Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Giới thiệu Clb Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa

I. Lịch sử Hình thành CLB Cúc vàng

1. Nhân duyên thành lập

- Trong một lần làm phận sự ở chùa, Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến vô tình nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ với người khác rằng: Sư Phụ mong mỏi thành lập tứ chúng chùa Ba Vàng thành tứ chúng biết tu tập lục hòa. Đây là nhân duyên để Cô Phạm Thị Yến quyết chí thành lập CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa.

- Khi đã xây dựng đạo tràng và làm đạo tràng trưởng đạo tràng Từ Tâm, Cô Chủ nhiệm trăn trở: Các đạo tràng viên đồng với nhau rồi, còn người đạo tràng trưởng thì sẽ đồng với ai? Nếu người đạo tràng trưởng mà không biết tu tập, lại tô bồi bản ngã, đi ngược với con đường giải thoát thì cả cuộc đời này lại làm những việc vô ích hay sao?

Cô Chủ nhiệm thấy thương những người đạo tràng trưởng nên đã quyết định xây dựng nhiều đạo tràng để các đạo tràng trưởng cùng nhau phấn đấu và có môi trường tu hòa hợp với nhau.

2. Quá trình phát triển

a. Phát triển số lượng thành viên, đạo tràng

b. Độ lan tỏa lớn

- Các đạo tràng trải rộng ở khắp các tỉnh thành ở Việt Nam như Quảng Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh,... Bên cạnh đó, đạo tràng Phật tử xa xứ cũng được thành lập vào đầu năm 2020 với hàng nghìn Phật tử đến từ hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đến 12/2022, lan tỏa rộng đến hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ.
- Hàng nghìn Phật tử cùng người thân trong gia đình tu tập chuyển hóa nghiệp khổ trên thân bệnh, nghiệp phi nhân làm hại và chuyển hóa tâm tính.

Link đăng ký đạo tràng chùa Ba Vàng trợ giúp, hướng dẫn tu tập: https://docs.google.com/forms/

Link đăng ký tham gia đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng: https://docs.google.com/forms/


c. Các kênh truyền thông trên các nền tảng Website, Youtube, Facebook

- Website phamthiyen.com

- Fanpage CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa

- Youtube CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa

- Youtube Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

- Fanpage Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán

- Facebook Phạm Thị Yến

+ Các nhóm khác:

- Tâm sự cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

- Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày

- CLB Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình Phật tử

- Đời sống người Phật tử

- Nhóm Đi chợ

- Nhóm Đạo Tràng Phật Tử Xa Xứ Chùa Ba Vàng

+ Số điện thoại Cô Phạm Thị Yến: 0379 629 052

+ Số điện thoại CLB Cúc Vàng: 0963 065 265

Xem thêm

II. Danh Sách Đạo Tràng

gioi-thieu


Hiện nay, các đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng trên khắp thế giới đang cùng tu tập lục hòa dưới sự giáo dưỡng trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và sự hướng dẫn, sách tấn của Cô Phạm Thị Yến. Sau đây là danh sách các đạo tràng/nhóm Phật tử trực thuộc CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng. Nếu quý vị muốn tham gia đạo tràng CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng, vui lòng liên hệ qua số hotline: 0386 690 818 hoặc 0963 065 265.

III. Ý nghĩa tên gọi CLB Cúc Vàng - Tu Tập Lục Hòa

- Hoa cúc vàng với những đặc tính tốt đẹp như: Dù hoa có héo cũng không rời cành, từ khi nở đến khi tàn màu sắc không hề phai nhạt. Đó là biểu tượng của sự bền vững và chứa đựng những ý nghĩa quý báu là Hiếu, Nghĩa, Thủy Chung. Chính vì vậy, Cô Chủ nhiệm thỉnh cầu Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cho phép lấy hoa cúc vàng làm biểu tượng của câu lạc bộ và đặt tên là CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa.

