Tổng hợp kiến thức dành cho Ban tri sự

1. Cơ cấu tổ chức hoạt động của ban tri sự trong đạo tràng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/cYeOGAbbTh8

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Lập nhóm BĐH_Tri Sự CLB và cách hoạt động trong nhóm.
 • 2. Chức năng và phận sự của Ban Tri Sự
 • 3. Nhiệm vụ BTS trong phân công phận sự tại Chùa
 • 4. Nhiệm vụ BTS khi có phận sự
  Câu hỏi 1: Nếu BTS chưa cứng thì nên làm sao?
  Câu hỏi 2: Các Phật tử có thể hỏi BTS về các bài bạch hay vấn đề tu tập không?
  Câu hỏi 3: Phật tử muốn làm công quả nhưng lại có tâm chọn việc để làm. BTS sẽ làm sao?
  Câu hỏi 4: Muốn làm công quả tại chùa, nhưng đt ít người thì có đc đăng ký không?
  Câu hỏi 5: Đã cắt cử 2 chủ sám trong 1 buổi lễ, nhưng đến hôm đó cả hai đều bận, mà việc đã bạch lên Cô rồi, vậy có được chọn 1 người mới không?
  Câu hỏi 6: Nhóm có thể đề xuất công việc lên BTS không?
  Câu hỏi 7: Đạo tràng mới tách thì nên làm sao để bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo? 
Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật
3,466 lượt xem
27/12/2021

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Nhài

  15/07/2022

  vâng ạ