Tổng hợp các chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Lời Dẫn
Kính thưa quý đạo hữu! Đức Phật dạy hàng năm chư Tăng trong ba tháng mùa hạ, tập trung lại một trú xứ để cùng tu tập giới định tuệ, chia sẻ Phật Pháp, chia sẻ những điều học, điều tu của mình với đại chúng, cùng sách tấn nhau trau dồi giới đức. Phật tử chúng ta được nương đức trên Sư Phụ cùng chư Tăng cũng được cùng sách tấn nhau, cùng nhau phát nguyện học tu theo ba tháng an cư của chư Tăng.
Lợi Ích Của Việc Tu Tập Theo An Cư Của Chư Tăng
Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng phước báu, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

– Thực hành văn tuệ và tư tuệ (văn – tư – tu).
– Tăng trưởng công đức lục hòa, khiến các chúng sinh trong cõi vô hình nghe kinh dễ được giác ngộ siêu thoát, phát sinh phúc báu đem đến lợi ích cho gia đình và chúng sinh.
– Tăng trưởng công đức Bồ Đề: lợi ích chúng sinh.

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): cập nhật sau
Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng - chương trình số 1 
Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng - chương trình số 2
Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng - chương trình số 3 

A. Hướng Dẫn

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm 

Lưu ý:
Đọc kỹ phần hướng dẫn để thực hành đúng nghi thức, tu bát quan trai kết hợp, cúng thí thực được mời hương linh về đàn chẩn tế.

1. Ngày tu bát quan trai
- Ngày/tháng câu lạc bộ phát nguyện tu: Ngày 3, 11, 16, 19, 23, 28 âm của các tháng 5, 6, 7 âm lịch.

2. Điều kiện được thỉnh hương linh trong nghi thức tu và hương linh của lễ cúng thí thực về đàn chẩn tế: Xem tại phần hướng dẫn.
- Ngày/tháng thỉnh hương linh về đàn chẩn tế tại chùa: 15/5, 15/6, 15/7, 15/8 âm lịch.

3. Hướng dẫn ngày nghỉ tu chương trình
Nghỉ không tu chương trình đối với tất cả các trường hợp (tu đúng/tu tùy duyên/tu bù/tu đuổi) vào các ngày tu định kỳ trong tháng: 3, 8, 14, 20, 30 (tháng thiếu: 29), ngày Phật tử chuyển ngày tu bát quan trai, và các ngày tu kỷ niệm (Đức Phật chuyển Pháp luân, Khuyến phát tâm Bồ Đề, Vu Lan). Trường hợp nghỉ tu ngoài các ngày nghỉ trên thì cần phải bạch xin nghỉ.

Lưu ý: Phật tử chuyển ngày tu bát quan trai, thì cũng nghỉ cả ngày chính và ngày tu chuyển ngày.

4. Hướng dẫn tu lại cho các trường hợp tu sai, để đủ duyên được thỉnh hương linh về đàn chẩn tế

- Cách tu lại:
+ Trường hợp tu chương trình an cư vào các ngày nghỉ (phần 3 trên), thì tu lại cả chu kỳ.
+ Trường hợp tu chưa xong chu kỳ này, đã tu sang chu kỳ kia (nhầm, quên...), thì tu lại toàn bộ cả 2 chu kỳ.
+ Trường hợp tu sai, nhưng cách vài chu kỳ mới nhớ ra, thì tu lại toàn bộ chu kỳ thiếu đó và chu kỳ đang tu. Ví dụ: Tu sai từ chu kỳ 2, nhưng đến chu kỳ 4 mới phát hiện ra thì sẽ tu lại chu kỳ 2 và chu kỳ đang tu (4).

- Công hạnh thực hành để được thỉnh hương linh về đàn chẩn tế (bao gồm trường hợp nghỉ tu không bạch xin nghỉ theo hướng dẫn (phần 3 trên)):
+ Lỗi sám hối: Mất chánh niệm.
+ Cách sám hối: Lễ Sám Hồng Danh 7 quyển. Có thể lễ cách ngày và chia 1 quyển thành 2 - 3 phần để lễ.
+ Thời gian hoàn thành: Trước thời gian kết đàn của câu lạc bộ.

B. Nghi Thức

I. Nghi Thức Khai Đàn/Kết Đàn

Ấn vào tên bài: Link khai đàn/kết đàn trực tuyến chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

II. Nghi Thức Ngày Tụng Kinh

Ấn vào tên bài: Nghi thức tụng kinh - tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

III. Nghi Thức Ngày Nghe Pháp Và Ngày Ngồi Thiền

Ấn vào tên bài: Nghi thức nghe Pháp ngồi thiền - tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

HẾT

-
aa
+
520,823 lượt xem
29/09/2023

Bình luận (4)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. L
  L

  Lương Thị Bích Huyền

  06/11/2023
  Con xin tri ân công đức của cô ạ
 2. N
  N

  Nguyễn thị Huệ

  23/08/2023

  Con đã tu xong chu kì 10 của chương trình 1 theo ba tháng an cư kiết hạ. Con xin thành kính tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng Ni chùa Ba Vàng

 3. P
  P

  PHẠM THỊ THANH

  21/06/2023

  Sao chương trình 3 truy cập không vào được để mở file PDF

 4. N
  N

  Nguyễn Thị Dung

  12/08/2022
  Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát