Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tụng kinh Tam Bảo thế nào để chuyển hóa nạn dịch bệnh và thiên tai?

Kinh Tam Bảo là bài kinh chuyển tải sự thật về công đức của Phật – Pháp – Tăng. Trong mỗi khổ kinh đều có câu:“Mong với sự thật này, được sống chân hạnh phúc”. Mỗi chúng ta khi biết được sự thật về công đức của Tam Bảo, tán thán và chuyển tải sự thật đó thì công đức sẽ phát sinh đến với chúng ta. Thời Đức Phật còn tại thế, khi thành Vesali bị dịch bệnh, Đức Phật đã chỉ dạy 500 vị Tỳ-kheo đọc bài kinh Tam Bảo, sau đó dịch bệnh được dập tắt. Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa với tâm mong muốn dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải nên đã phát nguyện tu tập, tụng kinh Tam Bảo như lời Đức Phật dạy.

>> Phật tử tu tập hồi hướng hóa giải dịch bệnh COVID-19 và khô hạn hạn hán

Vậy muốn có công đức hồi hướng cho dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, người đọc tụng bài kinh Tam Bảo phải có tâm như thế nào và thực hành những điều gì?

Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa tụng kinh Tam Bảo để chuyển hóa dịch bệnh và thiên tai như lời Đức Phật dạy

Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa tụng kinh Tam Bảo để chuyển hóa dịch bệnh và thiên tai như lời Đức Phật dạy

Các video bạn có thể xem:

3.893 lượt xem
19/07/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục