Nghi thức tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8)

Quý vị và các bạn tùy duyên in và tải bản PDF tại đây: cập nhật sau

Chương trình tu gồm các nội dung:
- Nội dung tu bắt buộc: Tụng kinh và nghe pháp chương trình chính (cố gắng tu tụng kinh chương trình phụ)
- Nội dung tùy duyên: Tu bát quan trai và cúng thí thực.

A. Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu! Nghi thức tu tập này dành cho các Phật tử, có niềm tin với đạo Phật; tin có nhân quả và nhân quả có sự liên hệ trong ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai; tin tu tập sám hối, trì trai giữ giới, nghe học Phật Pháp khai mở tri kiến bỏ ác làm lành, làm các việc phúc thiện: bố thí, giúp đỡ, cúng dường thì sẽ chuyển hóa thân tâm và hỗ trợ chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, chuyển hóa hoàn cảnh sống (gia đình bất hòa, con cái chưa ngoan,…)

B. Hướng Dẫn

cập nhật sau

C. Nghi Thức

I. Nghi Thức Ngày Tụng Kinh

Ấn vào tên bài: Nghi thức tụng kinh - tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8)

II. Nghi Thức Ngày Nghe Pháp

Ấn vào tên bài: Nghi thức cúng thực ngày nghe Pháp - tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8)

III. Tu Bát Quan Trai Giới Và Cúng Thí Thực Hỗ Trợ Tu Chuyển Hóa (Bài 8)

(Tùy duyên có/không tu và tu đủ/ít hơn số ngày theo hướng dẫn.)

1. Tu Bát Quan Trai Giới

- Tu đúng ngày theo pháp Lục Hòa: 2; 5; 11; 15; 19; 23; 26; 29.

- Số lượng ngày tu: Tùy duyên.

- Hình thức tu: Tinh nghiêm, tùy hỷ (tại phần hướng dẫn của nghi thức tu Bát quan trai)
Đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-gioi-c4363.html

2. Cúng Thí Thực

Đường link: https://phamthiyen.com/cac-nghi-thuc-cung-thi-thuc-co-hon-c3704.html

D. Tham Khảo Các Trường Hợp Tu Chuyển Hóa

Tùy duyên tham khảo các trường hợp đã tu chuyển hóa, được các Phật tử chia sẻ tại trang Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày, để tự động viên sách tấn mình tu tập.

E. Liên Hệ Hỏi Về Việc Tu Tập

Để tiện giúp đỡ và hướng dẫn những người có niềm tin với Phật Pháp, muốn được sự giúp đỡ cũng như vào câu lạc bộ Cúc Vàng, ứng dụng Phật Pháp tu tập chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, câu lạc bộ tiếp nhận mong cầu tự nguyện trên, tại các địa chỉ sau:

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]
725,377 lượt xem
30/09/2023

Bình luận (28)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Thuý Lai

  24/02/2024
  Con xin tri ân công đức của Cô ạ. Con xin chúc cô nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng con ạ
 2. N
  N

  Nguyễn Thị Thuý Lai

  24/02/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm đã cho chúng con nghi thức tu tập để mang lại lợi ích cho bản thân và gia đình ạ.
 3. N
  N

  Nguyễn Thị Thuý Lai

  23/02/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm đã cho chúng con nghi thức tu tập để mang lại lợi ích cho bản thân và gia đình ạ.
 4. N
  N

  Nguyễn Thị Thuý Lai

  23/02/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm đã cho chúng con nghi thức tu tập để mang lại lợi ích cho bản thân và gia đình ạ.
 5. N
  N

  Nguyễn Thị Thúy Lai

  20/02/2024
  Con xin tri ân Tam Bảo, Sư Phụ cùng Đại Tăng thiện hữu tri thức giúp con tu hành