Top những bài hát về Phật đản hay và ý nghĩa nhất

Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những bài hát về Phật đản với ca từ ý nghĩa, giai điệu rộn ràng, phù hợp với nhiều đối tượng, hoàn cảnh: tổ chức lễ Phật đản, hội họp, văn nghệ,...

Đây không chỉ là những bài hát thông thường, mà là những bài hát Phật giáo mang lại hạnh phúc, an lành, lợi ích đặc biệt cho người nghe.

8 bài hát mừng lễ Phật đản hay nhất

1. Vui thay Phật ra đời

Soạn lời theo Kinh Pháp Cú – Phẩm Phật Đà: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Hòa âm phối khí: Nguyễn Hồng Sơn

-----
Lời bài hát:

Vui thay Phật ra đời
Vui thay Pháp được giảng
Vui thay Tăng hòa hợp
Hòa hợp tu vui thay.

Vui thay Phật ra đời
Vui thay Pháp được giảng
Vui thay Tăng hòa hợp

Hòa hợp tu vui thay.
Khó thay được làm người
Khó thay được sống còn
Khó thay nghe diệu Pháp
Khó thay Phật ra đời.

2. Khúc ca mừng tắm Phật

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Song ca Chí Quyền - Thu Huyền cùng tốp múa

-----
Lời bài hát:

Con nay cung kính Đức Như Lai
Học hạnh chư Thiên tắm thân Ngài
Khi vừa đản sinh đi bảy bước
Tất Đạt Đa Thái tử giáng trần.

Trí tuệ trang nghiêm công đức lớn
Chúng sinh năm trược rời cấu trần
Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân
Ca Tỳ La Vệ chưa từng sinh
Giữa cây Sa-la chưa từng diệt
Bất sinh bất diệt, Đức Cù Đàm.

Nước ướp hương hoa con kính dâng
Tắm thân tượng Ngài tướng đản sinh
Lòng tràn hoan hỷ con rưới nước
Hương tâm tỏa ngát khắp mười phương.

Nước ướp hương hoa con kính dâng

Tắm thân tượng Ngài tướng đản sinh

Lòng tràn hoan hỷ con rưới nước

Hương tâm tỏa ngát khắp mười phương

Pháp giới chúng sinh thảy ca mừng.

 

Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát bà ha.

3. Nhiễu mừng Đức Phật đản sinh

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
Phối hợp xướng: Phạm Hoàng Trung
Phối khí: Phạm Bá Sản
Thể hiện: Hợp xướng

-----
Lời bài hát:

Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, chúng con theo bước chân Tăng đoàn nhiễu mừng Đức Phật đản sinh.
Bồ tát Tất Đạt Đa, a tăng kỳ kiếp, tạo lập công đức bảy đạo Bồ đề.
Đến kiếp cuối cùng, khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, hoa sen nâng gót chân.

Theo bước chân Tăng đoàn, chúng con nhiễu mừng Đức Phật đản sinh.
Bồ tát Tất Đạt Đa khi vừa đản sinh, kỳ diệu nhiệm màu, chân đi bảy bước; hướng về phương Đông làm người dẫn đường cho các chúng sinh; hướng về phương Nam làm ruộng phước lành khắp chốn nhân thiên; hướng về phương Tây là kiếp cuối cùng hành Bồ tát đạo; hướng về phương Bắc ngay trong kiếp này chứng đắc Phật quả.

Theo bước chân Tăng đoàn, chúng con nhiễu mừng Đức Phật đản sinh.
Bồ tát Tất Đạt Đa khi vừa đản sinh, kỳ diệu nhiệm màu, một tay chỉ trời làm chỗ quy y thiên nhân sáu nẻo; một tay chỉ đất chiết phục binh ma; rống tiếng sư tử, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.
Từ nơi hư không hai dòng nước thiêng, một nóng một lạnh tắm thân Thái tử.

Chư Thiên trỗi nhạc, rải hoa cúng dường.
Cung thành dân chúng hát mừng reo ca
Theo bước chân Tăng đoàn, chúng con nhiễu mừng, chúng con ca hát kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.

