Kiến thức dành cho Ban cán sự đạo tràng

1. (Ấn vào tên bài): Trách nhiệm của Ban cán sự đạo tràng
2. (Ấn vào tên bài): Hướng dẫn Ban cán sự đạo tràng thực hành lục hòa
3. (Ấn vào tên bài): Những điều Ban cán sự đạo tràng cần lưu ý
4. Giải tỏa lo lắng khi tham gia vào Ban cán sự trong đạo tràng
Ấn vào đường Link: https://youtu.be/fQFrRSM_pPo
Mô tả nội dung chính:

 • Những lo lắng khi tham gia vào Ban cán sự đạo tràng
 • Giải tỏa lo lắng khi tham gia Ban cán sự
 • Giác ngộ về phước báo của chính mình.

5. Cách Ban cán sự xin ý kiến và trả lời câu hỏi đúng Pháp

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/8dBOK2-NFp8

Mô tả nội dung chính:
Trên Ban điều hành, Cô hướng dẫn trường hợp cụ thể và đề xuất ý kiến, xin Cô chỉ dạy thêm.
+ Không được ỷ lại, đưa ra cái mình tư duy trước, sau đó xin ý kiến của Cô hoặc của quý ban.
+ Bên dưới làm sai, đạo tràng trưởng vẫn phải đến hướng dẫn, sau đó rút kinh nghiệm sau.

6. (Ấn vào tên bài)Bất hòa trong ban cán sự nên giải quyết như thế nào?

7. Tổng hợp câu hỏi

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/ANx1xsuvbDE

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Quy định của CLB, BQC ĐT không nộp báo cáo trong 7 ngày quỳ hương 30 phút.
 • 2. Công đức lục hòa có lợi ích gì?
 • 3. Khó khăn chung của đạo tràng.
 • 4. Phân ra Ban theo các mảng khác nhau.
 • 5. BQC học hỏi thêm cách giải quyết các vấn đề.
 • 6. ĐT mới tách Phật tử bầu vào BCS chưa nắm bắt được nên chưa làm việc thứ lớp.
 • 7. Lắng nghe hết ý kiến của các đạo hữu.
 • 8. Hướng dẫn ĐTT lục hòa trong ĐT.
 • 9. BCS chưa có sự thấu hiểu nhau, còn chấp trước.
 • 10. Xét lại BCS có Phật tử tinh tấn trường hợp khó khăn để xuất lên CLB đưa ra mức hỗ trợ.
 • 11. Kiêm nhiệm đăng bài chưa đúng trình tự, còn yếu, thực hành xin ý kiến chưa ý kiến.
 • 12. BQC chưa đăng ký tu lục hòa cho Phật tử dự thính.
 • 13. Hát 4 bài hát chữa bệnh hiểu đúng không cần phát nguyện.
 • 14. Phật tử chính thức nhiều bệnh, tham gia nhảy dân vũ để xả stress.
  - Địa ngục vi tiếu làm những trò hề.
 • 15. Ứng tiền phát tâm Bồ đề ngày 19.6 và việc ứng tiền riêng của thủ quỹ để chuyển về BTCCLB cho đúng kỳ hạn.

8. Ban cán sự – bận việc gia đình, không tu học?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/SQSc69JDLbA

Mô tả nội dung chính:
 • BCS do bận việc gia đình xin báo cáo không tương tác hàng ngày nên làm thế nào?
 • Giải ban thần tài cần làm như thế nào?

9. (Ấn vào tên bài): Ban cán sự bận không có thời gian tu tập bài 8 thì hồi hướng như thế nào?

10. Phận sự trong Ban cán sự – tu tập thời khóa

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/0ztzIGn5t5c

Mô tả nội dung chính:
 • Công đức giữa việc tu tập thời khóa và việc làm phận sự, trợ duyên cùng đạo tràng

11. Giải quyết mâu thuẫn

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/ysjJs3hZeAw

Mô tả nội dung chính:
Các việc liên quan đến Phật tử biết quán nghiệp
Lưu ý của BCS khi phân công công việc.
– Lưu ý của BCS khi phân công công việc.
– Hương linh nhập trong đàn lễ và cách thức xử lý
Phật tử có thái độ tùy hỷ với lời nhận xét về Sư Chú khi đi làm phận sự
– Sư Chú là được Tăng cử, Tăng sai cho nên là Sư Chú đi làm việc là năng lực của 40 Chư Tăng tu hạnh Đầu Đà.