- Tập tu:

 • Trong quá trình tập tu chắc chắn mình và người bạn đạo của mình sẽ có những lỗi lầm. Vì vậy chúng ta sẽ hoan hỷ đón nhận, không chấp lỗi của nhau, luôn tha thứ, nâng đỡ cho nhau.
 • Tên của câu lạc bộ có từ “tập tu”, trong đó có thực hành pháp sám hối, chỉ lỗi, hướng đến một trong bảy tài sản quý mà Đức Thế Tôn đã trao lại cho chúng ta, đó chính là tâm tàm quý.

- Lục hòa: Là 6 pháp hòa kính

 • 1- Thân hòa cộng trụ;
 • 2- Khẩu hòa vô tranh;
 • 3- ý hòa đồng duyệt;
 • 4- Giới hòa đồng tu;
 • 5- Kiến hòa đồng giải;
 • 6- Lợi hòa đồng quân.

Các thành viên CLB Cúc Vàng đang tu tập 6 pháp hòa kính với tinh thần Hiếu, Nghĩa, Thủy, Chung; cùng nâng đỡ và đoàn kết trong quá trình tu tập; mang yêu thương đến thế gian, làm cho thế gian hạnh phúc bằng chính sự giác ngộ sự thật. Đó chính là ý nghĩa sâu sắc của tên CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa.

Các thành viên CLB Cúc Vàng đang tu tập 6 pháp hòa kính với tinh thần Hiếu, Nghĩa, Thủy, Chung; cùng nâng đỡ và đoàn kết trong quá trình tu tập; mang yêu thương đến thế gian, làm cho thế gian hạnh phúc bằng chính sự giác ngộ sự thật. Đó chính là ý nghĩa sâu sắc của tên CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

gioi-thieu

IV. Mục đích hoạt động

Câu lạc bộ được thành lập với mục đích: mưu cầu hạnh phúc, giảm trừ phiền não khổ đau, lấy sự chuyển nghiệp để xây dựng lòng tin chân thật với Giáo Pháp, áp dụng Phật Pháp vào cuộc sống hàng ngày.

1. Đối với xã hội: Giúp đỡ mọi người với tinh thần tương thân, tương ái.
2. Đối với tự thân: áp dụng những lời Phật dạy qua sự giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và đại Tăng chùa Ba Vàng để giúp mình tăng trưởng tình thương và lòng từ bi. Trong khi làm Phật sự, lấy tinh thần xả thí để cùng nhau làm Phật sự, lấy Giới và lời Phật dạy để chuyển hóa tâm. Từ đó thành tựu các công đức, cầu giải thoát, giúp tâm được thanh tịnh.
3. Đối với gia đình: Sau khi tu học Phật Pháp, bản thân dần thay đổi tâm tính để gia đình hạnh phúc, từ đó mang đến phúc lành cho gia đình và con cháu.
4. Đối với gia tiên: Tu học theo lời Phật dạy để tạo thêm công đức phước báo cho dòng họ, mang công đức lành này hồi hướng cầu siêu cho gia tiên tiền tổ (Theo Kinh Nikaya, Kinh Vu Lan và Kinh Địa Tạng).

V. Phương Pháp Tu Tập

1. Phương pháp tu hành: Thiền - Tịnh song tu

- Ứng dụng linh hoạt theo từng hoàn cảnh để điều phục và thanh tịnh tâm.
- Phật dạy TâM là gốc, Thiền hay Tịnh cũng đều là phương pháp quay về tu sửa TâM, khiến cho tâm ác trở nên thiện, tâm ô nhiễm trở thành thanh tịnh, tâm trói buộc được giải thoát. Tất cả Pháp tu của Phật chỉ là pháp phương tiện để đạt được cứu kính giác ngộ, giải thoát.
- Trong việc học Pháp, phải y cứ vào Tứ diệu đế, Bát chính đạo và Giới luật của Phật làm căn bản.
- Thiền định: Thiền Tứ niệm xứ, thiền đối trị.
- Tịnh độ: Căn bản của Tịnh độ là tịnh tam nghiệp.