4. Nhân Thiên kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh

Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Phối hợp xướng: Phạm Hoàng Trung
Hòa âm phối khí: Phạm Bá Sản

------
Lời bài hát:

Giữa rừng Vô Ưu
Hoa khoe sắc thắm
Đấng Đại Giác Ngộ
Đản sinh cõi Ta bà

Cứu khổ chúng sinh
Đức Phật đản sinh
Chân đi bảy bước
Sen hồng nâng gót
Một tay chỉ trời
Một tay chỉ đất
Cất tiếng uy nghiêm:
“Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn”.

Ngày rằm tháng tư
Nhân thiên mừng vui
Đấng Đại Giác Ngộ
Đấng Đại Cứu Khổ
Đản sinh cõi Ta bà - Phật Thích Ca.

Ngày rằm tháng tư
Nhân thiên kỷ niệm
Đấng Đại Giác Ngộ
Đấng Đại Cứu Khổ
Đản sinh cõi Ta bà - Phật Thích Ca.

5. Sự kiện đản sinh của Đức Phật

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Hòa âm phối khí: Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Á Quân Sao mai Toàn quốc 2015, Quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2014 ca sĩ Tiến Hưng cùng Vũ đoàn Athena

Biên đạo múa: Trung Nghĩa


-----
Lời bài hát:

Trên cung trời Đâu Suất
Bồ Tát Hộ Minh
Quán sát nhân gian
Thấy chúng sinh lầm than
Thấy chúng sinh mê lầm chịu nhiều khổ đau
Bồ tát không yên lòng
Quyết xuống cõi nhân gian.

Dùng nhãn thông quan sát
Bồ tát đã chọn sinh
Trong dòng Sát-đế- lỵ
Vua cha là Tịnh Phạn
Hoàng hậu là Ma Da.

Hoàng hậu Ma Da
Ứng hiện điềm lành
Voi trắng sáu ngà
Nhập vào bên hông
Bồ tát đã nhập thai
Bồ tát đã nhập thai.

Đại địa rung chấn động
Đại địa rung chấn động
Bồ tát đã nhập thai.
Bồ tát đã nhập thai.

Ở trong thai mẹ
Bồ Tát kiết già
Hoàng hậu Ma Da
Được luôn mát mẻ
Hiền hòa tươi vui.

Đến kỳ sinh nở
Hoàng hậu Ma Da
Trên đường về quê ngoại
Ghé rừng Vô Ưu
Hạ sinh Bồ Tát Tất Đạt Đa.

Rồng phun nước thiêng
Tắm thân Thái tử
Chư Thiên ca hát rải hoa cúng dường
Sen hồng nâng gót
Bảy bước chân thiêng.

Trái đất chuyển rung
Khi Ngài tuyên bố
“Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn”.

Đức Phật Thích Ca
Đản sinh cứu độ
Đản sinh cứu khổ
Khắp cho muôn loài.

Khắp chốn nhân thiên
Mừng vui cúng dường
Đức Phật đản sinh
Khắp chốn nhân thiên
Mừng vui Đức Phật đản sinh.

6. Tháng tư vạn loài kính mừng Đức Phật đản sinh

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Phật tử trong CLB Tuổi Trẻ chùa Ba Vàng

-----
Lời bài hát:

Trời tháng tư tươi sáng,
chim véo von ngang trời
hoa lá khoe sắc màu
chư Thiên trỗi nhạc trời
kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.
Phật tử khắp năm châu
Phật tử khắp địa cầu
tưng bừng vui kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh.

Phật tử kết xe hoa
Phật tử hát múa ca
kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.
Phật tử khắp năm châu
cùng nhau kết xe hoa
Phật tử khắp năm châu
cùng nhau rước xe hoa
cùng nhau hát múa ca
kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.

7. Đức Phật đản sinh lợi ích cho muôn loài

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
Thể hiện: nhóm múa Ban tài năng Chùa Ba Vàng
Biên đạo múa: Đức Thuận

-----
Lời bài hát:

Một chúng sinh duy nhất
một con người phi thường
xuất hiện trên thế gian này
vì lợi ích cho số đông
vì hạnh phúc cho số đông
vì lòng bi mẫn
vì sự tốt đẹp
vì lợi ích cho chư Thiên và loài người.

Người ấy là ai?
Người ấy là ai?
Người ấy chính là Phật Thích Ca.

Giữa rừng Vô Ưu
Phật Thích Ca đản sinh.
Giữa rừng Vô Ưu
Phật Thích Ca đản sinh.
Giữa rừng Vô Ưu
Phật Thích Ca đản sinh
vì hạnh phúc cho số đông
vì hạnh phúc cho muôn loài.