12. Nhân quả trong cách ứng xử trong ban cán sự và do đâu mà mình được sự linh ứng?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/-gsEc7CHdfY

Mô tả nội dung chính:
 • Nhân quả trong cách ứng xử.
 • Cô chia sẻ việc vi diệu trong phận sự.
 • Sự linh ứng đến với mình là do đâu?

13. Giải quyết các khó khăn của đạo tràng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/r2f05_vxX4Y

Mô tả nội dung chính:
 • Khi họp, do tri kiến mỗi người khác nhau nên cần bạch Phật.
 • BCS còn yếu trong việc lên các mục hương linh thì làm thế nào?

14. Giải quyết việc Phật tử khó sách tấn, mất liên lạc, không thực hiện đúng quy định của đạo tràng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/uJ_EyBJmin4

Mô tả nội dung chính:
 • Phật tử dự thính khó sách tấn, cách giải quyết.
 • Trường hợp vào ĐT do mẹ sách tấn chứ không phải do tự thân muốn vào. Khó liên lạc thì nên làm như thế nào?
 • Phật tử vào ĐT sau đó xin ra, BCS khuyến tấn thì ở lại nhưng không tương tác, không tham gia quỹ thì nên làm như thế nào?
 • Phật tử vào ĐT nhưng không tương tác, không đăng ký tu học, không tham gia quỹ thì nên làm như thế nào?

15. Cách quản lý công việc trong đạo tràng

Ấn vào đường Link: https://phamthiyen.com/cach-quan-ly-cong-viec-trong-dao-trang/

Mô tả nội dung chính:
 • Công việc của các ban trong đạo tràng:
 • Ban Quản Chúng:
  + Nắm bắt sỉ số các phật tử trong đạo tràng.
  + Trong các ngày tu tập cần nắm bắt số lượng người, số lượng nhóm.
  + Theo dõi, phát hiện mâu thuẫn trong đạo tràng nếu có
  + Đồng hành cùng trưởng đạo tràng hướng dẫn thành viên mới
  + Trường hợp PT không tinh tấn báo trưởng đạo tràng để cùng sách tấn.

16. Phương pháp giúp đạo tràng phát triển

Ấn vào đường Link: https://phamthiyen.com/phuong-phap-giup-dao-trang-phat-trien/

Mô tả nội dung chính:
 • Muốn đạo tràng mình tinh tấn thì bản thân mình (người đạo tràng trưởng) phải tinh tấn vì mình là chính báo.

17. (Ấn vào tên bài): Bài học từ cây cổ thụ để xây dựng đạo tràng

18. Thúc đẩy phong trào hoạt động trong đạo tràng mới thành lập

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/PxmQpZZh9Dg

Mô tả nội dung chính:
 • Thúc đẩy phong trào hoạt động trong đạo tràng mới thành lập:
 • Muốn nhiều việc, phải có phong trào hoạt động tốt, dựa trên 2 tiêu chí:
  + Hoạt động nhưng không để mất thời gian
  + Các khoản đóng góp phải hạn chế.
 • Cần quỹ: thăm hỏi ốm đau. Còn lại các quỹ khác tùy duyên, miễn là tham gia cho hòa hợp.
 • Về chùa tu học tùy duyên do điều kiện không có/ chưa giác ngộ, nhưng vẫn phải nói để mọi người hiểu về giác ngộ, không về được chùa có thể tu theo nhóm, tập trung nghe Pháp, ai tham dự thì tham dự không tham gia thì thôi nhưng vẫn khuyến tấn.
 • Cần học nghi lễ (chuông, mõ khánh, bạch lễ, ghi rõ mục cầu an – cầu siêu để không gây sợ hãi cho gia chủ), chủ động hỏi mọi người để giúp đỡ, gieo duyên Phật Pháp cho mọi người.

