Cơ cấu tổ chức của đạo tràng và CLB Cúc Vàng

I. Cơ cấu tổ chức của đạo tràng (17 ban)

Tổng quan: Chức năng nhiệm vụ các ban trong đạo tràng (13 ban)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/HtBaUO_RDw4

Mô tả nội dung chính:

 • Chức năng, nhiệm vụ của 13 ban
 • Những chức danh kiêm nhiệm (không cần thay đổi & tạm thời, sau phải thay đổi)
 • Quy trình thực hành ý hòa tại đạo tràng và quy trình thực hành ý hòa từ đạo tràng đến CLB Cúc Vàng, đến chư Tăng và đến Sư Phụ

I. Ban lãnh đạo

II. Ban quản chúng

III. Ban tri sự

IV. Ban nghi lễ

V. Ban thông tin

Mô tả nội dung chính:

 • Lợi ích khi làm tại Ban thông tin
 • Những lưu ý cho Ban thông tin đạo tràng

VI. Ban xe

VII. Ban tài chính

VIII. Ban tiếp nhận Phật tử

Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật

II. Cơ cấu tổ chức của CLB Cúc Vàng

I. Ban hướng dẫn thành lập đạo tràng

1. Thành lập Ban hướng dẫn thành lập đạo tràng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/6kWuMPc9th0

Mô tả nội dung chính:

 • Nhiệm vụ của Ban hướng dẫn đạo tràng
 • Tiêu chí để nhóm được thành lập đạo tràng
 • Ban hướng dẫn đạo tràng sẽ hướng dẫn nhóm như thế nào?
 • Phát triển lục hòa trong nhóm/đạo tràng
 • Ban cán sự nhóm cần chủ động trong việc gì?
 • Công đức lục hoà trong nhóm, đạo tràng

2. Họp Ban hướng dẫn thành lập đạo tràng và Ban quản chúng CLB

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/-1wQAeR2QKA

Mô tả nội dung chính:

 • 1. Việc bồi dưỡng thành lập đạo tràng của Ban hướng dẫn thành lập đạo tràng
 • 2. Cách hướng dẫn đạo tràng tách ra thành lập
 • 3. Vấn đề khúc mắc của Phật tử khi Ban lãnh đạo, Ban cán sự không tiếp nhận, trì trệ
 • 4. Quá trình hướng dẫn các ban
 • 5. Vấn đề mâu thuẫn
 • 6. Chuyển các đạo tràng mẹ rời khỏi Khối trực thuộc CLB
 • 6. Thành viên chưa tinh tấn, báo cáo tu học muộn phải làm sao?
 • 7. Đạo tràng trưởng chưa hiểu các trương trình tu tập của CLB phải làm sao?
 • 8. Nhiệm vụ Ban lãnh đạo trong đạo tràng
 • 9. Các thành viên còn gia duyên chưa nắm được Pháp phải làm sao?
 • 10. Cách đăng ký báo cáo họp đạo tràng
 • 11. Các ban được đăng ký họp là ban nào?
 • 12. Đăng ký họp Ban cán sự hàng tháng đăng ký ở đâu?
 • 13. Tổ chức họp theo tổ thành phần tham gia
 • 14. Cách đăng bài thông báo chuyển tin từ chư Tăng, CLB về Khối
 • 15. Bài CLB không có tiêu đề, hình ảnh phải làm sao?
 • 16. Một số bài CLB hình ảnh kèm theo bài nhưng không rõ nội dung trùng lặp
 • 17. Hướng dẫn tu kinh phụ trong bài 8
 • 18. Hoạt động của các nhóm sau khi thành lập đạo tràng
 • 19. Cúng dường trai viên
 • 20. Cúng dường trai Tăng
 • 21. Tri kiến của các nhóm đạo tràng không đồng đều phải làm sao?
 • 22. Thành lập đạo tràng không được về chùa sẽ như thế nào?
 • 23. Những Phật tử chưa tu muốn cầu siêu
 • 24. Các lưu ý đối với các Phật tử lẻ
 • 25. Đổi tên đạo tràng Diên Phúc
 • 26. Thành phần họp các ban trong đạo tràng
 • 27. Thành phần tham gia Ban hướng dẫn thành lập đạo tràng có giới hạn độ tuổi?
 • 28. Phật tử không tu chuyên nhất tại chùa Ba Vàng

III. Thành lập Ban công nghệ thông tin và Ban hướng dẫn làm video chuyển nghiệp

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/9GWUDHW2DxQ

Mô tả nội dung chính: 