+ Tín: Tin Phật là bậc toàn giác, đã giải thoát viên mãn và để lại giáo Pháp cho chúng ta thực hành; tin giáo Pháp của Phật nếu thực hành sẽ được kết quả hết khổ, an vui; tin chư Tăng là những người chân thật thực hành giáo Pháp và truyền giảng lại giáo Pháp cho chúng ta thực hành; tin chính mình có thể thực hành được giáo Pháp và thành tựu được kết quả như nguyện.

+ Hạnh: Thực hành Giới luật, lấy chánh kiến để thanh tịnh nghiệp, lấy 6 pháp hòa kính để thanh tịnh nghiệp, lấy công hạnh Bồ Đề để thanh tịnh nghiệp.

+ Nguyện: Hồi hướng về Vô thượng Bồ đề.2. Công hạnh Bồ Đề:

“Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian”

Pháp để thực hành tu tập nội chúng, ngoại chúng và thực hành công hạnh Bồ Đề là thực hành thất giác chi câu hữu với 6 pháp hòa kính.

- Thất giác chi bao gồm:
+ Một: Niệm giác chi là sự tỉnh giác (nơi bốn chỗ Thân, Thọ, Tâm, Pháp)
+ Hai: Trạch pháp giác chi là sự phân tích, biết phân biệt đúng sai
+ Ba: Tinh tiến giác chi là chăm chỉ, kiên trì
+ Bốn: Hỉ giác chi là tâm hoan hỉ
+ Năm: Khinh an giác chi là tâm thức khinh an, sảng khoái
+ Sáu: Định giác chi là sự tập trung lắng đọng
+ Bảy: Xả giác chi là lòng buông xả, không cấu chấp

- 6 pháp hòa kính mà các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đang thực hành:

6 Pháp Hòa Kính

1. Thân Hòa Đồng Trụ

1. Thân Hòa Đồng Trụ

Cùng nhau tu học, cùng nhau làm Phật sự.

2. Khẩu Hòa Vô Tranh – Không Tranh Đấu

2. Khẩu Hòa Vô Tranh – Không Tranh Đấu

Luôn lấy giới để ứng xử Thứ lớp, Cung kính, Vâng lời, Biết ơn trong lúc làm Phật sự.

3. Ý Hòa Đồng Duyệt

3. Ý Hòa Đồng Duyệt

Trong công việc chung cùng nhau bình đẳng bàn bạc, đóng góp ý kiến khiến cho công việc Phật sự được hoàn thành xuất sắc.

4. Kiến Hòa Đồng Giải

4. Kiến Hòa Đồng Giải

Giải quyết các khúc mắc với nhau trong khi làm việc bằng tư tưởng: Quán chiếu nhân quả theo Tứ diệu đế, để bỏ ác, làm lành khiến cho tăng thượng tâm: tăng trưởng tâm lành thiện; tăng thượng trí: khiến cho trí quán sát, trí tổng quát được phát triển nhạy bén.

5. Giới Hòa Đồng Tu

5. Giới Hòa Đồng Tu

Lấy năm giới của Phật tử tại gia làm nền tảng: Không sát sinh, Không trộm cắp, Không tà dâm, Không nói dối và Không say sưa nghiện ngập.

6. Lợi Hòa Đồng Quân

6. Lợi Hòa Đồng Quân

Quan tâm chăm sóc nhau bình đẳng. Tất cả các công đức được tạo ra từ sự tu học làm Phật sự hòa hợp này đều đưa đến hạnh phúc trong hiện tại và giải thoát trong tương lai cho tất cả các thành viên.