19. (Ấn vào tên bài): Khắc phục tình trạng Phật tử không tinh tấn

20. Giải đáp thắc mắc về các hoạt động trong đạo tràng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/qJtNV2NYuqk

Mô tả nội dung chính:
 • Đạo tràng nghe trạch Pháp cùng nhau sau ngày phát trực tuyến có được không hay phải nghe đúng ngày?
 • Trưởng ban cần học hỏi, hướng dẫn các Phật tử cùng ban như thế nào để làm phận sự phát sinh công đức tốt nhất
 • Lợi ích của việc nghe Pháp, tư duy Pháp, tu tập để chuyển tâm với mỗi Phật tử
 • Công việc trong đạo tràng, các trưởng ban tự bàn, không thông qua đạo tràng trưởng có được không?
 • Trong khi làm phận sự cần khởi tâm như thế nào?
 • Khi tu học tại chùa Ba Vàng hoặc các tổ, nhóm, đạo tràng hoặc đi trợ duyên khai đàn hoặc công việc phận sự thì việc bàn tán, tranh luận, đùa cợt ngay lúc đó sẽ thì có sao không?
 • Đạo tràng có phân công công việc tại chùa cho Phật tử dự thính mới gia nhập vào đạo tràng không?
 • Trong ngày tu Bát Quan Trai, trong lúc nghe Pháp vẫn bàn tán việc đời, vậy thì cần phải tu tập thế nào cho đúng Pháp và lợi lạc?
 • Lợi ích khi được bầu làm bán cán sự đạo tràng.

21. Phát triển nhân duyên hạt giống Bồ Đề

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/TBzRezhTX6Q

Mô tả nội dung chính:
 • Muốn Phật Pháp được Phát triển phải hiểu rõ lý nhân duyên.
  => hiểu được lý nhân duyên trong chia tách đạo tràng.
 • Trong Phật Pháp tất cả mọi mong muốn đều thành tựu cả nếu biết áp dụng Phật Pháp vào thực hành không chỉ ở đời này mà các đời sau -> trong Phật Pháp người biết nhìn nhận không bị ngăn ngại bởi một kiếp sống.
 • Chết rồi cái gì đi tái sinh?

22. Làm thế nào để đạo tràng có nhiều nhân tố tích cực khiến Phật Pháp phát triển?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/C_h8PURFvm8

Mô tả nội dung chính:
 • Muốn đạo tràng có thêm PT trẻ tuổi và các PT nam tham gia vào nhóm tu tập

23. Xin tu tại địa phương và khác đạo tràng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/YqnG7X-T3GI

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Muốn gặp được lại 1 vị Thầy chân tu, chúng ta phải chuyên nhất.
 • 2. Đăng kí tham gia tùy duyên trong CLB.
  - Đăng kí 1 lần duy nhất (với người thân): tham gia sinh hoạt khác đạo tràng (tu tập, sách tấn, chia sẻ nhau về Pháp,… ) ; nhưng không được chia sẻ nội bộ ĐT.
 • 3. Đăng kí tham gia tùy duyên tại chùa làng:
 • 3.1. Chùa làng không có Sư: đăng kí các việc làm hàng ngày đúng Pháp, không ảnh hưởng đến nhân quả xấu.
 • 3.2. Chùa làng có Sư còn tà kiến:
 • – Các việc hàng ngày: không tham gia
 • – Tham gia vào lễ hội: có bài bạch xin đóng góp để tùy duyên tình làng nghĩa xóm.
 • – Tham gia công việc: thăm Sư ốm là vì tình người,…
 • 3.3. Sư chùa làng không lễ tà kiến, không giảng Pháp, không cho tu hoặc tu theo Pháp môn đặt tên Phật.
 • 3.4. Sư là người thân.
 • 3.5. Hội PT tại địa phương.
 • 3.6. Người thân tu theo Pháp môn khác.
 • => tham gia các việc không tà kiến, tùy duyên tham gia theo các bài bạch CLB.

24. Quy định thay đổi chức danh trong BCS

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/623B6lsCinE

Mô tả nội dung chính:
1. Thay đổi chức danh ĐT trưởng, ĐT phó, các Trưởng ban (quản chúng, tri sự, nghi lễ): phải có ý kiến của Cô CN và được kiểm tra qua BQC của CLB; không được tùy tiện thay đổi.
2. Thay đổi chức danh là sẽ thay đổi nhân duyên.
3. Chỉ đổi chức danh khi kiêm nhiệm nhiều và PT tự nguyện. Nếu chức danh người được đổi không hoan hỉ hoặc thay đổi vị trí là phải tổ chức cuộc họp. 

