Tôn giả Đại Ca Diếp và sự thật về câu chuyện niêm hoa vi tiếu

Tôn giả Đại Ca Diếp là một trong Thập đại đệ tử của Đức Phật, được tôn xưng là đầu đà đệ nhất – tức Ngài là người đứng đầu trong việc thực hành 13 pháp đầu đà khổ hạnh.

Hình ảnh Ngài Đại Ca Diếp – đệ tử đệ nhất đầu đà của Đức Phật
Hình ảnh Ngài Đại Ca Diếp – đệ tử đệ nhất đầu đà của Đức Phật

Cuộc đời Tôn giả có rất nhiều nhân duyên hiếm thấy mà chỉ có ở một người đã gieo trồng nhiều thiện căn, tu nhiều công đức tại nơi các Đức Phật quá khứ; đặc biệt, trong lần gặp mặt đầu tiên, Đức Phật đã nói với Tôn giả Đại Ca Diếp: Sự lưu truyền Phật Pháp trong tương lai sẽ cần tới ông rất nhiều.
Thật vậy, trong Pháp hội truyền thừa trước khi Đức Phật nhập Niết bàn, Đức Phật đưa lên một bông sen và mỉm cười, lúc đó chỉ có Ngài Đại Ca Diếp lãnh hội, ngụ ý nhân duyên kết tập kinh điển sẽ trao lại cho Ngài.

Cô Phạm Thị Yến – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã chia sẻ về những nhân duyên đặc biệt trong cuộc đời Tôn giả Đại Ca Diếp, ý nghĩa của sự kiện niêm hoa vi tiếu và giải thích vì sao nhân duyên kết tập kinh điển lại được trao cho đệ tử đầu đà bậc nhất mà không phải là đệ tử trí tuệ bậc nhất qua bài viết dưới đây. Kính mời quý đạo hữu đón đọc!

Tôn giả Ca Diếp có những nhân duyên kỳ lạ hiếm có trong cuộc đời

1. Sự hạ sinh nhiệm màu và trí tuệ, phước tướng toàn diện

Tôn giả Đại Ca Diếp được sinh ra trong một gia đình đại phú Bà La Môn hết sức giàu có. Khi mang thai, mẹ của Ngài trong một lần du ngoạn nơi vườn thượng uyển, nhân tiện ngồi dưới gốc cây Tất Bát La, liền hạ sinh Ngài. Lúc ấy, dưới gốc cây xuất hiện một thiên y tuyệt đẹp. Cha mẹ Ngài thấy vậy nên thầm nghĩ: “Thiên y này nhất định là do phước của đồng tử mà ra”. Do điềm này mà đặt tên cho Ngài là Tất Bát La Da Na (Thọ Hạ Sinh). Sự hạ sinh của Ngài rất nhiệm màu, có sự cúng dường thiên y của chư Thiên.

Không chỉ vậy, từ nhỏ cho đến lớn, Tất Bát La Da Na có phước tướng đẹp như tượng vàng, tư chất thông minh sáng suốt, tinh thông toàn diện, có tài lý luận đanh thép, căn tánh nhạy bén khôn ngoan. Đặc biệt, Ngài bản tánh chánh trực, thường nhàm chán việc thế gian, nhận thức được ái dục là điều bất tịnh nên sinh tâm xa lìa.

Sự hạ sinh nhiệm màu và trí tuệ toàn diện này là do trong đời quá khứ, Ngài đã gặp chư Phật Thế Tôn, ở nơi chư Phật này đã trồng các thiện căn, tu nhiều công đức đã được thành tựu. Chính vì vậy, Ngài được chư Thiên cúng dường ngay khi vừa mới sinh ra; đồng thời có được trí tuệ và phẩm chất cao quý đó.

2. Tìm Thầy học đạo: Ngày Ngài rời nhà tìm Thầy cũng là ngày Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo

Đến tuổi lập gia đình, cha mẹ Ngài ép Ngài cưới vợ. Bị ép buộc đến lần thứ ba, Ngài lấy vàng Diêm Phù Đàn bảo thợ khắc thành một hình phụ nữ để làm khó cha mẹ: Nếu cha mẹ tìm được người con gái có nhan sắc giống như tượng vàng thì sẽ cưới người đó làm vợ.