Nam mô Lâm Tỳ Ni viên
Vô Ưu thọ hạ
thị hiện đản sinh
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

8. Nhân duyên đản sinh của Đức Phật

Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Ca sĩ Linh Phạm cùng vũ đoàn

-----
Lời bài hát:

Đâu Suất thiên cung
Cảnh giới nguy nga
Thiên nữ đẹp thướt tha,
Thiên nam sắc rạng ngời
Nhạc trời trỗi rộn vang
Tưng bừng muôn khúc hoan ca
Bồ Tát Hộ Minh sắp đản sinh cõi Ta Bà.

Thời đã tới
Tám nhân duyên gọi mời.
Nơi xứ Ấn Độ cổ xưa
Dân chúng tín ưa, vui tu
Mong cầu thành Phật nhưng lạc lối, mê lầm.
Dòng họ Thích Ca cao quý
Chánh vị hoàng hậu Ma Da tinh khôi
Có lời nguyện mong thành Phật mẫu.
Ngày tháng giáng sinh
Bình minh tươi đẹp
Núi rừng nơi xuất gia
Hoà vang tiếng thiên thần
Cội Bồ đề thành đạo đã lớn cao
Chim vui ca đón chào.

Tám nhân duyên huyền thoại gọi mời,
Thiên chủ Bồ Tát Hộ Minh đản sinh cõi Ta Bà.
Rừng Vô Ưu cung thành thành Ca Tỳ La
Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh cõi Ta Bà
Phật Thích Ca.

Cung trời Đâu Suất - Thiên nữ, thiên nam
Chăm tu Bát chánh đạo
Vui hỷ lạc thanh cao.
Tám nhân duyên hội đủ
Thiên chủ Bồ tát Hộ Minh
Chánh niệm đản sinh
Cứu khổ cõi Ta Bà - Thái tử Tất Đạt Đa - Phật Thích Ca.
Tám nhân duyên hội đủ
Thiên chủ Bồ Tát Hộ Minh
Chánh niệm đản sinh
Cứu khổ cõi Ta Bà
Thái tử Tất Đạt Đa
Phật Thích Ca.

9. Phật Thích Ca - bậc vĩ nhân đản sinh

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Xuân Trí

Thể hiện: Minh Đức, Ngọc Ký, Ngọc Liên, Linh Phạm cùng vũ đoàn Ánh Dương

Biên đạo: Ngọc Linh, Đinh Hồng

---

Lời bài hát: 

Bậc vĩ nhân

bậc vĩ nhân cao quý

bậc tối thắng, vô tỷ đã đản sinh

đã đản sinh, đản sinh cõi Ta bà.

 

Phật Thích Ca đản sinh - phá tan đi bóng tối vô minh

cứu thoát mọi chúng sinh khỏi xiềng xích mê tà.

Ba ngàn thế giới, vầng nhật nguyệt sáng soi.

Phật Thích Ca, Phật Thích Ca - bậc vĩ nhân đản sinh.

 

Nơi vườn Lâm Tỳ Ni

lung linh sắc thắm vô ưu

bậc tối thắng, vô tỷ

bậc vĩ nhân cao quý

đản sinh cõi Ta bà.

 

Nơi vườn Lâm Tỳ Ni

vua trời thành tâm kính lễ

bậc tối thắng, vô tỷ

bậc vĩ nhân cao quý

đản sinh ban Pháp màu.

 

Nơi vườn Lâm Tỳ Ni

Thiên nhân hát ca reo vui

bậc tối thắng, vô tỷ

bậc vĩ nhân cao quý

đản sinh cứu muôn loài.

 

Bậc vĩ nhân cao quý

đản sinh cứu muôn loài.

Lợi ích to lớn của những bài hát về Phật đản

Những bài hát mừng lễ Phật đản trên được sáng tác dựa trên nền tảng kinh điển và nhân quả, nói lên sự cao quý nhiệm màu của Phật, Pháp, Tăng (Tam Bảo); chuyển tải Phật Pháp, chuyển tải lời Đức Phật dạy đến cho mọi người.

