Kiến thức dành cho Ban lãnh đạo đạo tràng

1. Đạo tràng trưởng cần tránh xa hai cực đoan

Ấn vào đường link: https://youtu.be/DaG-cKnhWhI

Mô tả nội dung chính:

 • Hai cực đoan đạo tràng trưởng cần tránh
 • Tác hại của bản ngã khi làm đạo tràng trưởng

2. (Ấn vào tên bài): Bổn phận của đạo tràng trưởng là gì?

3. (Ấn vào tên bài): Cách ứng xử giữa đạo tràng trưởng và Ban cán sự để đạo tràng hòa hợp

4. (Ấn vào tên bài): Nhiệm vụ của ban lãnh đạo, việc gắn kết Phật tử với Ban lãnh đạo

5. (Ấn vào tên bài): Cách giải quyết mâu thuẫn trong đạo tràng để đạo tràng trưởng không bị mất uy tín.

6. Luôn định hướng thành lập Ban cán sự dự bị

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/l78nzJnCz64

Mô tả nội dung chính:

 • Trong đạo tràng mọi người ai cũng cần được học chuông, mõ, khánh
 • Trong đạo tràng luôn phải chân thật, sách tấn nhau
 • Luôn luôn thường trực trưởng và phó đạo tràng để khi tách nhóm đạo tràng thì bộ máy vẫn sẵn sàng cho bộ máy mới được tách nhỏ ra
 • Các Đạo tràng trưởng tư duy để trở thành 1 cán bộ tốt sau đấy sẽ tư duy đào tạo nhiều người làm cán bộ để khi đến 1 lượng có thể tách thành nhóm đạo tràng khách thì sẽ có cán bộ mới đứng lên làm đạo tràng trưởng

7. Thành lập đạo tràng và những điều cần lưu ý

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/2ezGYE3QtSo

Mô tả nội dung chính:

 • Cách đặt tên cho nhóm mới sau khi được tách ra từ đạo tràng cũ
 • Nguyên nhân của việc tách nhóm
 • Công việc cần làm khi tách thành nhóm mới
 • Những lưu ý khi tách nhóm mới

8. (Ấn vào tên bài): Tiêu chuẩn đầu tiên để trở thành thành viên chính thức của CLB Cúc Vàng

9. Sách tấn phật tử thành lập đạo tràng (Lào Cai)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/9-SWbN8EkEI

Mô tả nội dung chính:

 • Các bước tìm hiểu về đạo Phật
  – Đầu tiên Phật thường nói về cái gì?
  – Phật thường nói về khổ đó chính là 8 khổ
 • Bố thí đúng Pháp
 • Tư duy nhân quả do học Phật tại sao làm ác mà vẫn sướng, làm thiện mà vẫn khổ?
 • Tại sao nên học giáo lý Phật từ Thầy?
 • Tu học cần có đại chúng

10. Đức tin vô cùng quan trọng! – Thành lập đạo tràng TP. Hồ Chí Minh (Phần 1)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/Dw1U6D0B2hQ

Mô tả nội dung chính:

 • Đức tin trong đạo Phật
 • Cần có sự tìm hiểu về đạo Phật
 • Tín tâm sinh ra phúc lành
 • Tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn
 • Hiểu đúng về cúng lễ trong đạo Phật
 • Thành lập đạo tràng trên đức tin đối với đạo Phật

11. Cô sách tấn ban lãnh đạo

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/7I3VVKdqk0g

Mô tả nội dung chính:

 • Ban lãnh đạo lập nhóm riêng (đạo tràng trưởng, đạo tràng phó)
  + Ban lãnh đạo phải thống nhất, hòa hợp trước khi đưa ra Phật tử, để lên kế hoạch để phân công việc cho ban cán sự
  + Ban lãnh đạo có mâu thuẫn phải đưa lên CLB
 • Ban lãnh đạo, ban cán sự phải họp chia sẻ với nhau, giải quyết hết các mâu thuẫn
  – Đưa ra phương hướng hoạt động:
  + Các mặt còn yếu và lên kế hoạch bồi dưỡng
  + Dự định phân công phận sự
  + Nắm bát tình hình Phật tử và lên kế hoạch sách tấn giúp đỡ

12. Nghe Pháp

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/IQyPZlcVx6Q

Mô tả nội dung chính:

 • 1. Ban lãnh đạo phải nắm bắt sâu sắc đến hoàn cảnh của từng Phật tử, chia sẻ các bài pháp liên quan đến từng thời điểm, hoàn cảnh của Phật tử khi cần hiểu để tu tập. Gắn kết Phật tử và Ban lãnh đạo, hướng dẫn cho Phật tử hiểu về Pháp lục hoà, thực hành lục hoà, làm tăng trưởng tri kiến của Phật tử
 • 2. Khuyến thỉnh toàn bộ đạo tràng nghe các bài pháp trong 3 ngày sau đó sẽ tạo đường link trao đổi, bàn luận Pháp

12. Quy trình tách đạo tràng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/Gyg8KhmWO7E

Mô tả nội dung chính:

 • Đạo tràng tự bồi dưỡng thì quá trình tách như thế nào? Cô nêu ra các bước tách đạo tràng cụ thể

Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật

-
aa
+
3,853 lượt xem
22/03/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