Nghi thức tu tâm từ bi - Cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài

Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu! Giáo Pháp của Đức Phật được gọi là Diệu Pháp, vì đó là chân lý, là phương pháp tối thắng duy nhất diệt trừ phiền não khổ đau cho chúng ta cho chúng sinh. Vì vậy tâm mong nguyện cho chánh Pháp trụ lâu dài, là tâm mong muốn cho mọi người mọi loài được hết khổ, được an lành và đó chính là tâm từ bi.

Nghi thức tu tập, là lời Đức Phật dạy về các nguyên nhân làm cho diệu Pháp (chánh Pháp) không bị diệt, được trụ lâu dài và các Pháp hành để cho chúng ta thực hành khiến mong nguyện đó biến thành hiện thực (gieo nhân được quả).

Thực hành tu tập tâm từ bi, đem lại lợi ích hướng thiện (chỉnh sửa hành vi) hướng thượng (thành Phật) cho mình và hiện tại làm lợi ích đến cho người xung quanh, bằng sự thay đổi tích cực của mình và đó là việc làm góp phần cho xã hội văn minh, đất nước thái bình.

Chúc các đạo hữu và gia đình được an vui!

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức tu tâm từ bi - Cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài 

A. Hướng Dẫn

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

Lưu ý: Đọc kỹ phần hướng dẫn để thực hành đúng nghi thức, cúng thí thực được mời hương linh về đàn chẩn tế.

1. Ngày tu bát quan trai
- Ngày câu lạc bộ phát nguyện tu: Ngày 25 âm lịch.

2. Điều kiện được thỉnh hương linh trong nghi thức tu và hương linh của lễ cúng thí thực về đàn chẩn tế: Xem tại phần hướng dẫn.
- Ngày thỉnh hương linh về đàn chẩn tế tại chùa: Tu cuối tháng này thỉnh hương linh về đàn chẩn tế của tháng sau.

B. Nghi Thức

Thời gian tu: 6 ngày (Bắt đầu từ ngày 23 âm lịch và tùy duyên tu trong thời gian 10 ngày).

I. Nghi Thức Ngày Tụng Kinh

1. Ngày tu: Ngày thứ nhất và thứ 4 của chương trình.
Ấn vào tên bài: Nghi thức tụng kinh - Tu tâm từ bi - Cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài

2. Hướng dẫn dành cho trường hợp không có thời gian thực hành hết nghi thức

- Địa điểm/thời gian thực hành: Tùy duyên.
- Cách thực hành: Thực hành 3 phần: văn khấn, tụng kinh và phục nguyện.
- Hình thức tụng: Đọc thành tiếng, đọc thầm. Phần văn khấn và phục nguyện có/không chắp tay tùy duyên theo hoàn cảnh.

Lưu ý: Cách thực hành này cũng được tính tu đúng hướng dẫn, nhưng công đức phước báo không thể bằng thực hành đầy đủ nghi thức.

II. Nghi Thức Ngày Nghe Pháp Và Ngồi Thiền

Ngày tu: Ngày thứ 2, thứ 3, thứ 5 và thứ 6 của chương trình.
Ấn vào tên bài: Nghi thức nghe pháp ngồi thiền - Tu tâm từ bi - Cầu nguyện Chánh Pháp trụ lâu dài

C. Lưu Ý

1. Không Dùng Nghi Thức Này Để Tu Ngoài Duyên Phát Động Của Câu Lạc Bộ

2. Các Trường Hợp Được Hồi Hướng Thêm

2.1. Hồi Hướng Duyên Bị Cản Tu

- Cá nhân: Có các chướng cản từ gia đình, nơi làm việc, hàng xóm,… có các sự tác động bất thường trên thân tâm cản trở tu tập; các hiện tượng cản trở gieo duyên cho gia đình, bạn bè,…

- Ban lãnh đạo, ban cán sự đạo tràng: Không hòa hợp; không biết cách bàn bạc đúng; bàn bạc hay hiểu sai ý của nhau/sai sự chỉ dạy từ câu lạc bộ; mọi người chưa được tinh tấn; hay mâu thuẫn,…

- Sự việc hiện tượng chung của cả đạo tràng: Có sự cấm cản, thị phi ở địa phương (chính quyền, ngoại đạo,…), không phát triển được Phật tử trẻ, Phật tử không chăm tu, phận sự, Phật tử trong đạo tràng không hòa hợp, mâu thuẫn,…

Lưu ý: Khi hồi hướng duyên bị cản tu của ban lãnh đạo, ban cán sự đạo tràng/hiện tượng chung của cả đạo tràng thì các thành viên trong ban/đạo tràng cùng phát nguyện tu tập cần phải bàn bạc nội dung hồi hướng.

2.2. Hồi Hướng Cầu An Cho Gia Đình

HẾT

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP
Để tiện giúp đỡ và hướng dẫn những người có niềm tin với Phật Pháp, muốn được sự giúp đỡ cũng như vào câu lạc bộ Cúc Vàng, để ứng dụng Phật Pháp tu tập chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, câu lạc bộ tiếp nhận mong cầu tự nguyện trên tại các địa chỉ sau:

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]

-
aa
+
1,621,137 lượt xem
19/01/2024

Bình luận (90)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. T
  T

  Thúy An Hạnh

  25/05/2024
  Thật may mắn và phước báu cho con khi được tu tập tại CLB Cúc Vàng, các chương trình tu đều đầy đủ. Con xin thành kính cảm niệm ân đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng, con xin thành kính tri ân công đức của các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho con được tu tập các công đức ạ.
 2. L
  L

  Lê Thị Quyên

  28/04/2024
  Cô CN chỉ dạy rất chi tiết sâu sắc lợi ích cho mọi người ạ. Con xin tri ân công đức của Cô CN ạ.
 3. Đ
  Đ

  Đào Thị Khuê

  07/03/2024
  Con đọc được bài này thật lợi ích. Xin tri ân Cô chủ nhiệm rất nhiều!
 4. N
  N

  Nguyễn Thị Liên

  06/03/2024
  Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ úc Vàng ạ.
 5. N
  N

  Nguyễn Thị Mai

  01/02/2024
  Con thành kính tri ân ân đức Tam Bảo, trên Sư Phụ và đại Tăng cùng Cô chủ nhiệm CLB ạ.