Tổng hợp các kiến thức về Bát Quan Trai giới

1. Giữ giới và xả giới ngày mùng 8

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/xk5G2Wmn5xM

Mô tả nội dung chính:
 • Các việc giữ giới bắt đầu từ lúc Thầy truyền giới; vẫn đánh răng bình thường, nhưng không ướp hương thơm trước khi nhận giới.
 • Xả giới vào sáng hôm sau khi nhìn thấy đường chỉ tay hoặc có thể phát nguyện thọ giới đúng 24 giờ

2. Thọ sữa ngày tu bát quan trai

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/JYZpsz0XvLA

Mô tả nội dung chính:
 • Về việc thọ sữa ngày Bát quan trai Phật tử không xếp hàng:
  - Yêu cầu Phật tử của CLB CV phải xếp hàng, nhường nhịn, bố thí
  - Mình cần làm gương thì mới dạy được con cháu. Nhân nhỏ nhưng quả không hề nhỏ. Kinh Phật Từ bi địa tạng bảo sám: mình không nghiêm khắc với mình thì mình sẽ sa đọa

3. Bát quan trai

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/qO8MOMdtmxI

Mô tả nội dung chính:
1. Đạo tràng muốn tu bài số 8, nhưng Phật tử chỉ sắp xếp tu được một thời khóa chính của bài số 8. Còn các kinh luân phiên, các chương trình phát động của CLB không tham gia tu được. Vậy Phật tử có được tu bài số 8 không?
2. Trong việc viết VL bài số 8 có mục VL thai nhi, nếu Phật tử sinh con được 2 ngày tuổi bị mất, vậy có gọi là VL thai nhi không?
3. Trong ĐT có mẹ của một Phật tử dự kiến sẽ tu bài số 8 nhưng không cúng thí thực vì chưa thuận duyên. Tuy nhiên, Phật tử ấy ở nước ngoài, không phải địa chỉ khai đàn như đã đăng ký xin cúng thí thực trong ngày khai đàn cho mẹ có được không?
4. Trong ĐT có người thân của một Phật tử đồng ý sẽ tự khai đàn tu tập bài số 8, tuy nhiên họ mới biết Phật Pháp lại tà kiến theo Tứ Phủ, khi nhà có vấn đề gì sẽ đi cầu cúng lễ bái. Trường hợp này nên hướng dẫn thế nào?
5. Phật tử đang tu bài 8 có nhiều ngày không ở nhà mà nhờ nhà tại nhà người quen thì làm như thế nào?
6. Tu tập trước khi cầu siêu với trường hợp Phật tử dự thính, chính thức đặc biệt cần nâng đỡ trong đạo tràng thì có thể để họ tu tập bài 4 trong 7 ngày không? Vì Cô lưu ý rằng: Riêng OGTC thì chỉ cầu siêu tại bài 8 nhưng bài 8 thì tu ít nhất 49 ngày?
7. Do duyên phận sự hoặc gia đình nên Phật tử được phép tu không theo thứ tự của CT để phù hợp với duyên hiện tại được không?
8. Những phần như: Cúng thí thực hướng dẫn trong đường link thì có cần đăng lên BNL không?

