị xin mời bạn truy cập vào các đường link dưới đây để tìm hiểu: Ung thư phổi di căn lên não: Sự chuyển hóa kỳ diệu nhờ nước hành tỏi và tu tập Phật Pháp Cứu mẹ ngay trong phút nguy kịch dù cách xa 1.500 km nhờ Phật Pháp 24 ngày tu tập và câu chuyện chuyển hóa căn bệnh lạ: “Bệnh liken phẳng” Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!