Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tu Tập - Giác Ngộ

Phật Pháp không cao siêu, giáo điều mà vô cùng thực tiễn ngay trong đời sống, khiến tất cả mọi người khi nghe học đều có sự giác ngộ và đạt được lợi ích, chuyển hóa thân tâm nếu áp dụng thực hành.

Với cách thể hiện đa dạng, chuyên mục “Tu tập - Giác ngộ” tại website Cô Phạm Thị Yến sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu và dễ dàng thực hành về các phương pháp đối trị tâm, tư duy Pháp, ứng dụng nhân quả trong đời sống,... 

Cảm ơn bạn đã để lại câu hỏi, câu hỏi của bạn đã được gửi tới quản trị viên để xác nhận!