25. Khó khăn của các đạo tràng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/CEdTyUBfmbo

Mô tả nội dung chính:
 • 1. BCS chưa bàn bạc thống nhất giữa các Ban dẫn đến bất đồng; thắc mắc không được thoả đáng cần đưa vấn đề lên CLB để CLB giải quyết.
 • 2. Cần Bạch Phật để bàn bạc trong lục hoà, những gì ko hiểu thì hỏi lên CLB, còn những gì thời gian không cho phép thì lấy ý kiến số đông để thực hiện, nếu có sai cũng không được oán trách.
 • 3. BCS còn e ngại, cả nể khi phải nhận xét, đóng góp ý kiến nên nhiều ĐH không nhìn nhận được sự yếu kém, thiếu sót để sửa đổi, khi được chỉ lỗi chưa hoan hỉ và còn đổ lỗi.
 • 4. Trong BCS mà có một vài người chướng ngại thì cần loại ra khỏi BCS để khỏi làm giảm sự tu tập của cả ĐT.
 • 5. ĐTT chưa mềm mỏng lựa ý từng Đạo hữu để giải quyết công việc phận sự.
 • 6. Thời gian phản hồi từ BLĐ, tổ trưởng còn chậm việc thực hành lục hoà bị hạn chế, tri kiến tu tập có hạn, hiểu biết tâm linh còn kém, viết mục VL Bài 8 còn kém.
 • 7. Một số ĐH trẻ trong BCS còn đi làm, nhiều gia duyên ràng buộc, khó tham gia phận sự, chưa thích thú việc tu tập cùng nhóm; khoảng cách địa lý xa chưa gắn kết được các đạo hữu.
 • 8. ĐTT và ĐTP tiếp nhận Pháp hiểu 2 ý khác nhau dẫn đến đưa ra quyết định chậm trễ ảnh hưởng đến lợi ích chung của ĐT.

26. Tổng hợp nội dung (P.1)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/gdhC0B6phDI

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Ban tri sự cũng được làm ban tài chính của La Hầu La.
 • 2. 2 người sống với nhau không phải vợ chồng nhưng đã được vợ cả chấp nhận hoặc vợ chồng người ta đã thống nhất bỏ nhau chỉ chưa ra tòa thì không mắc tà dâm nữa.
 • 3. Ai cũng có thể làm chủ sám trước khi đi làm phận sự thì đạo tràng có kiểm tra, công đức như nhau nhưng đi gieo duyên bên ngoài thì cho người giọng hay.
 • 4. BLĐ được trực tiếp hỏi thăm các Phật tử trong đạo tràng của mình không cần thông qua tổ trưởng.
 • 5. Người thân của Phật tử không đi trợ duyên không tham gia chương trình thì để gieo duyên, lập nhóm cho người thân của Phật tử chính thức và dự thính đã phát nguyện Bồ Đề.
 • 6. Người được phân công phụ trách các Phật tử gieo duyên được gọi điện, nhắn tin và gửi video sách tấn trực tiếp cho họ.
 • 7. Không lập nhóm zalo chung hết để nghe pháp của các Phật tử chính thức, dự thính, tùy hỷ, gieo duyên và người thân của các Phật tử. Lập nhóm zalo phải đề xuất lên TCHQ
 • 8. Không nên để cho đạo tràng họp nhiều quá để họ có thời gian đi làm phận sự.
 • 9. Khó khăn khi sách tấn các đạo hữu có tuổi: Cho họ báo cáo nghỉ nếu chương trình nào không tu được

27. Tổng hợp nội dung (P.2)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/hCEyh0CTLPo

Mô tả nội dung chính:

 • 1. Lợi ích của tinh tấn: Có kết quả là dục như ý túc.
 • 2. Thế nào là tinh tấn Bồ Đề (hay tinh tấn như Pháp): Tinh Tấn Bồ Đề là vì lợi ích, thành tựu cho mình, thành tựu quả vị giác ngộ cho mình và vì sự giác ngộ của chúng sinh mà tinh tấn, vì sự chuyển tải Phật Pháp đến cho chúng sinh mà tinh tấn, không phân biệt thân sơ, không có yêu ghét ở trong đó, tùy duyên mà vẫn tinh tấn được.
 • 3. Hiểu về tinh tấn Bồ Đề, tinh tấn hưởng phước ở thế gian.
 • 4. Tinh tấn kèm ngã mạn sẽ ra sao?
 • 5. Phật tử chưa đúng Pháp lục hòa phải làm sao?
 • 6. BCS ĐT vạch ra kế hoạch bảo hộ đại chúng
 • 7. Phương pháp ăn giảm cân, tốt, giảm cảm cúm.
 • 8. Từ thiện trong đạo tràng.
 • 9. Phóng sinh CLB LHL.
 • 10. Gói bánh chưng tết.
 • 11. Thăm hỏi nhau trong đạo tràng, trong CLB.
 • 12. Tham gia các Chương trình giao thừa.
 • 13. Chương trình tu BQTG, khai Pháp, khai đàn Dược Sư.
 • 14. Đàn chẩn tế Cầu An Dược Sư.
 • 15. Đăng ký danh sách cầu an đầu năm.
 • 16. Cách chấm điểm tham gia phận sự trong CLB, ĐT.
 • 17. Mâu thuẫn tháng 12/TS chưa giải quyết được xin họp với Cô
 • 18. Đạo tràng Thái Tuệ Sơn La xin thay đổi cơ cấu nhân sự, thay ĐTT

