Tổng hợp các chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

A. Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu! Đức Phật dạy hàng năm chư Tăng trong ba tháng mùa hạ, tập trung lại một trú xứ để cùng chia sẻ Phật Pháp, chia sẻ những điều học, điều tu của mình với đại chúng, cùng sách tấn nhau trau dồi giới đức. Phật tử chúng ta được nương đức trên Sư Phụ cùng chư Tăng cũng được cùng sách tấn nhau, cùng nhau phát nguyện học tu theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng.

Lợi Ích Của Việc Tu Tập Theo An Cư Kiết Hạ Của Chư Tăng

Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

– Thực hành văn tuệ và tư tuệ (văn – tư – tu).

– Tăng trưởng công đức lục hòa, khiến các chúng sinh trong cõi vô hình nghe kinh dễ được giác ngộ siêu thoát, phát sinh phúc báu đem đến lợi ích cho gia đình và chúng sinh.

– Tăng trưởng công đức Bồ Đề: lợi ích chúng sinh.

– Ngoài ngày tu Bát quan trai của chùa, các đạo hữu tùy duyên tu Bát quan trai thêm vào các ngày 1, 12, 14, 18, 23, 27

Nếu tu theo nhóm/đạo tràng được hồi hướng công đức lục hòa trong ngày tu Bát quan trai.

Link (ấn vào tên bài)Nghi thức tu Bát Quan trai giới theo 3 tháng an cư của chư Tăng

 

B. Hướng Dẫn

Quý đạo hữu theo dõi hướng dẫn tại link sau (ấn vào tên bài)Hướng dẫn của chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

 

C. Nghi Thức

– Nghi thức có nhiều chương trình tu. Mỗi chương trình tương ứng với 1 lần tu/1 năm.
– Để đảm bảo sự tiếp thu kiến thức Phật Pháp, các Phật tử tu theo tuần tự từ chương trình số 1-> 2-> 3…
– Nếu Phật tử mới tham gia vào đạo tràng, mà muốn tu để tăng trưởng kiến thức Phật Pháp cũng như công đức, thì tu tuần tự hết chương trình 1, rồi tu tiếp các chương trình tiếp theo 2->3, 4…

1. Chương trình số 1 tu theo kinh Bát đại nhân giác

Ấn vào tên bài: Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 1

2. Chương trình số 2 tu Pháp lục hòa

Ấn vào tên bài: Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 2

130,409 lượt xem
08/08/2022

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nguyễn Thị Dung

    11/08/2022

    Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát