Văn bạch tham gia các chương trình trực tiếp/trực tuyến của chùa/câu lạc bộ

Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Văn Bạch (cập nhật sau)

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Văn bạch tham gia các chương trình trực tiếp/trực tuyến của chùa/câu lạc bộ

A. Hướng Dẫn

I. Các chương trình

- Tên chương trình: Cầu siêu, đàn chẩn tế, lễ đặt bát cúng dường, văn nghệ… các chương trình do chùa/câu lạc bộ tổ chức.

- Các hình thức tham gia chương trình:
+ Trực tiếp/trực tuyến.
+ Bạch thỉnh hương linh nhưng không tham dự được.
+ Xem lại chương trình.

II. Cách thức thực hành

1. Chương trình có phát tâm và hồi hướng phước báu cho hương linh
+ Đàn chẩn tế.
+ Đặt bát cúng dường.
+ Cầu siêu cho hương linh, nhưng không tham gia trực tiếp/trực tuyến.

- Lưu ý: Lễ cầu siêu riêng biệt của câu lạc bộ, thì không thỉnh hương linh. Ví dụ: Câu lạc bộ tổ chức cầu siêu tại nghĩa trang Trường Sơn…

2. Chương trình không phát tâm hồi hướng phước báu cho hương linh

+ Không thỉnh hương linh.
+ Tùy duyên tham gia xong có thể hồi hướng công đức cho các mục hương linh. 

III. Các hướng dẫn khác

- Đối tượng thực hành: Nhân dân, Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề.
- Thời gian: Bạch trước khi diễn ra sự kiện và có thể sớm trước 30 phút.
- Địa điểm bạch: Tùy duyên.

B. Văn bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở (trọ, nhờ) tại địa chỉ... (là thành phần đã bạch xong phát nguyện Bồ Đề 49 ngày) đang (tu tập, nương tựa) tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng.

Nhân duyên (chùa Ba Vàng/câu lạc bộ Cúc Vàng) tổ chức lễ/chương trình….

- Trường hợp có thỉnh hương linh nhận phước: nên con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa), con xin bạch thỉnh [chư vị hương linh mà con đã bạch thỉnh trong (chương trình tu…; đàn lễ cúng thí thực theo phát động của câu lạc bộ theo nhân duyên…); và các hương linh…]… về nơi diễn ra chương trình để tham dự chương trình [có phát tâm thì bạch: và nhận phần phước báu mà con đã bạch cúng dường/công quả theo sự chú nguyện của chư Tăng (công đức thêm thì bạch: và con xin phát tâm công đức thêm là… (Trường hợp không tham gia trực tiếp/trực tuyến: Hôm nay do duyên… nên con không tham dự lễ, để trợ duyên cho chư vị trong cõi tâm linh được. Con xin chư vị hoan hỷ cho con.)]

Con xin hồi hướng công đức (tham dự trực tiếp/trực tuyến/xem lại chương trình) này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng (cầu siêu) cho các hương linh (mà con đã bạch thỉnh/có duyên với gia đình con…) được tăng trưởng phúc báu, tăng duyên giác ngộ, xả bỏ oán kết, cùng với con kết duyên pháp lữ, nương tựa Tam Bảo tu hành cho tới ngày thành Phật.

Và con cũng xin hồi hướng cầu an cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP

Để tiện giúp đỡ và hướng dẫn những người có niềm tin với Phật Pháp, muốn được sự giúp đỡ cũng như vào câu lạc bộ Cúc Vàng, để ứng dụng Phật Pháp tu tập chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, câu lạc bộ tiếp nhận mong cầu tự nguyện trên tại các địa chỉ sau:

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]

-
aa
+
560,469 lượt xem
30/10/2023

Bình luận (61)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Lan

  18/03/2024
  Con xin tri ân Tam Bảo, con xin tri ân công đức trên Sư Phụ cùng cùng chư tôn đức Tăng và Cô Chủ Nhiệm đã từ bi dẫn dắt cho chúng con tu tập được nhiều lợi ích ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 2. N
  N

  Nguyễn Thị Minh

  18/03/2024
  Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng Ni và Cô chủ nhiệm đã đem ánh sáng Phật Pháp đến cho chúng con. Và là chỗ cho chung con được nương tựa để tu tập ạ.
 3. N
  N

  Nguyễn thị Hương

  18/03/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô chủ nhiệm đã từ bi dẫn dắt cho chúng con tu tập được nhiều lợi ích ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 4. N
  N

  Nguyễn đình hùng

  03/01/2024
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm.
 5. N
  N

  Nguyễn thị phương

  25/12/2023
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ cùng đại tăng và cô chủ nhiệm ạ.