28. Tại sao không cho Phật tử cúng dường vật dụng cho đạo tràng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/v760g1scBdg

Mô tả nội dung chính:

 • Tại sao CLB không cho Phật tử cúng dường vật dụng cho đạo tràng
 • 1. Phật tử còn tham sân si nhiều nên khi trái ý nghịch lòng trong đạo tràng thì tâm khởi chấp vào các vật dụng đã cúng dường
 • 2. Nếu phật tử phát tâm thì cúng dường tịnh tài vào các quỹ của đạo tràng để đạo tràng tự mua, tránh bị dính mắc, giữ tâm thanh tịnh
 • 3. Bảo hộ tâm cho đạo hữu không bị phụ thuộc

29. Phân chia chủ sám

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/dkWRJYYbrgw

Mô tả nội dung chính:

 • Phân công phận sự cho các Phật tử
  1. Nên phân công chủ sám theo nhóm
  2. Chủ sám tự sách tấn thành viên của nhóm mình, tự luyện tập cho các thành viên
  3. Bồi dưỡng thêm chủ sám để thay nhau khi cần

30. Tổng hợp nội dung (P.3)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/3X87ZhvXpYA

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Cúng dường trai viên cầu siêu cho hương linh.
 • 2. Ban cán sự đạo tràng phải cập nhật thường xuyên danh sách hồi hướng cho bệnh nhân covid
 • 3. Bạch nam mô lâm tỳ ly viên chỉ bạch không gián đoạn trong 49 ngày. Sau đó tu 7 ngày, hoàn thành các chương trình tu lục hòa thì hồi hướng mới được và hồi hướng được cho tất cả các nghiệp.
 • 4. Bài 108 ngày cung bạch xong, sau đó tạo các công đức thì mới hồi hướng được.
 • 5. Mất niệm quy y khi đang tu bài 8 thì quy y lại và tu tiếp.
 • 6. Ai tự tu bài 8 thì đề xuất lại bạch lên để được quý thầy chứng minh.
 • 7. Đạo tràng phải viết mục hương linh nhanh không để cho Phật tử chờ lâu.
 • 8. Khi phật tử mất niệm quy y thì đăng ký lên đạo tràng và quy y lại ngay.
 • 9. Phật tử đi chùa làng mà không báo cáo lên CLB thì sẽ ảnh hưởng đến công đức lục hòa của Phật tử và đạo tràng.
 • 10. Lợi ích của xin hồi hướng công đức lục hòa của CLB.
 • 11. BCS đạo tràng sẽ có danh sách chụp hình ban cán sự đưa lên cho các Phật tử biết.
 • 12. Nghi lễ trong đạo tràng thì hỏi tổ trưởng, tổ phó.
 • 13. Các đạo hữu xin vào các thành phần trong đạo tràng chỉ thông qua ban quản chúng là được.
 • 14. Phật tử tinh tấn thì BQC thống kê theo tiêu chí từ tổ đưa lên, tổ phải đánh giá công khai => bcs nhận xét => BLĐ phê duyệt.
 • 15. Báo cáo tháng sai sót sám hối là được.
 • 16. Tham gia tất cả các cuộc họp kể cả mâu thuẫn để học hỏi rút kinh nghiệm. Từ bỏ họp là từ bỏ pháp lục hòa.
 • 17. Phước báo của người đạo tràng trưởng.
 • 18. BCS trả lời Phật tử không quy chụp, đánh giá tổng thể, chỉ tập trung đúng vào nội dung cần.
 • 19. Khuyến khích các Phật tử hỏi để BCS hiểu về Phật tử.
 • 20. Lấy đạo tràng là nơi tạo công đức để hồi hướng cho các nghiệp, hóa giải oán kết của gia đình mình.
 • 21. BCS giải quyết việc chưa thỏa đáng thì Phật tử đưa lên CLB.
 • 22. Giải quyết công việc phải giải quyết công khai chứ không nhận lỗi 1 chiều, nhắn tin riêng.