Khó là vậy mà cha mẹ Ngài vẫn tìm được một cô gái tướng hình có sắc vàng như pho tượng Diêm Phù Đàn, hết sức đoan chánh, thùy mị vô song. Sau khi thành thân, 2 vợ chồng Tất Bát La Da Na không xúc chạm nhau. Tất Bát La Da Na ngủ thì nàng dậy kinh hành và ngược lại. Hai người đều có chí nguyện xả tục xuất gia.
Sau khi cha mẹ Tất Bát La Da Na qua đời, Ngài lên đường tìm thầy học đạo và hứa sau khi tìm được bậc minh sư sẽ báo tin để nàng ấy cũng xả tục xuất gia. Thật đặc biệt, ngày Ngài rời nhà đi tìm Thầy cũng là ngày Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới cội Bồ Đề sau 49 ngày đêm thiền định...

Ngày Tôn Giả Ca Diếp rời nhà tìm Thầy cũng là ngày Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo
Ngày Tôn Giả Ca Diếp rời nhà tìm Thầy cũng là ngày Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo

Tất Bát La Da Na sinh trong dòng họ Đại Ca Diếp nên trong nhân gian gọi Tất Bát La Da Na là Đại Ca Diếp. Ngài Đại Ca Diếp đi qua nhiều nơi, tìm nhiều Thầy nhưng vẫn chưa tìm được Thầy ưng ý. Một hôm, Đại Ca Diếp đến thôn Na-đồ-đà, thuộc thành Vương xá. Ở nơi đây, Ngài bỗng nhiên thấy Đức Thế Tôn ở chỗ thờ thần kỳ, vị thần này tên là Đa Tử, ngồi sau Đức Thế Tôn. Thân hình Thế Tôn hết sức đoan chánh, giống như các vì sao tô điểm bầu trời ban đêm. Đại Ca Diếp thấy vậy, tâm liền thanh tịnh, không có nghi ngờ, đây chính là vị Thầy của mình.

Ngài Ca Diếp quỳ xuống xin bái Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni làm Thầy. Phật Thích Ca lúc này mới nói: Như Lai nghe nói về ông đã lâu. Như Lai biết rằng, rồi đây thế nào ông cũng đến đây xin theo Như Lai tu học và hôm nay chính là ngày ông được mãn nguyện. Sự lưu truyền Phật Pháp trong tương lai sẽ cần tới ông rất nhiều. Sau bảy ngày, đến ngày thứ tám từ khi gia nhập đạo, Ngài Ca Diếp đã đắc quả A La Hán.

Đó là nhân duyên rất kỳ đặc. Bậc đại trí tuệ đã nói ngay từ lần đầu tiên khi mà Ngài Ca Diếp đến xin học đạo. Sau này, Ngài Ca Diếp chính là người được nhận niêm hoa vi tiếu và đã làm chủ trì trong cuộc đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất.

Giải mã sự kiện niêm hoa vi tiếu trước khi Đức Phật nhập Niết bàn

Đó quả thực là nhân duyên vô cùng đặc biệt, khi mà người kết tập kinh điển là đệ tử đệ nhất đầu đà (Ngài Đại Ca Diếp) chứ không phải đệ tử đệ nhất trí tuệ (Ngài Xá Lợi Phất); mặc dù Ngài Xá Lợi Phất được ví như Tướng quân Chánh Pháp, được Đức Phật tán thán là Ngài giảng Pháp mà cũng như Đức Phật giảng.

Đó là nhân duyên cho chúng sinh và đó là sự hiểu giúp cho những bậc trí tu hành sau này biết phương pháp tu của mình. Đức Phật có thập đại đệ tử tu theo 10 hướng khác nhau: người trì giới, người thuyết pháp, người thì đa văn hay thực hành công đức nhẫn nhục Ba-la-mật,… Tuy nhiên, trong thời mạt pháp, chúng sinh tham dục nhiều cho nên chỉ duy nhất trì hạnh đầu đà mới có thể đoạn dục.

Chính vì vậy, nhân duyên truyền thừa Phật Pháp là nhân duyên từ Ngài Đại Ca Diếp. Ngài Ca Diếp chính là Pháp đầu đà. Có Pháp đầu đà thì mới có Ngài Ca Diếp; Ngài Ca Diếp kết tập kinh điển chính là Pháp hiện thân của Pháp đầu đà nằm trên tất cả các Pháp, tổng hợp các Pháp, lưu truyền các Pháp.

