“Công đức hiếu” sự kiện hy hữu khi Đức Phật đản sinh

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

1. Tư duy về công đức hiếu khi đức Phật còn ở trong mẫu thai

- Tư duy về nhân quả, Đức Phật vô lượng kiếp tu Bồ Tát đạo, chuyên tâm tinh tấn thực hành từ bi đem đến hạnh phúc cho chúng sinh, chính tâm Bồ Đề và công đức đó của Ngài, nên khi Ngài ở trong mẫu thai và đản sinh, thì chỉ làm cho mẹ an lành và hạnh phúc.

- Quán chiếu về tâm ích kỷ tham lam, ác hại bất thiện và các việc làm bất hiếu của mình trong kiếp hiện tại, để nhận định về các khổ não của mẹ khi mang thai và sinh đẻ mình.

2. Khởi tưởng hoan hỷ phát nguyện tinh tấn

- Quán chiếu về sự thay đổi về Hiếu tâm của mình, các hành xử của mình với cha mẹ từ khi biết Phật Pháp đến nay.

- Nguyện tinh tấn tu học, thực hành Lục Hòa và làm các công đức để tăng trưởng tâm từ bi.

- Quán chiếu các công đức đã/đang và sẽ tạo lập nhân các sự kiện kỷ niệm Đức Phật đản sinh.

- Nguyện mong và khởi tưởng hoan hỷ nghĩ đến người mẹ kiếp sau của mình chắc chắn sẽ được an lành hơn do công đức của mình.

3. Hướng tâm tán dương

- Tán dương và tri ân sự nhập mẫu thai, đản sinh hy hữu nhiệm mầu này của Đức Phật.

- Tri ân Sư Phụ, chư Tăng đã dạy Pháp Phật cho mình, các bậc thiện hữu tri thức đã sách tấn cho mình, để mình biết cách tạo lập công đức hưởng hạnh phúc lâu dài.

 Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

-
aa
+
14,753 lượt xem
23/04/2024

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. P
  P

  Pt Đào Thị Lan

  17/05/2024
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ?????? con Xin Thành kính Tri ân công Đức Tam Bảo ,con xin Thành kính tri ân công Đức trên Sư Phụ cùng cô đã luôn hướng dẫn chúng con trên con đướng tầm cầu giác ngộ giải thoát ạ,❤????
 2. N
  N

  Nguyễn Thị Chiêm

  26/05/2023

  Chúng con thành kính tri ân Cô Chủ Nhiệm ạ