4. Tổng hợp các câu hỏi về ngày tu Bát quan trai

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/Ee-G-UG-rQ4

Mô tả nội dung chính:
1. Tiêu chí đánh giá Phật tử dự thính đánh giá tinh tấn.
2. Ngày tu BQTG có phải bạch BNL CLB cúng thí thực, vậy ngày tu bù có cần bạch không?
3. Ngày tu bù ngày nghỉ gần nhất nhưng bận việc cá nhân thì có được tu ngày khác không?
4. Thành phần C, ĐT đăng ký khai đàn gia đình tự làm được không?
5. Phật tử đăng ký tu BQTG tùy duyên có được nhận giới ngày mùng 8 không?
6. CLB cho phép ngày nghỉ tu đầu tiên đối với Phật tử.
- Nếu Phật tử nhận giới rồi đi làm không nghe Pháp đúng giờ do trong giờ làm Phật tử bạch nghe vào buổi tối có được không?
7. Phật tử xin nghỉ tu BQTG mà không tu bù sang ngày gần nhất thì có báo cáo nghe Pháp ngày mùng 8 không?
8. Trong ngày tu BQTG Phật tử không cúng thí thực có được phát tâm cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho 12 loại cô hồn được không?
9. Phật tử đăng ký tu BQTG đến hôm tiêm địa phương gọi đột xuất ra tiêm vacxin không nhận giới trực tuyến được thì có bạch nhận giới trước được không?
10. Ngày tu BQTG vô tình rửa tay tràn nước vào con kiến, hoặc 1 vài con vật nhỏ nhít không hề biết có phạm giới không ạ?
11. Khi thọ trai tại gia ngồi trên thảm, ghế ăn có được không?
12. Ngày tu BQTG bật nhạc thiếu nhi dỗ cho con ăn thì có phạm không ạ?
13. Khi tu Phật tử vẫn có cuộc điện thoại số lạ làm phận sự thì có nên nghe không?
- Phật tử thật thà nói hôm nay tôi tu BQTG ở Chùa thì có phạm nói dối không?
14. Tiền ngày tu BQTG các phần cúng dường chuyển về Chùa hay tách ra CTCT gửi về Chùa, vong linh chuyển về CLB.
15. Ngày tu BQTG như thế nào được tính hồi hướng công đức lục hòa.
16. Tu bát quan trai cúng thí nhóm đặt tiền chung thì có được không ạ?
17. Do dịch bệnh Phật tử ở nhà máy xí nghiệp thì có được tu BQTG không?

5. Bát quan trai: Nhận giới tùy duyên và tùy duyên cúng dường như thế nào?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/rLbXQ4z7fng

Mô tả nội dung chính:

 • Tiêu chuẩn đánh giá PT:
  1. Tiêu chí đánh giá PT chính thức còn yếu
  2. Đối với PT bận đi làn, không có ngày nghỉ, không thể đi trợ duyên, họp BCS, chỉ tu BQT tùy duyên ngày mùng 8 nhưng tinh tấn làm phận sự trên tháng thì có được coi là tinh tấn không?
  *Tu BQT:
  3. PT chính thức, dự thính tu lục hòa trọn đời cần phải tu BQT 1 ngày/tháng đúng không?
  4. Nếu không nghỉ học, nghỉ làm để tu trọn vẹn 1 ngày được thì nhận giới tùy duyên theo quy định mới CLB: nhận 7 giới, nghe Pháp rồi đi làm, đi học và cúng dường 1 ngày làm có đúng không?
  - Nếu là sinh viên chưa đi làm -> cúng dường như thế nào?
  - Nếu là sinh viên đi làm thêm 1 vài tiếng -> cúng dường như thế nào?
  5. Nếu PT chính thức và dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa không đáp ứng những yêu cầu trên thì để PT dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề đúng không?
  6. PT mang thai khi tu BQT tùy duyên thì vẫn phải nhận tối thiểu 7 giới hay có được bớt giới nào không?

6. Giải đáp thắc mắc về hồi hướng công đức Lục Hòa trong ngày tu Bát Quan Trai

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/0A0WyjjlSKE

Mô tả nội dung chính:

Thế nào là tu công đức LH trong ngày tu BQTG? Được hồi hướng như thế nào?
Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật
5,625 lượt xem
13/01/2022

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Lý Duy Cường

  22/02/2023

  Chúng con xin thành kính tri ân công đức Sư Phụ, đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm đã chỉ dạy, sách tấn chúng con ạ.

 2. H
  H

  Hoàng Minh Nguyệt

  15/07/2022
  Chúng con xin tri ân công đức của Sư Phụ và đại Tăng cùng Cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng. Nghe những bài Pháp của Sư Phụ và Cô chủ nhiệm. Lòng con thật hoan hỷ
 3. N
  N

  Nguyễn Tỉnh

  15/07/2022
  Con xin thành kính tri ân công đức của Cô CN ạ