3. Pháp Tu Thường Trực: Như Lý Tác ý

Tất cả Phật tử trong đạo tràng:

 • Nói và làm chân thật
 • Nhẫn với sự thị phi

Luôn nhớ nghĩ và tư duy:

 • Việc này ta làm có tâm CUNG KíNH chưa? Đã thưa hỏi đúng thứ lớp chưa? Đã đúng đạo đức của con người chưa?
 • Ta làm việc này đã xong viên mãn chưa để sau này còn là bậc trưởng thượng?
 • Ta làm việc này nên biết ơn ai? Ta làm việc này vì ta hay vì ai? Có lợi ích cho ta hay có lợi ích cho ai? Lợi ích này trong hiện tại như thế nào trong tâm, trong vị lai thì lợi ích như thế nào?
 • Ta làm việc này có chấp công không? Có bảo cho mọi người biết chưa? Còn giấu diếm ở chỗ nào?
 • Ai đã chỉ lỗi cho ta nhỉ? Tại sao ta chưa hoan hỷ nhỉ? Còn chỗ này ta chưa hiểu lỗi người và lỗi mình ta sẽ hỏi đạo tràng trưởng xem!

VI. Cơ Cấu 13 Ban Trong Đạo Tràng

Ban Tri Sự

Ban Tri Sự

- Trưởng ban: Chịu trách nhiệm chính.

- Phó ban: Họp ban và phân chia tham gia phận sự với trưởng ban.

- Nhiệm vụ:
Tại đạo tràng:
+ Nhận nhiệm vụ tại Ban Cán sự của đạo tràng.
+ Họp với Ban Cán sự và Ban Lãnh đạo, điều phối phân công các công việc phận sự.
+ Đốc thúc triển khai công việc; liên lạc với các ban khác để phối hợp phân công và kiểm soát công việc.
Tại CLB Cúc Vàng:
+ Nhận phận sự tại Ban Tri sự CLB Cúc Vàng → Ban Cán sự đạo tràng họp → Điều hành đạo tràng, phối hợp cùng Ban Tri sự câu lạc bộ.
+ Đăng bài cúng dường
+ Chịu trách nhiệm các việc của đạo tràng tại trang nhóm Ban Tri sự CLB Cúc Vàng.

Ban Tài Chính

Ban Tài Chính

- Trưởng ban: Chịu trách nhiệm chính

- Phó ban: Họp ban và phân chia tham gia phận sự với trưởng ban

- Nhiệm vụ:

Tại đạo tràng:

+ Bàn bạc và Nhận nhiệm vụ từ Ban Cán sự đạo tràng

+ Thu chi các quỹ theo quy định

+ Báo cáo các thông số thu chi tại Ban Cán sự đạo tràng

+ Mọi thông số về thu chi của đạo tràng phải được công khai cho toàn bộ Phật tử chính thức trong đạo tràng

Tại CLB Cúc Vàng:

+ Làm các việc phù hợp với nội quy về tài chính

+ Đề xuất kiểm tra thu chi các quỹ theo thống kê

Ban Đời Sống

Ban Đời Sống

- Trưởng ban: Chịu trách nhiệm chính

- Phó ban: Họp ban và phân chia tham gia phận sự với trưởng ban.

- Nhiệm vụ:

+ Bàn bạc và nhận nhiệm vụ từ Ban Cán sự đạo tràng: Thăm hỏi và chăm sóc nếu có trường hợp gia đình neo đơn, khó khăn

+ Tổ chức thăm hỏi theo quy định của đạo tràng, CLB Cúc Vàng.

Ban Y Tế

Ban Y Tế

- Trưởng ban: Chịu trách nhiệm chính

- Phó ban: Họp ban và phân chia tham gia phận sự với trưởng ban.

- Nhiệm vụ:

+ Bàn bạc và nhận nhiệm vụ từ Ban Cán sự đạo tràng.

+ Triển khai các phương pháp chữa bệnh từ chuyên môn và từ câu lạc bộ giúp đỡ về sức khỏe các Phật tử trong đạo tràng.

Tổ Trưởng

Tổ Trưởng

- Trưởng ban: Chịu trách nhiệm chính

- Phó ban: Họp ban và phân chia tham gia phận sự với tổ trưởng.

