Tổng hợp các kiến thức về Bát Quan Trai giới

1. Giữ giới và xả giới ngày mùng 8

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/xk5G2Wmn5xM

Mô tả nội dung chính:
 • Các việc giữ giới bắt đầu từ lúc Thầy truyền giới; vẫn đánh răng bình thường, nhưng không ướp hương thơm trước khi nhận giới.
 • Xả giới vào sáng hôm sau khi nhìn thấy đường chỉ tay hoặc có thể phát nguyện thọ giới đúng 24 giờ

2. Tổng hợp các câu hỏi về ngày tu Bát quan trai

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/Ee-G-UG-rQ4

Mô tả nội dung chính:
1. Tiêu chí đánh giá Phật tử dự thính đánh giá tinh tấn.
2. Ngày tu bát quan trai có phải bạch Ban nghi lễ CLB cúng thí thực, vậy ngày tu bù có cần bạch không?
3. Ngày tu bù ngày nghỉ gần nhất nhưng bận việc cá nhân thì có được tu ngày khác không?
4. Thành phần C, đạo tràng đăng ký khai đàn gia đình tự làm được không?
5. Phật tử đăng ký tu bát quan trai tùy duyên có được nhận giới ngày mùng 8 không?
6. CLB cho phép ngày nghỉ tu đầu tiên đối với Phật tử.
- Nếu Phật tử nhận giới rồi đi làm không nghe Pháp đúng giờ do trong giờ làm Phật tử bạch nghe vào buổi tối có được không?
7. Phật tử xin nghỉ tu bát quan trai mà không tu bù sang ngày gần nhất thì có báo cáo nghe Pháp ngày mùng 8 không?
8. Trong ngày tu bát quan trai Phật tử không cúng thí thực có được phát tâm cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho 12 loại cô hồn được không?
9. Phật tử đăng ký tu bát quan trai đến hôm tiêm địa phương gọi đột xuất ra tiêm vacxin không nhận giới trực tuyến được thì có bạch nhận giới trước được không?
10. Ngày tu bát quan trai vô tình rửa tay tràn nước vào con kiến, hoặc 1 vài con vật nhỏ nhít không hề biết có phạm giới không ạ?
11. Khi thọ trai tại gia ngồi trên thảm, ghế ăn có được không?
12. Ngày tu bát quan trai bật nhạc thiếu nhi dỗ cho con ăn thì có phạm không ạ?
13. Khi tu Phật tử vẫn có cuộc điện thoại số lạ làm phận sự thì có nên nghe không?
- Phật tử thật thà nói hôm nay tôi tu bát quan trai ở Chùa thì có phạm nói dối không?
14. Ngày tu bát quan trai như thế nào được tính hồi hướng công đức lục hòa.
15. Tu bát quan trai cúng thí nhóm đặt tiền chung thì có được không ạ?
16. Do dịch bệnh Phật tử ở nhà máy xí nghiệp thì có được tu bát quan trai không?

3. Bát quan trai: Nhận giới tùy duyên và tùy duyên cúng dường như thế nào?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/rLbXQ4z7fng

Mô tả nội dung chính:

 • Tiêu chuẩn đánh giá Phật tử:
  1. Tiêu chí đánh giá Phật tử chính thức còn yếu
  2. Đối với Phật tử bận đi làm, không có ngày nghỉ, không thể đi trợ duyên, họp Ban cán sự, chỉ tu Bát Quan Trai tùy duyên ngày mùng 8 nhưng tinh tấn làm phận sự trên trang thì có được coi là tinh tấn không?
  *Tu Bát Quan Trai:
  3. Phật tử chính thức, dự thính tu lục hòa trọn đời cần phải tu Bát Quan Trai 1 ngày/tháng đúng không?
  4. Nếu không nghỉ học, nghỉ làm để tu trọn vẹn 1 ngày được thì nhận giới tùy duyên theo quy định mới CLB: nhận 7 giới, nghe Pháp rồi đi làm, đi học và cúng dường 1 ngày làm có đúng không?
  5. Nếu Phật tử chính thức và dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa không đáp ứng những yêu cầu trên thì là thành phần Phật tử dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề đúng không?
  6. PT mang thai khi tu Bát Quan Trai tùy duyên thì vẫn phải nhận tối thiểu 7 giới hay có được bớt giới nào không?

4. Giải đáp thắc mắc về hồi hướng công đức Lục Hòa trong ngày tu Bát Quan Trai

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/0A0WyjjlSKE

Mô tả nội dung chính:

Thế nào là tu công đức lục hòa trong ngày tu bát quan trai? Được hồi hướng như thế nào?
 
Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật
-
aa
+
5,625 lượt xem
13/01/2022

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Lý Duy Cường

  22/02/2023

  Chúng con xin thành kính tri ân công đức Sư Phụ, đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm đã chỉ dạy, sách tấn chúng con ạ.

 2. H
  H

  Hoàng Minh Nguyệt

  15/07/2022
  Chúng con xin tri ân công đức của Sư Phụ và đại Tăng cùng Cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng. Nghe những bài Pháp của Sư Phụ và Cô chủ nhiệm. Lòng con thật hoan hỷ
 3. N
  N

  Nguyễn Tỉnh

  15/07/2022
  Con xin thành kính tri ân công đức của Cô CN ạ