Tổng hợp các video Sách tấn tham gia làm Ban cán sự và thực hành lục hòa tại đạo tràng

A. Sách tấn Thành lập đạo tràng và làm Ban cán sự đạo tràng

I. Thành lập đạo tràng

1. Tổng hợp những kiến thức cần biết trước khi thành lập đạo tràng
https://youtu.be/-UNe8Ny8LL8

2. Sách tấn phật tử thành lập đạo tràng (Lào Cai)
https://youtu.be/9-SWbN8EkEI

3. Thành lập đạo tràng tu tập để làm gì?
https://youtu.be/4XR7ph_7d4s

4. Lợi ích khi thành lập đạo tràng tu tập?
https://youtu.be/Q_21Mh2UC6g

5. Mục đích và lợi ích khi thành lập đạo tràng
https://youtu.be/s4Z5DsgcbHs

II. Đạo tràng trưởng

1. Công đức của Đạo tràng trưởng làm tiêu trừ nghiệp chướng cho gia đình
https://youtu.be/Hz9TI2wjMLY

III. Ban cán sự đạo tràng

1. Lợi ích làm việc trong Ban cán sự đạo tràng
https://youtu.be/jmjROBE8r0U

2. Phước báu, nhân duyên thù thắng của ban cán sự và giải quyết các việc khó khăn của đạo tràng: thành viên không tích cực, thiếu tri kiến, bảo thủ…
https://youtu.be/WUuQk62OVuM

3. Lợi ích to lớn khi làm BCS
https://youtu.be/8A5KljjjO8c

4. Sách tấn BCS
https://youtu.be/urL5IT_Pf6k

5. Giải tỏa lo lắng khi tham gia vào Ban cán sự trong đạo tràng
https://youtu.be/fQFrRSM_pPo

6. Tư duy giải quyết vấn đề "Mình không thể làm được!
https://youtu.be/0ba-_FCe2TQ

7. Ý nghĩa, trách nhiệm và lợi ích khi làm ban cán sự
https://www.youtube.com/watch?v=9LqXT31ClOw&t=11s 

B. Các video liên quan đến thực hành lục hoà trong đạo tràng

I. Thực hành lục hoà chung

1. Thế nào là tu Lục Hòa?
https://youtu.be/pduII3Ik8kI

2. Những kiến thức cần biết về lục hòa trong CLB Cúc Vàng
https://youtu.be/3PQxDDs4YhU

3. Lợi ích thù thắng của Pháp Lục hòa
https://youtu.be/1qiWeEJYulM

4. Thực hành lục hòa có lợi ích gì?
https://youtu.be/_33t4Rd3Zrc

5. Cúng dường trong công đức lục hòa sẽ có nhân duyên tu hành thành Phật!

https://youtu.be/usPh-I8Sulo

6. Cúng dường đúng pháp lục hòa để được nhiều lợi ích
https://youtu.be/OMZdslgzXQ4

7. Hướng dẫn Ban cán sự đạo tràng thực hành lục hòa
https://youtu.be/YZhx5LLfFGc

8. Cách Ban cán sự xin ý kiến và trả lời câu hỏi đúng Pháp
https://youtu.be/8dBOK2-NFp8

9. Lợi ích khi thực hành báo cáo theo thứ lớp trong đạo tràng
https://youtu.be/VAGUZRuYysI

10. Cách thức hoạt động trong nhóm/đạo tràng
https://youtu.be/tpX_54wVYE4

11. Để thành tựu vô thượng bồ đề tu tập như thế nào?
https://www.youtube.com/watch?v=lTOgviCS8hc&t=37s

12. Kiên định lục hòa được lợi ích gì?
https://www.youtube.com/watch?v=P7O1WBT5rqE&t=28s

13. Tinh tấn lục hòa là chủ động "chọn" nơi mình sinh ra trong kiếp vị lai
https://www.youtube.com/watch?v=D4V0jgpSMWY&t=1s