- Nhiệm vụ:

+ Bàn bạc và nhận tất cả nhiệm vụ Ban Cán sự đưa về các tổ.

+ Sách tấn, bao quát nhóm trong mọi phận sự liên quan tới các ban.

+ Báo cáo các việc lên Ban Cán sự đạo tràng.

Ban Lãnh Đạo

Ban Lãnh Đạo

- Trưởng đạo tràng:

+ Bao quát toàn bộ công việc của đạo tràng. Sách tấn các phật tử từ tu tập và phận sự.

+ Có ý kiến quyết định trong tất cả các hoạt động của các ban, đạo tràng.

+ Chủ sự trong tất cả các công việc của đạo tràng.

- Phó đạo tràng:

Họp ban và cùng phân chia phận sự tham gia với đạo tràng trưởng.

Ban Quản Chúng

Ban Quản Chúng

- Trưởng ban: Chịu trách nhiệm chính

- Phó ban: Họp ban và phân chia tham gia phận sự với trưởng ban.

- Nhiệm vụ:

+ Theo dõi danh sách đạo tràng có bao nhiêu thành viên chính thức, dự thính, tùy hỷ.

+ Nhận phận sự từ Ban Lãnh đạo đạo tràng, hướng dẫn nội quy đạo tràng, nội quy CLB Cúc Vàng cho các Phật từ xin tham gia đạo tràng.

+ Tổng hợp danh sách tu tập, phận sự, các sự việc chuyển nghiệp trong đạo tràng,... trong tháng và báo lên Ban Cán sự đạo tràng

Ban Thông Tin

Ban Thông Tin

- Trưởng ban: Chịu trách nhiệm chính

- Phó ban: Họp ban và phân chia tham gia phận sự với trưởng ban.

- Nhiệm vụ: Chuyển tài Phật Pháp

+ Họp bàn với Ban Cán sự của đạo tràng để triển khai công việc (lấy tin và viết bài).

+ Đề xuất các kế hoạch, phương án làm thông tin cho đạo tràng.

+ Phát động phong trào để lấy tin.

+ Hướng dẫn cho Phật tử biết cách vào các trang truyền thông: like, bình luận, và chia sẻ.

+ Chia sẻ các bài viết của các trang truyền thông và đạo tràng khác.

Ban Xe

Ban Xe

- Trưởng ban: Chịu trách nhiệm chính

- Phó ban: Họp ban và phân chia tham gia phận sự với trưởng ban.

- Nhiệm vụ:

+ Nhận nhiệm vụ từ Ban Cán sự đạo tràng

+ Nhận đăng ký tham gia của Phật tử.

+ Thuê xe và sắp xếp cho Phật tử trên xe.

Ban Nghi Lễ

Ban Nghi Lễ

- Trưởng ban: Chịu trách nhiệm chính

- Phó ban: Họp ban và phân chia tham gia phận sự với trưởng ban.

- Nhiệm vụ:

+ Phụ trách việc họp Ban với Ban lãnh đạo .

+ Bồi dưỡng các kiến thức về nghi lễ cho Phật tử.

+ Phân công chú sám, phục lễ cho các khóa lễ tại đạo tràng.

+ Phân công nhân sự tham gia các khóa lễ.

Ban Cung Nghinh

Ban Cung Nghinh

- Trưởng ban: Chịu trách nhiệm chính

- Phó ban: Họp ban và phân chia tham gia phận sự với trưởng ban.

- Nhiệm vụ:

+ Bàn bạc và nhận nhiệm vụ từ Ban Cán sự, Ban tri sự đạo tràng.

+ Cung nghinh, thị giá quý Sư trong các việc tại đạo tràng.

+ Tham gia cung nghing, thị giá tại chùa theo phận sự của Câu lạc bộ.

+ Tham gia ổn định đại chúng.

Ban Ẩm Thực

Ban Ẩm Thực

- Trưởng ban: Chịu trách nhiệm chính

- Phó ban: Họp ban và phân chia tham gia phận sự với trưởng ban.