Theo nhân quả, ai tán dương sự ra đời của Đức Phật là tán dương sự thật, tán dương điều cao quý. Kết quả của sự tán dương đó sẽ không chỉ sinh phúc báu cho người tán dương ngay trong kiếp này và nhiều kiếp về sau mà còn phát sinh nhân duyên được nương tựa Phật Pháp, khiến giác ngộ chân lý, chuyển hóa khổ đau.

Cách hướng tâm khi hát để được nhiều phước báu 

Quý vị ai đang có nghiệp khổ gì thì cố gắng tư duy về công đức của Đức Phật, tư duy về Đức Phật Đản sinh lợi ích cho chúng ta thế nào. Ai càng tư duy sâu thì đến lúc hát, tâm chúng ta càng hoan hỷ. Càng hoan hỷ bao nhiêu thì phước báo càng sinh bấy nhiêu.

Từ việc hoan hỷ khi Đức Phật Đản sinh, chúng ta tư duy, nếu không có Đức Phật Đản sinh thì bây giờ sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ khổ như thế nào? Chúng ta sẽ không có chút nào tin nhân quả cả, rất khổ.

Từ tư duy ấy, chúng ta tư duy đến Pháp lục hòa lợi ích thế nào? Không có Phật thì có Pháp lục hòa hay không? Không có chư Tăng thì có Pháp lục hòa không? Phật Pháp là cao quý, cho nên, càng tư duy sâu thì tâm tán dương Đức Phật càng sâu sắc. Lời hát càng thật lòng thì công đức phước báu phát sinh càng lớn.

Trong kinh Đại Bảo Tích, Ngài An Nan có kể lại sự việc chúng Càn Thát Bà sau khi nghe Đức Phật thuyết Pháp, sinh lòng tôn kính, liền trỗi nhạc tán dương Đức Phật và phát tâm Bồ đề nguyện được như Phật. Nhờ nhân duyên đó, Đức Phật đã thọ ký cho chúng Càn Thát Bà sau này sẽ thành Phật hiệu là Vô Biên Tuệ. Công đức hát tán dương Phật quả thật chẳng thể nghĩ bàn.

---
Trên đây là những bài hát về Phật đản do Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa sáng tác.

Cô cũng là tác giả của gần 100 bài hát đa dạng chủ đề về Phật Pháp, tình bạn, tình yêu, các sự kiện trong năm (Tết Nguyên Đán, 8/3, Phật đản, 20/10, Trung thu,...) với ca từ ý nghĩa, giai điệu bắt tai, cập nhật với xu thế hiện đại và được những người trong giới chuyên môn đánh giá cao.

Xem thêm: Các nghệ sĩ bày tỏ sự yêu mến đặc biệt đối với những tác phẩm âm nhạc sáng tác bởi Cô Phạm Thị Yến.

Đặc biệt, những bài hát được sáng tác hoàn toàn nhờ trí tuệ tu tập, giác ngộ Phật Pháp của Cô mà hoàn toàn không qua trường lớp đào tạo và còn đem lại nhiều lợi ích cho người nghe.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về tuyển tập các bài hát do Cô Phạm Thị Yến sáng tác tại đây: Tổng hợp những bài hát về Phật giáo hay nhất tại đây: Tổng hợp những bài hát về Phật giáo hay nhất

Các bài nên xem:

-
aa
+
6,529 lượt xem
28/04/2024

Bình luận (66)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. T
  T

  Thanh Ngân

  25/05/2024
  Chúng con xin thành kính tri ân công đức Cô chủ nhiệm đã sáng tác những bài hát về Phật Pháp rất hay và ý nghĩa ạ
 2. T
  T

  Thuy Nguyen

  23/05/2024
  Chúng con xin tri ân Cô Chủ Nhiệm đã sáng tác những bài hát về Phật Pháp rất hay và còn hướng dẫn cho chúng con cách hướng tâm khi hát để được nhiều lợi ích ạ
 3. N
  N

  Nguyễn Thu Trang

  23/05/2024
  Các bài hát cô Sáng tác rất hay và ý nghĩa ạ. Chúng con xin thành kính tri ân Cô ạ
 4. V
  V

  Vũ thị Ly

  23/05/2024
  Hàng Phật tử chúng em xin tri ân công đức sáng tác các bài hát trên Cô CN rất hay và ý nghĩa ạ
 5. D
  D

  Diệu Hồng

  23/05/2024
  Con xin tri ân Cô, Cô thật trí tuệ ạ