 • 1. Thành lập Ban công nghệ thông tin và truyền thông CLB Cúc Vàng
  – Mô hình hoạt động của ban công nghệ thông tin giống Ban tri sự
  – Ban truyền thông kết hợp với tất cả các ban
 • – Ban công nghệ thông tin của CLB hướng dẫn Ban thông tin của đạo tràng cách lấy hình ảnh
 • 2. Ban hướng dẫn làm video chuyển hóa
  – Video chuyển hóa vô cùng quan trọng
  – Tất cả các đạo tràng đều làm video chuyển hóa tại địa phương mình

IV. Thành lập Ban y tế CLB

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/Fo-dH4D5fLc

Mô tả nội dung chính: 

 • Lập thêm 1 Ban y tế để các đạo hữu hỏi các bài thuốc, trả lời thường trực là ban y tế
 • Thành phần: Ban y tế của CLB, Ban lãnh đạo đạo tràng, Ban y tế đạo tràng, hoặc đạo tràng không có Ban y tế thì Ban tri sự vào
 • Trao đổi mua bán thuốc của các đạo tràng
 • Bài thuốc nước mùng rất tốt cho khô khớp, bài thuốc lá mận tê bì chân tay
 • Hàng thuốc tốt có nguồn gốc, hàng không phạm giới
 • Ban liên lạc sẽ lập nhóm Zalo chung cho các đạo tràng gần nhau để nhờ các việc như hiến máu, đám lễ trợ duyên…do Ban tri sự quản lý để nhờ các phận sự 

Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật

III. Khác

1. Thời gian phản hồi Phật tử tại đạo tràng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/FW9djai4YKo

Mô tả nội dung chính:

 • Các trường hợp cá nhân đưa lên đạo tràng giải quyết
 • Thời gian phản hồi Phật tử tại đạo tràng
 • Ban cán sự quá hạn trả lời, Phật tử được phép hỏi lên Ban liên lạc hoặc Cô chủ nhiệm
 • Đạo tràng lập nhóm “Giải quyết các việc cá nhân của Phật tử"

2. Bàn việc riêng khiến phát sinh tình cảm trong đạo tràng và cách giải quyết

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/uPnsKZO2M6Q

3. Vấn đề các vận hành trong đạo tràng – liên quan đến nhiều ban

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/jUX4BVR3E8U

Mô tả nội dung chính:

 • 1. Việc thay đổi đăng ký các chương trình an vị lô hương, giải bùa chú, sám hối chư Tăng từ Ban quản chúng sang Ban tri sự, Ban cán sự xin hỗ trợ Ban tri sự trong việc hướng dẫn Phật tử đăng ký nghi lễ
 • 2. Trong ngày trực của đạo tràng phó có các công việc đưa về, đạo tràng trưởng chưa tiếp nhận thông tin thì đạo tràng phó có được chủ động giải quyết các công việc không hay chỉ tiếp nhận và báo cáo Ban lãnh đạo cùng giải quyết?
 • 3. Ban tài chính đạo tràng có cần tham gia ý kiến các công việc trong Ban cán sự mà không liên quan đến ban tài chính không?
 • 4. Thế nào là được Ban cán sự cho phép?
 • 5. Phật tử làm những nghề gì thì không được làm trong Ban cán sự của đạo tràng và đạo tràng trưởng?
 • 6. Việc gia đình đạo hữu bán tạp hóa trong đó có vàng mã. Đạo tràng nhiều lần khuyến tấn không nên bán nhưng đạo hữu giải thích là không đốt và khi có người hỏi mua thì khuyến tấn không nên đốt vàng
 • 7. Ban tài chính có công khai danh sách thu tiền, chứng từ chuyển tiền của cả đạo tràng với Phật tử tùy hỷ không?
  – Các cuộc họp của đạo tràng, Ban cán sự đạt bao nhiêu phần trăm số Phật tử tham gia thì đủ điều kiện họp?
  – Việc nhiều đạo tràng họp không có kế hoạch và đưa ra thông báo gấp tới các Phật tử

4. Tổng hợp nội dung liên quan đến nhiều Ban (P.1)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/uY-1yt_EtDo

Mô tả nội dung chính:

 • Báo cáo chuyển hóa trong đàn lễ
 • Ứng xử khi đi đàn lễ, trợ duyên: phật tử thường đau đầu, hoặc bị hương linh nhập
 • Tại sao tứ chúng không khai thị được cho hương linh
 • Hồi hướng công đức lục hòa
 • Sau khi trợ duyên, làm phận sự xong (họp đạo tràng), hồi hướng công đức lục hòa