14. Duyên nhớ hạnh xuất gia - Lợi ích phát tâm Bồ đề tu Lục hòa
https://www.youtube.com/watch?v=H-9E8sLA-gE&t=468s

15. Bình đẳng đóng góp ý kiến trong CLB Cúc Vàng
https://www.youtube.com/watch?v=MIRdW3MX04M

16. Vượt qua bản ngã để pháp lục hòa hiển lộ trong tâm
https://www.youtube.com/watch?v=MIRdW3MX04M

17. Bài học buông bỏ sự chấp ngã và trân quý Pháp lục hòa
https://www.youtube.com/watch?v=daE5UYBM4Kw

II. Các mâu thuẫn

1. Bất hòa trong ban cán sự nên giải quyết như thế nào?
https://youtu.be/YN6bSUes2eA

2. Giải quyết mâu thuẫn
https://youtu.be/ysjJs3hZeAw

3. Khó khăn của các ĐT
https://youtu.be/CEdTyUBfmbo

4. Hướng dẫn giải quyết mâu thuẫn ĐT
https://youtu.be/4202UIofssg

5. Cách giải quyết mâu thuẫn trong ĐT để ĐTT không bị mất uy tín
https://youtu.be/7zmKaXlny4A

6. Nguyên nhân và cách giải quyết mâu thuẫn
https://youtu.be/GVlDZR_mrds

7. Lợi ích khi giải quyết mâu thuẫn
https://youtu.be/XCC9MeyKL6c

8. Phương pháp triệt tiêu mâu thuẫn trong CLB Cúc Vàng
https://youtu.be/Cts7xZBClZQ

9. Giúp Ban cán sự đạo tràng thực hành lục hòa khi giải quyết mâu thuẫn
https://youtu.be/t1EEk69am5Q

10. Cách giải quyết mâu thuẫn ĐT do không thực hành lục hòa
https://youtu.be/S6nwEXYQ-9Q

11. Không đóng góp ý kiến bằng cách nói xấu sau lưng!
https://youtu.be/QbweT0oU2i0

III. Các phần liên quan đến Ban quản chúng đạo tràng cần làm

1. Thời gian phản hồi Phật tử tại đạo tràng
https://youtu.be/FW9djai4YKo

2. Hoạt động trong đạo tràng: Thời gian kiểm duyệt của BLĐ, quy trình giải quyết mâu thuẫn của BQC
https://youtu.be/i_s0VDXbOSY

3. Hướng dẫn Ban Quản Chúng đạo tràng báo cáo tu tập trong tháng
https://youtu.be/8dYX48bpWq0

4. Sách tấn đạo tràng đăng bài báo cáo tu học hàng tháng
https://youtu.be/w-qXhxbkb8E?t=3

C. Liên quan đến Ban Nghi Lễ

I. Nhiệm vụ của nghi lễ

(Sẽ cập nhật video sau)