31. Đánh giá đạo tràng trưởng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/PXARcQZgjzA

Mô tả nội dung chính:
 • Biên bản họp hàng tháng sẽ có thêm phần “Đánh giá đạo tràng trưởng” với các tiêu chí:
  1. Quan tâm các đạo hữu trong đạo tràng (% đạo hữu)
  2. Lắng nghe, tiếp thu ý kiến (% số ý kiến và đóng góp)
  3. Giải quyết các ý kiến (bao nhiêu %)
  4. Giải quyết các ý kiến có đúng với quy định của CLB không? (% số ý kiến đề xuất đóng góp)

32. Giải quyết mâu thuẫn ĐT

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/4202UIofssg

Mô tả nội dung chính:
 • Giải quyết mâu thuẫn đạo tràng
  1. Nếu có mâu thuẫn phải chuyển về BQC và cô Chủ Nhiệm giải quyết triệt để, chưa được chuyển đạo tràng hoặc xin ra khỏi đạo tràng
  2. Còn oán hận nhau mà chuyển đạo tràng thì còn làm oan gia trái chủ, kiếp sau không thể làm bạn lữ
  3. Câu lạc bộ Cúc Vàng phải trở thành đạo tràng không có bất hòa, giải quyết bất hòa bằng chính Pháp của Phật
  4. Có lục hòa là có an vui, sẽ không phải sinh ra nơi chiến tranh loạn lạc

33. Thời gian phản hỏi Phật tử tại đạo tràng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/FW9djai4YKo

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Các việc cần ĐT giải quyết: Lễ nghi gia đình. PT báo Tổ trưởng. Tổ trưởng phải báo lên BNL, BCS ĐT. BCS hội ý và trả lời trong vòng 1 ngày.
 • 2. Các việc cần CLB giải quyết (Các việc gia đình cần hỏi CLB, các thắc mắc tại ĐT): Tối đa 2 ngày phải trả lời PT đã đưa câu hỏi lên CLB rồi. Nếu quá 2 ngày không có phản hồi của ĐT thì PT có quyền đăng lên trang của Ban Liên lạc CLB, không cần hỏi ĐT nữa.
 • 3. Tất cả các vấn đề mà PT đưa lên Tổ, đưa lên BCS ĐT quá 3 ngày mà không có phản hồi thì PT đưa thẳng lên CLB. CLB không để tình trạng ĐT làm khó PT.
 • 4. Tất cả các việc dù nặng tới đâu thì cũng phải có câu trả lời cho PT không được quá 1 tuần.

33. BCS không có thời gian tu tập phải làm sao?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/mlvN13PKbQo

Mô tả nội dung chính:

 • BCS chỉ sắp xếp thời gian làm phận sự mà không tu theo CT phát động của Chùa và CLB thì có được đánh giá là TV tinh tấn không?
 • Về việc BTS thỉnh kinh sách, ĐT trưởng thỉnh BTS đưa về ban để bàn cách triển khai nhưng không thấy BTS báo lại kết quả, ĐTT đã hỏi 2-3 lần, cử BTS đăng bài thông báo để Phật tử đăng ký như trưởng BTS phản hồi là: bận và sẽ đăng sau. Khi ĐTT bạch Cô chủ nhiệm thì BCS mới đăng bài. Thỉnh Cô chỉ dạy ĐTT làm thế nào để đúng Pháp và lợi ích Phật tử, không bị cộng nghiệp khi trưởng BTS không đăng bài này.
Ấn vào đường Link: https://youtu.be/IDC1c8MzqMM
Mô tả nội dung chính:
Cô sách tấn BCS tinh tấn tu tập để tích lũy phước báu, hóa giải nhiều nghiệp, được người khác giúp đỡ. BCS không nên giác ngộ nửa vời
Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật

 

-
aa
+
5,487 lượt xem
23/03/2022

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. V
  V

  Vũ Thị Lâm

  18/04/2024
  Chúng con xin thành kính tri ân cô Chủ Nhiệm đã chỉ dạy cho chúng con ạ
 2. T
  T

  Trung Tín Kiên

  24/08/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin tri ân sự hướng dẫn sách tấn của Cô Chủ Nhiệm ạ

 3. H
  H

  Hoang Thị Lý

  22/01/2023
  Em xin thành kính tri ân công đức của Cô. Cô chỉ dạy thật lợi ích cho chúng em ạ!