Văn khấn tại các nơi thờ khi chưa/đã biết rõ là không đúng pháp

Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Văn Bạch (cập nhật sau)

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Văn khấn tại các nơi thờ khi chưa/đã biết rõ là không đúng pháp

1. Văn Bạch

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Hôm nay chúng con có duyên cúng lễ/bao sái/tu tập… tại nơi thờ tự này, chúng con xin hướng về Tam Bảo, và thực hành theo lời Đức Phật dạy. Chúng con không nương tựa vào pháp của ngoại đạo, không nương tựa vào các chúng tà kiến (chưa biết thì đọc: có thể) có duyên nơi thờ tự này.
Chúng con xin chư Phật chứng minh cho chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

2. Hướng Dẫn

a. Hoàn cảnh áp dụng: khi có duyên bao sái ban thờ, bát hương; sắp lễ; thắp hương, cúng lễ, tu tập,… tại nơi thờ tà kiến (nơi thờ có bát hương do thầy tà bốc hoặc không rõ do ai bốc…).
b. Cách thức bạch:
Chỉ bạch 1 lần/1 ngày trước khi thực hiện ở nơi đó

126,688 lượt xem
11/03/2023

Bình luận (14)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đoàn Thị Lan

  25/05/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 2. Đoàn Thị Lan

  21/05/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Hương

  14/05/2023

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 4. N
  N

  Nguyễn Thị vinh

  11/05/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin sám hối tội lỗi từ muôn lượng kiếp con đã gây ra

 5. C
  C

  Cao Thị thiên

  04/05/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.