II. Cách tu chuyển hóa

1. Sự Thật Về Oan Gia Trái Chủ Và Cách Hóa Giải
https://youtu.be/3b06ehmSg88

2. Cách sám hối hương linh có oán kết khi bị bệnh ung thư
https://youtu.be/rJLqCiMsYSk

3. Cách tu tập chuyển hóa bệnh tật theo quan điểm Phật giáo
https://youtu.be/jMGgqCde9gg

4. Hướng dẫn cách tu tập đối với trường hợp nặng nghiệp
https://youtu.be/TsbJIlr5Kd0

5. Muốn nhanh chuyển hóa cần tu tập và hồi hướng thế nào?
https://youtu.be/stLnqJ1InRw

6. Tham khảo các kiến thức về cầu siêu
https://youtu.be/wwI3N-C3SA8

7. Hướng dẫn tu tập chuyển hóa khi không về chùa ba vàng cầu siêu được
https://youtu.be/rw6PEg9Hozg

8. Tại sao cúng dường nên hồi hướng cho hương linh có oán kết?
https://youtu.be/yyM5-y9mtyo

9. Phước báu cúng dường Phật và chúng Tăng
https://youtu.be/PLksLtjURW8

10. Bản chất và lợi ích của việc Quy y Tam Bảo
https://youtu.be/Z0KWnAnoJMM

11. Giới là gì và lợi ích của việc giữ gìn ngũ giới
https://youtu.be/3_wLnTxYomw

12. Bát quan trai giới - lợi ích thù thắng thoát khỏi sinh tử luân hồi
https://youtu.be/KfxEi1MYkBI

13. Pháp thoại: "Công đức tu tập Bát Quan Trai giới"
https://www.youtube.com/live/UWRDPHrM8c0?feature=share

14. Hướng dẫn cách tu tập đối với trường hợp nặng nghiệp
https://youtu.be/TsbJIlr5Kd0

15. Nghiệp và tu chuyển hóa
https://youtu.be/JePqdCu2hLs

III. Cách thực hành các nghi lễ

1. Những kiến thức tâm linh cần có khi đi làm phận sự
https://youtu.be/2srEYthJ5sk

2. Kinh nghiệm tâm linh cần biết khi khai thị cho hương linh
https://youtu.be/1cTnamezDjM

3. Những điều cần chú ý khi làm phận sự nghi lễ tâm linh trong đạo tràng
https://youtu.be/EMRfEa5Vyr0

4. Hướng dẫn cách bài trí bàn thờ sắm lễ cúng tại gia
https://youtu.be/8IJzggTu2_g

5. Hướng dẫn cách bài trí ban thờ "treo" sắm lễ cúng tại gia
https://youtu.be/dBhOcTJSa0E

6. Hướng dẫn cách tụng Kinh Vu lan
https://youtu.be/LO0r8baUHKM

7. Hướng dẫn cách cúng chúng sinh (Thí Thực)
https://youtu.be/uJ01EzrUop4

8. Nghi thức đám tang: Nghi thức hộ niệm cho người bệnh trước lúc lâm chung
https://youtu.be/5yH-qtFvn2Q

9. Nghi thức đám tang: Nghi thức trợ niệm
https://youtu.be/K8J5fOuQDtY

10. Nghi thức đám tang: Nghi thức nhập quan
https://youtu.be/SjFHpZ5ZdXs

11. Nghi thức đám tang: Nghi thức tụng kinh cúng cơm trong đám ma
https://youtu.be/aHB0iU2lYzo

12. Nghi thức đám tang: Nghi thức động thổ xây mộ/huyệt
https://youtu.be/-9gQT7NUM9E

13. Nghi thức đám tang: Nghi thức di quan
https://youtu.be/GdzuFlI6HOU

14. Nghi thức đám tang: Nghi thức hạ huyệt
https://youtu.be/M0mc_t6xLSQ

15. Nghi thức đám tang: Nghi thức an sàng cúng ba ngày
https://youtu.be/Tz8NvKV7E3k

16. Hướng dẫn khi đi làm lễ đám ma tuần thất trong CLB Cúc Vàng
https://youtu.be/qWdjBpRe0F

17. Hướng dẫn thực hành nghi thức cúng lễ khai đàn, tuần thất
https://youtu.be/6E2Im19skFI

18. Thực tập cúng, lễ trong đạo tràng như thế nào?
https://youtu.be/ItoIu2SVxUo

19. Các lỗi thường gặp khi tụng niệm - Hướng dẫn cách tụng kinh
https://youtu.be/kd2wTZwW4asc

D. Hướng dẫn cho Phật tử mới vào đạo tràng

1. Cách hướng dẫn Phật tử tu tập trong đạo tràng
https://youtu.be/bv07YTZLCm4

2. Tu nhiều chùa hay tu một chùa?
https://youtu.be/qMJbOOtOiOg

3. Thế nào là Chính Pháp – Tà Pháp – Mạt Pháp?
https://youtu.be/7_GR_GliHco

4. Áp dụng luật nhân quả để chuyển hóa cuộc đời
https://youtu.be/Fp3bHK4YMOU

5. Tin sâu nhân quả để chọn sống 1 cuộc đời ý nghĩa