- Nhiệm vụ:

+ Bàn bạc và Nhận nhiệm vụ từ Ban Cán sự đạo tràng và Ban tri sự

+ Phân công tham gia nấu ăn tại chùa, đạo tràng, hỗ trợ nấu ăn tại các nhà đám (tang ma, giỗ, các lễ khác,...)

Ban Hành Đường

Ban Hành Đường

- Trưởng ban: Chịu trách nhiệm chính

- Phó ban: Họp ban và phân chia tham gia phận sự với trưởng ban.

- Nhiệm vụ:

Tại đạo tràng:

+ Bàn bạc và nhận nhiệm vụ từ Ban Tri sự đạo tràng

+ Phân công nhân sự.

+ Đến nhà đám bày khu vực khất thực của quý Thầy, bày cỗ cho khóa lễ.

Tại chùa:

Làm theo hướng dẫn của Ban Hành đường câu lạc bộ → phân công cho người trong đạo tràng của mình bày mâm, chia cơm tại chùa.

Ban Tri Sự

Ban Tài Chính

Ban Đời Sống

Ban Y Tế

Tổ Trưởng

Ban Lãnh Đạo

Ban Quản Chúng

Ban Thông Tin

Ban Xe

Ban Nghi Lễ

Ban Cung Nghinh

Ban Ẩm Thực

Ban Hành Đường

VII. Các Quy Chế Của Đạo Tràng

1. Sự nương tựa của đạo tràng

Các đạo tràng của CLB Cúc Vàng chỉ tu học theo sự hướng dẫn của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng bởi vì: Phật giáo rất hay bị các thế lực phản động lợi dụng để làm mất sự an ninh của đất nước, gây rối trật tự xã hội. Cho nên các đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng chỉ tu tập tại chùa Ba Vàng vì kiến thức và tư tưởng đã được kiểm soát rõ ràng, có sự chịu trách nhiệm từ trên Sư Phụ và các đạo tràng trưởng. Từ đó đạo tràng trưởng dễ sách tấn nhau và sách tấn các đạo tràng viên tu học theo pháp lục hòa của chư Phật.

Nếu không có quy định tu học thì các thành viên trong đạo tràng có thể là các phần tử lợi dụng đạo để gây mất trật tự xã hội. Vì thế, hoạt động của các đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng chỉ theo sự chỉ dạy của quý Thầy chùa Ba Vàng, không xen tạp bất cứ ở đâu khác.

2. Thành phần

a. Chính thức:
Người nam, người nữ sau khi đã tham gia tu tập cùng đạo tràng thấy phù hợp và đem đến lợi ích giải thoát; tâm thấy được an ổn nhẹ nhàng hơn thì xin làm thành viên chính thức.
Thể thức xin vào đạo tràng: Vào các buổi sinh hoạt, đứng lên nói: “Kính thưa đạo tràng trưởng cùng tất cả các đạo hữu! Sau quá trình tìm hiểu và tham gia các công việc phận sự với đạo tràng, tôi thấy phù hợp với tôi, tôi xin được tham gia sinh hoạt chính thức trong đạo tràng”.
Sau khi sinh hoạt một thời gian, không thấy phù hợp thì cũng như vậy, vào các buổi họp lại xin ra: “Kính thưa đạo tràng trưởng cùng tất cả các đạo hữu! Sau quá trình tham gia sinh hoạt với đạo tràng, tôi thấy không phù hợp với tôi, tôi xin được ra khỏi đạo tràng”.

b. Dự thính:
Tất cả Phật tử đã quy y Tam Bảo cùng nhau tham gia trạch Pháp, công đức, phận sự cùng đạo tràng.

c. Thành phần tùy hỷ:
Những Phật tử đã quy y Tam Bảo hoặc các thiện nam, tín nữ chưa quy y Tam Bảo có tham gia công đức, phận sự cùng đạo tràng.

d. Thành phần gieo duyên:
- Đối tượng:

