Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

A. Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu, để thực hiện được các nghi thức tu tập trong năm, các đạo hữu cần đọc hiểu các nội dung hướng dẫn tại đây. Ban cán sự các đạo tràng họp bàn để hướng dẫn cho các Phật tử trong đạo tràng.

Các nội dung đã được trình bày cụ thể từng mục, các đạo hữu cần xem mục nào thì nhấn vào phần tên của mục đó tại phần mục lục.

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm - cập nhật sau

B. Quy Định Tu Tập Các Chương Trình Trong Năm Đối Với Các Thành Phần Phật Tử Trong Câu Lạc Bộ Cúc Vàng

1. Quy định cho các thành phần

- Thành phần D: Tùy duyên có/không tu.
- Thành phần C: Phải tu tùy duyên (nghe đầy đủ các bài pháp, ngoài ra tùy duyên có/không tụng kinh, ngồi thiền).
- Thành phần A và B: Phải tu hết chương trình (nếu không phát nguyện tu đủ thì cũng phải nghe hết các bài Pháp và ngồi thiền), tùy duyên tu trong khung thời gian/dài hơn thời gian câu lạc bộ phát động tu.

2. Các lưu ý
- Tu các chương trình tuần tự theo số thứ tự đã có trong các nghi thức (1, 2, 3,…).
- Tùy duyên có/không tu bát quan trai; xem điều kiện được thỉnh hương linh về đàn chẩn tế tại link

https://phamthiyen.com/huong-dan-dieu-kien-duoc-thinh-vong-linh-trong-nghi-thuc-tu-va-dan-le-cung-thi-thuc-ve-dan-chan-te-c4633.html

C. Hướng Dẫn Thực Hành Các Phần Trong Nghi Thức Tu

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn thực hành các phần trong nghi thức tu dành cho các nghi thức tu tập trong năm

D. Các Hướng Dẫn Cần Lưu Ý Khi Thực Hành Nghi Thức

Ấn vào tên bài: Các hướng dẫn cần lưu ý khi thực hành nghi thức tu tập trong năm

E. Hướng Dẫn Cách Kết Hợp Tu Hai Chương Trình Trong Một Khóa Lễ

I. Nghi Thức Thực Hành

Các nghi thức tu trong năm.

II. Nghi Thức Kết Hợp

Cúng rằm, mùng 1; khóa lễ chính của bài 8 với tất cả các trường hợp,... kết hợp với chương trình câu lạc bộ phát động.

III. Cách Kết Hợp

1. Phần văn khấn
Bạch kết hợp thêm các nhân duyên tu kết hợp. Ví dụ bạch: … nhân duyên tu kỷ niệm Đức Phật thành đạo và nhân duyên (tu bài 8 cầu chuyển hóa nghiệp… cho… hoặc ngày giỗ của…)…

2. Phần thỉnh hương linh
- Thỉnh hương linh về đàn chẩn tế: Theo hướng dẫn của các nghi thức tu trong năm.
- Thỉnh hương linh về tu/cúng lễ: Kết hợp tại phần thỉnh hương linh về tu, mà không thỉnh về đàn chẩn tế.

3. Tụng kinh: Tụng đủ các bài kinh của các nghi thức.

4. Phục nguyện: Tại phần tùy bạch hồi hướng theo mong cầu, thì bạch mục đích của nghi thức tu kết hợp.

F. Hướng Dẫn Tu Bát Quan Trai - Kết Hợp Các Nghi Thức Tu Tập Trong Năm

- Thời gian và số ngày quy định chung cho toàn câu lạc bộ.
- Hình thức tu: Tinh nghiêm và tùy hỷ.
- Đăng ký:
+ Tại câu lạc bộ: Tu đủ số ngày và đúng thời gian phát nguyện của câu lạc bộ.
+ Tại đạo tràng: Tu tùy duyên không đúng phát nguyện của câu lạc bộ.
Link: Nghi thức tu bát quan trai giới

Lưu ý: 
- Tu bát quan trai không tính trong nhân duyên thỉnh hương linh về đàn chẩn tế.
- Không chuyển ngày tu, đối với cả hai trường hợp: Câu lạc bộ đã cho ngày tu và câu lạc bộ hướng dẫn tự phát nguyện chọn ngày tu. (đạo tràng tại chùa có hướng dẫn riêng).

G. Hướng Dẫn Điều Kiện Được Thỉnh Hương Linh Trong Nghi Thức Tu Và Đàn Lễ Cúng Thí Thực Về Đàn Chẩn Tế

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn điều kiện được thỉnh hương linh trong nghi thức tu và đàn lễ cúng thí thực về đàn chẩn tế

Link: Cập nhật sau

I. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Về Chùa

Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất dành để cúng dường cầu an cầu siêu sau đây:
https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

 

-
aa
+
482,611 lượt xem
01/11/2023

Bình luận (12)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. L
  L

  Lê thị sâm

  18/03/2024
  Con xin tri ân công đức của Cô chủ nhiệm ạ
 2. N
  N

  Ngô thị Thúy pd Thúy Diệu Hương

  22/11/2023
  Con thành kính tri ân công đức trên Cô chủ nhiệm ạ
 3. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Lan

  22/11/2023
  Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng và Cô Chủ Nhiệm ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thich Ca Mâu Ni.
 4. C
  C

  Cao thị hòa

  09/07/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin được ăn mày Tam Bảo ạ. Con xin tri ân công đức giảng dậy của Sư Phụ và Cô chủ nhiệm ạ. Cầu mong cho Sư Phụ trụ thế ở cõi Sa bà lâu dài để hàng phật tử chúng con được Sư Phụ dẫn dắt và được giải thoát. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát

 5. H
  H

  Hoàng Thị Hà

  26/06/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin tu tập học pháp của Phật, con xin tri ân công đức Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô chủ nhiệm đã dẫn phật tử chúng con đi theo ánh sáng của đạo Phật