https://youtu.be/9BhYtH4yq38

6. Kiếp trước nợ gì, kiếp này trả đó – Hiểu luật nhân quả để bớt khổ đau
https://youtu.be/DF0cYJIuXyU

7. Những điều bạn chưa biết về Quy y Tam Bảo
https://youtu.be/dgVlEN170tg

8. Quy y Tam Bảo ở chùa Ba Vàng rồi thì có được đi lễ chùa khác không?
https://www.youtube.com/watch?v=CFUyVuwc12o&t=70s

9. Cách tu tập Phật Pháp cho người mới Quy y Tam Bảo
https://youtu.be/tSp7Lm1vHSY

10. Trường hợp mất niệm quy y
https://youtu.be/8Vz__REAVQw

11. Phạm giới - Người Phật tử có cần quy y lại?
https://www.youtube.com/watch?v=riQNVayJkEo&t=47s

12. Các duyên khiến Phật tử mất Pháp quy y và cách giữ niệm quy y
https://youtu.be/YjPqiRzGxvg

13. Hướng dẫn Phật tử gieo duyên tu chương trình CLB
https://youtu.be/Wkb_ztD3yRk

14. Lúc nào nên dùng Tri ân, tùy hỷ và giải thích về tâm tri ân
https://youtu.be/XeXUsDvZz9M

15. Tam tịnh nhục
https://youtu.be/PMwMfFD1uCc

16. 9 bước chú tâm lễ Phật trang nghiêm công đức
https://youtu.be/OK4U_EOXOOk

17. Nhắc nhở Phật tử về chùa
https://youtu.be/_AxSbG0dzwY

18. Nghiệp Là Gì?
https://youtu.be/Q8j1bGneOz4

19. Muốn nhanh chuyển hóa cần tu thế nào? (Phật tử mới nên nghe)
https://youtu.be/iCb50uA-7NQ

20. Tâm linh - Nghiệp duyên tương quan trong gia đình
https://youtu.be/bdwODH10to4

21. Cách tu tập chuyển hóa bệnh tật theo quan điểm Phật giáo
https://youtu.be/jMGgqCde9gg

22. Tà kiến và bói toán có thật sự mang lại tài lộc?
https://youtu.be/mb6HaaUK3yY

23. Sự Thật Về Oan Gia Trái Chủ Và Cách Hóa Giải
https://youtu.be/3b06ehmSg88

24. Cách sám hối hương linh có oán kết khi bị bệnh ung thư
https://youtu.be/rJLqCiMsYSk

25. Khối U Mặt Ngựa - Câu chuyện nhân quả báo ứng có thật
https://youtu.be/2z4i0-VPMtA

26. Chuyện thật khó tin: 2 khối u màng não, 3 tổn thương thứ phát biến mất nhờ vào "phương thuốc" lạ
https://youtu.be/t9gWE-olX20

27. Một mình nơi trời Tây, cô gái trẻ tìm được công việc tốt và chỗ ở như ý bí quyết đặc biệt
https://youtu.be/bIgyLw22aCo

28. Chuyện thật khó tin: Vợ thoát cảnh nằm liệt giường, teo chân nhờ chồng đã làm điều này
https://youtu.be/wlIitkvslGY

29. Dị tật bẩm sinh bàn chân bẹt thế giới bó tay, chuyển hóa chỉ trong 5 ngày
https://youtu.be/dkPvYlDI5yQ

30. Đau đớn 2 lần mang quái thai dị tật giống hệt nhau, đôi vợ chồng đến cầu cứu cửa Phật và cái kết
https://youtu.be/Yq85uFKUTLQ

31. Câu chuyện của người "trở về từ cõi chết"
https://youtu.be/w244s7n5XeI

E. Liên quan tới cách ứng xử/cách thức liên hệ giữa các đạo tràng

I. Phật tử trong đạo tràng

1. Văn hóa ứng xử, ứng xử khi đi trợ duyên
https://youtu.be/lYKSQYGk7-M

2. Cách ứng xử giữa đạo tràng trưởng và ban cán sự để đạo tràng hòa hợp
https://youtu.be/A9k6DGOI-Jo

3. Bàn việc riêng khiến phát sinh tình cảm trong đạo tràng và cách giải quyết
https://youtu.be/uPnsKZO2M6Q

II. PT giữa các đạo tràng

(sẽ cập nhật video sau)

III. Đạo tràng với đạo tràng

(sẽ cập nhật video sau)

IV. Chuyển đạo tràng

(sẽ cập nhật video sau)

-
aa
+
10,138 lượt xem
19/04/2023

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. V
  V

  Vũ Thị Lâm

  01/05/2024
  Chúng con xin thành kính tri ân công đức của cô Chủ Nhiệm đã chỉ dạy cho chúng con thực hành đúng pháp ạ
 2. N
  N

  Nguyễn Lý Duy Cường

  17/06/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức của Cô chủ nhiệm ạ. Xin tùy hỷ các đạo hữu đã tổng hợp các video thành một bài để các đạo hữu dễ dàng tìm kiếm và có thêm tư lương