 • Là nhân dân, Phật tử mà CLB Cúc Vàng giới thiệu hoặc đạo tràng tự gieo duyên
 • Nhân dân, Phật tử không tu chuyên nhất chùa Ba Vàng; nhân dân, Phật tử đã quy y Tam Bảo nhưng vẫn làm việc tà kiến
 • Còn làm nghề nấu rượu, sát sinh, bán vàng mã, bản thân chưa mong nguyện đổi nghề
 • Không có ý định tu lên dự thính
 • Tùy duyên tham gia các quỹ (có hoặc không)

- Thời gian từ gieo duyên trở thành thành viên tùy hỷ hoặc dự thính:

 • Trường hợp 1: Sau 1 tháng, trở thành thành viên tùy hỷ nếu đủ điều kiện.
 • Trường hợp 2: Sau 1 tháng, trở thành thành viên dự thính nếu đủ điều kiện.
 • Trường hợp 3: Gieo duyên vô thời hạn. Sau 3 tháng không có tiếp nhận hay tương tác thì thành viên đó sẽ chủ động liên hệ với đạo tràng khi gia đình có việc. Đạo tràng không sách tấn nữa.
gioi-thieu
gioi-thieu

3. Chương trình tu học

- Học Pháp của Thầy Thích Trúc Thái Minh vào ngày 14, 30; tu Bát Quan Trai vào ngày 08 âm lịch hàng tháng
- Các buổi trạch pháp thường kỳ của Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng vào ngày 03, 20 âm lịch
- Các chương trình tu học của CLB:
+ Khóa tu học trên núi, khóa tu báo tứ trọng ân, cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ
+ Tu tập theo chương trình tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm, chương trình an cư kiết hạ...
+ Các chương trình tu tập nhân lễ hội: Đêm thiền mừng Đức Phật thành đạo, đêm thiền kỷ niệm ngày Thái tử xuất gia,...
- Tu tập theo chương trình hồi hướng chuyển nghiệp (bài số 8 tại nhà).
- Các chương trình tu tập hồi hướng: các cơn bão (bão Hải Yến, bão Mangkhut), lũ lụt miền Trung, hạn hán Đồng bằng sông Cửu Long, cháy rừng (Amazon, cháy rừng ở úc), dịch bệnh COVID-19,...

4. Các phận sự

Các phận sự tụng kinh, lễ bái, giúp đỡ các gia đình trong và ngoài đạo tràng.

a. Nội chúng: Thực hành 6 pháp lục hòa
- Khi gia đình đạo hữu có công việc (đám ma, đám cưới, ốm đau,.v.v.), tất cả hội viên phải có tinh thần giúp đỡ như việc của chính gia đình nhà mình. Trong gia đình có người ốm mà nhà không có người chăm sóc thì đạo tràng sẽ cắt cử luân phiên để trông nom giúp đỡ.
- Tất cả thành viên hướng tới đời sống chân thật với nhau, hòa hợp, chỉ lỗi giúp nhau, cùng nhau sửa chữa.
- Tất cả thắc mắc phải đóng góp ý kiến, tìm hiểu; tránh trường hợp để nghi ngờ tồn đọng sẽ gây mất hòa hợp, tổn hại sự tu tập của chính mình.
- Đạo hữu nào có vấn đề ngăn ngại khi đóng góp ý kiến hoặc sách tấn mọi người, tham vấn riêng thì điện thoại cho đạo tràng trưởng, nếu không điện thoại được thì nhắn tin lại hoặc viết giấy để đóng góp ý kiến, v.v...
- Các thành viên trong đạo tràng không được lợi dụng vay tiền, nhờ vả việc riêng đối với các hội viên hoặc các gia đình mà đạo tràng đã giúp đỡ.
- Không tổ chức đi đến nhà các thành viên để: Sinh nhật, đầy tháng, vào nhà mới, lễ Tết, v.v... Không tụ tập (dễ vì dục gây khó xử).
- Tham gia phận sự tùy theo sự xung phong của mỗi người.
- Đóng góp quỹ tổ và tiền công đức khi có phận sự tùy theo khả năng.
- Đóng tiền thăm ốm, đám ma, cưới hỏi, v.v... theo quy định của tổ.
- Trong khi cùng nhau làm phận sự thì phải có thứ lớp trên dưới, kiểm tâm để đoạn trừ phiền não, sinh hoan hỷ là thành công, là mục đích chính của sự tu tập.
- Không đọc kinh sách trước bài giảng của Thầy (sẽ gây sự lơ là khi nghe giảng, trừ những kinh thường tụng).
- Không nghe băng đĩa ngoài chùa vì mất hết thời gian tư duy bài giảng của Thầy (dù học một ngàn kệ không bằng rõ một cú rồi theo đó thực hành).
- Không đàm luận những chuyện không liên quan tới sự giải thoát cho mình, sự giải thoát cho người.
- Không nói xấu người khác sau lưng mà chỉ cùng nhau bàn luận cách sách tấn họ khi thấy họ có lỗi.