Ngài Đại Ca Diếp lãnh hội ý của Phật khi Đức Phật đưa lên 1 bông hoa sen và mỉm cười
Ngài Đại Ca Diếp lãnh hội ý của Phật khi Đức Phật đưa lên 1 bông hoa sen và mỉm cười

Chư Tăng chùa Ba Vàng tiếp nối hạnh đầu đà viễn ly các dục

Tại chùa Ba Vàng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đề cao việc thực hành pháp hạnh đầu đà viễn ly các dục để giáo dưỡng chư Tăng Ni. Bởi đoạn hết các dục thì trí tuệ sẽ khai mở, đoạn được những tâm niệm bất thiện thì sẽ thông hiểu được nhiều điều.

Lấy gương các Đức Phật và các bậc Thánh xưa kia, không phải học nhiều mà thành Phật, Thánh. Ngài Xá Lợi Phất chỉ nghe một câu: Tất cả các pháp là sinh diệt; mà Ngài quán chiếu và đắc quả Thánh, không phải đi học nhiều kiến thức mà mọi kiến thức ở vô sư trí, kiến thức tự nơi các Ngài mà ra. Đó là trí tuệ khai mở từ việc đoạn dục.

Chính vì vậy, chư Tăng chùa Ba Vàng ngày đêm tu tập miên mật trong rừng, thực hành các pháp đầu đà, noi gương Ngài Đại Ca Diếp xưa kia. Đó cũng là thực hành lời dạy của Đức Thế Tôn, đã vì chúng sinh mà truyền thừa Phật Pháp nơi Ngài Đại Ca Diếp với ý nghĩa vô cùng lớn lao, vì lợi ích cho chúng sinh thời sau này.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng trì bình khất thực - một trong 13 pháp đầu đà

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng trì bình khất thực - một trong 13 pháp đầu đà

Trong điều kiện khắc nghiệt, chư Tăng chùa Ba Vàng vẫn miên mật thực hành hạnh đầu đà viễn ly các dục

Trong điều kiện khắc nghiệt, chư Tăng chùa Ba Vàng vẫn miên mật thực hành hạnh đầu đà viễn ly các dục

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập thiền định trong rừng

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập thiền định trong rừng

Chư Tăng chùa Ba Vàng thiền hành tại rừng thiền

Chư Tăng chùa Ba Vàng thiền hành tại rừng thiền

Hy vọng quý đạo hữu tư duy quán chiếu để hiểu, chúng ta đã có duyên với Sư Phụ, với chư Tăng thực hành hạnh đầu đà thì chúng ta cũng nên phát nguyện: Về sau trong cuộc đời này, chúng ta sẽ thực hành một pháp nào đó hoặc tùy hỷ với 13 Pháp hạnh đầu đà. Chúng ta tùy hỷ thật nhiều, chúng ta tu thật tinh tấn, tán dương thật mạnh mẽ để nhiều đời nhiều kiếp chúng ta có thể xuất gia thực hành hạnh đầu đà và khiến Phật Pháp trụ lâu dài ở thế gian.

Chúc quý đạo hữu tinh tấn!

Các bài nên xem: 

-
aa
+
8,958 lượt xem
28/03/2024

Bình luận (70)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. M
  M

  Minh

  18/04/2024
  Con xin tri ân công đức Ngài Đại Ca Diếp
 2. T
  T

  Trần Thị Huệ

  18/04/2024
  Thật hạnh phúc vì con được nương tựa chư Tăng tu hạnh đầu đà ạ
 3. T
  T

  Tuấn Thị Nguyên

  18/04/2024
  Pháp hạnh đầu đà thật là cao quý! Chúng con xin thành kính tri ân trên Sư Phụ cùng Đại Tăng CBV đã tiếp bước tôn giả Đại Ca Diếp ạ.
 4. L
  L

  Lục Thương

  18/04/2024
  Pháp đầu đà thật là cao quý
 5. T
  T

  Thảo Nguyễn

  18/04/2024
  Con xin thành kính tri ân công đức vị Tỳ kheo tu hạnh đầu đà giữ gìn Chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian ạ