Nghi thức tu bát quan trai giới

Lời Dẫn Đầu

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính thưa quý đạo hữu! Công đức tu tập bát quan trai giới một ngày một đêm, là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chuyển hóa nghiệp khổ.
Đức Phật dạy Phật tử tại gia, một tháng thọ bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Trường hợp thọ giới Bát quan trai tu tập tại nhà, sẽ không viên mãn công đức, vì không cắt ái ly gia được trong một ngày một đêm, nhưng nếu tâm chúng ta hướng tới giới và tinh tấn tu tập thì vẫn thành tựu một số phần công đức.
Khi câu lạc bộ phát động tu tập bát quan trai giới tại nhà/nhóm/đạo tràng, thì các đạo hữu đăng ký số ngày tu tập, theo thời gian tu cách nhau ít nhất là một ngày, không tu liền hai ngày, để phù hợp với duyên tại gia, không bị trễ nải việc gia đình và xáo trộn cuộc sống.
Các đạo hữu đăng ký danh sách theo hướng dẫn của câu lạc bộ.
Chúc các đạo hữu và gia đình tinh tấn, bình an, hạnh phúc!

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức tu bát quan trai giới 

A. Hướng Dẫn

Quý đạo hữu đọc kỹ hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức tại link sau (ấn vào tên bài): Hướng dẫn thực hành nghi thức tu bát quan trai giới

B. Các Thời Khóa

I. Thời Khóa Buổi Khuya

Ấn vào tên bài: Thời khóa buổi khuya - Nghi thức tu bát quan trai

II. Thời Khóa Buổi Sáng

Ấn vào tên bài: Thời khóa buổi sáng - Nghi thức tu bát quan trai

III. Thời Khóa Buổi Trưa

Ấn vào tên bài: Thời khóa buổi trưa - Nghi thức tu bát quan trai

IV. Thời Khóa Buổi Chiều

Ấn vào tên bài: Thời khóa buổi chiều - Nghi thức tu bát quan trai

V. Cúng Thí Thực

(Tùy duyên: Có/không thực hành)

(Ấn vào tên bài): Các nghi thức cúng thí thực cô hồn

Lưu ý:
- Tùy duyên cúng trong ngày. Có thể cúng thí thực vào buổi trưa, trước bữa ăn để sau đó lấy đồ cúng thí thực ăn vào buổi trưa. Không kiêng cúng thí thực trước khi cúng Phật, vì vật thực của 2 lễ riêng nhau.
- Cúng thí trong ngày tu bát quan trai đúng ngày và ngày tu bát quan trai câu lạc bộ phát động thì không bạch chư Tăng chứng minh.
- Cúng thí thực trong ngày tu chuyển ngày bát quan trai thì cần bạch chư Tăng chứng minh.

VI. Thời Khóa Buổi Tối

Ấn vào tên bài: Thời khóa buổi tối - Nghi thức tu bát quan trai

VII. Xả Giới

Ấn vào tên bài: Thời khóa xả giới - Nghi thức tu bát quan trai

VIII. Các Văn Bạch Tu Bát Quan Trai

Ấn vào tên bài: Các văn bạch tu bát quan trai

590,620 lượt xem
31/01/2023

Bình luận (13)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đinh thị Huê

  02/08/2023

  Chúng con tri ân Tam Bảo đã tạo duyên chúng con hôm nay thọ giới ạ. Rất hoan hỷ a

 2. N
  N

  Nguyễn Thị Luân

  12/06/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, con xin thành kính cảm niệm ân đức trên Sư Phụ, Đại Tăng và Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng đã tạo duyên cho chúng con tu tập ạ. Con xin tri ân các bậc thiện hữu tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu tập ạ. Con xin tùy hỷ các đạo hữu đã đầy đủ duyên lành về chùa làm phận sự hộ trì Tam Bảo ạ. Con mong nguyện mình cũng đủ duyên lành được về chùa tu tập và làm phận sự ạ.

 3. Đinh thị huyền

  26/05/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng các đại Tăng Ni và Cô cn ạ

 4. T
  T

  Thuy An Hạnh

  14/05/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, con xin thành kính cảm niệm ân đức trên Sư Phụ, Đại Tăng và Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng đã tạo duyên cho chúng con tu tập ạ. Con xin tri ân các bậc thiện hữu tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu tập ạ. Con xin tùy hỷ các đạo hữu đã đầy đủ duyên lành về chùa làm phận sự hộ trì Tam Bảo ạ. Con mong nguyện mình cũng đủ duyên lành được về chùa tu tập và làm phận sự ạ.

 5. N
  N

  Nguyễn Thị Huệ

  27/04/2023

  Con xin tri ân ạ