b. Ngoại chúng
Đem lòng từ bi yêu thương chan rải đến cho số đông.
- Nhận giúp đỡ tất cả các gia đình nhờ đạo tràng làm theo Phật Pháp. Ví dụ như: ma chay, cưới hỏi, nhà mới, ốm đau, v.v...
- Không nhận tiền công của các nhà đám.
- Các đồ bày lễ của đạo tràng cho nhà đám mượn không lấy tiền.
- Không cầm tiền của nhà đám trong mọi hoàn cảnh.
Ví dụ: Cúng dường hộ hay mua bán hộ đồ lễ, v.v...
- Khi đến các nhà đám, Phật tử hướng dẫn cúng dường phải thích hợp theo đúng lời Phật dạy trong kinh. Sau đó, gia đình có cúng dường hay không cúng dường là do gia đình, đạo tràng vẫn giúp mà không phân biệt.
- Không gọi điện “xin tiền” các gia đình mà đạo tràng đã giúp khi không có sự thỉnh trước của các gia đình.
Ví dụ: Nếu gia đình họ có thỉnh “Các em có việc gì gọi điện cho gia đình tham gia với” thì mới được gọi.
- Không được hỏi sự cúng dường của các gia đình.
- Đạo hữu nào có mối liên hệ với các gia đình nên điện thoại để sách tấn họ tu tập.

c. Các hoạt động khác
- Hoạt động từ thiện xã hội:
+ Từ thiện: gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu, từ thiện thiên tai, từ thiện vùng sâu vùng xa, từ thiện những dịp trước Tết, từ thiện trong mùa dịch,...
+ Các hoạt động tại nơi đạo tràng sinh sống: tham gia dọn vệ sinh môi trường, nhặt được của rơi, trả lại người mất,...

- Hoạt động tri ân, đền ân:
+ Tri ân Đức Phật, tri ân Thầy tổ
+ Tri ân cha mẹ của Sư Phụ, cha mẹ Phật tử, tri ân Phật tử lớn tuổi trong đạo tràng
+ Tri ân các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, tri ân quốc gia xã tắc, tri ân anh hùng liệt sĩ

- Hoạt động lễ hội:
+ CLB tổ chức các chương trình theo quy mô CLB: Kính mừng Phật Đản, kính mừng kỷ niệm ngày Thái tử xuất gia, chương trình Đêm tri ân của CLB Cúc Vàng, kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo...
+ Các Phật tử tổ chức các chương trình ở tại gia đình, lan tỏa tinh thần Phật Pháp đến địa phương: Tết Phật đản, Lễ Vu Lan,... thông qua các hoạt động: trang trí nhà cửa, sắp xếp ban thờ cúng Phật, cùng gia đình tổ chức liên hoan, cùng tri ân cha mẹ...

Xem thêm
Cảm ơn bạn đã để lại câu hỏi, câu hỏi của bạn đã được gửi tới quản trị viên để xác nhận!