5. Tổng hợp nội dung liên quan đến nhiều Ban (P.2)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/aJdK4UBxeJc

Mô tả nội dung chính:

 • Hồi hướng công đức lục hòa sau khi cùng nhau học Pháp, họp nhóm,…
 • Hồi hướng công đức lục hòa có cần đăng ký danh sách không?
 • Tu bài 8 không cúng cơm có được không?
 • Phật tử lớn tuổi có được đăng ký phát nguyện tu lục hòa không?
 • Hồi hướng công đức lục hòa bảy ngày có thể hồi hướng cho người khác không?
 • Sám hối chư Tăng
 • Trợ duyên cúng thí
 • Cách sám hối
 • Hướng dẫn bạch bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên
 • Quy định nhận thành viên vào đạo tràng
 • Phật tử bạch bài am Mô Lâm Tỳ Ni Viên bị gián đoạn có phải bạch lại không?
 • Phật tử xa xứ có thể bạch bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên tùy duyên vào bất kỳ ngày tu bát quan trai nào không?
 • Phật tử bạch bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên không đúng mùng 8 – tu bát quan trai giới có phải bạch lại không?
 • Phật tử già xin ra khỏi đạo tràng thì nên làm thế nào?
 • Hướng dẫn họp đạo tràng, họp nhóm
 • An vị lô hương
 • Có thể cắm hoa giả trên bàn thờ không?
 • Tùy hỷ với việc cúng dường của các đạo tràng
 • Phật tử xa xứ có thể bạch bài Lâm Tỳ Ni vào mùng 8, tu bát quan trai giới tại nhà được không?
 • Hát bốn bài hát chữa bệnh một mình được không?
 • Đổi đạo tràng do chuyển chỗ ở cần làm gì?
 • Bài bạch khi đi trợ duyên; làm công quả tại chùa
 • Do đạo tràng thiếu người, Phật tử dự thính tinh tấn, có thể làm trưởng Ban ẩm thực không?
 • Hướng dẫn chuyển bài về đạo tràng
 • Thành viên dự thính có được xem báo cáo cúng dường chuyển về CLB không?
 • Lập nhóm chuyển thông tin sách tấn Phật tử truyền tải Phật Pháp?
 • Cô cho tu tập nghiệp riêng của gia đình thì ai là người hướng dẫn?
 • Phật tử đăng ký tu học muộn, bổ sung như thế nào?
 • Ban cán sự cần làm gì để phối hợp tinh tấn, hoan hỷ?
 • Khuyến khích thành lập Ban văn nghệ tại đạo tràng
 • Đề xuất Ban cán sự kiêm nhiệm nhiều chức danh do chưa có người phù hợp
 • Quy định kiêm nhiệm Ban cán sự trong đạo tràng
 • Hồi hướng công đức lục hòa ngày tu bát quan trai cho bố mẹ hiện kiếp được không, có phải hồi hướng đúng ngày không?
 • Nhóm có số lượng thành viên có thể làm Ban cán sự ít thì nên phân chia như thế nào?

6. Tổng hợp nội dung liên quan đến nhiều Ban (P.3)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/xYgH_ONR2pc

Mô tả nội dung chính:

 • Khai đàn tuần thất tính từ khi nào?
 • Nội dung báo cáo của Ban quản chúng theo tháng của các đạo tràng: Khi báo cáo xong sẽ đưa lên cho toàn bộ Phật tử đạo tràng đóng góp ý kiến biểu quyết thông qua rồi mới gửi lên Ban điều hành CLB, tuy nhiên có một số nội dung chỉ nêu số lượng (ví dụ: Phật tử tinh tấn, Ban cán sự tinh tấn, Phật tử thực hành lục hòa trong tháng), vậy xin được đề xuất liệt kê tên của các Phật tử, Ban cán sự để tạo điều kiện cho việc kiểm soát thông tin được rõ ràng?
 • Ngày tu Bát quan trai giới không đủ duyên về chùa sớm và ở lại tu tập theo đạo tràng do có con nhỏ, tự bắt xe về chùa, bach nhận giới muộn hơn giờ nhận giới của các Phật tử, rồi lại bắt xe về nhà thì có được hồi hướng công đức lục hòa ngày tu Bát quan trai giới không?
 • Đạo tràng có Phật tử dự thính muốn hiểu rõ hơn về cúng dường Tam Bảo của CLB Cúc Vàng, mua cúng dường rồi mới báo cáo đạo tràng, Ban cán sự đã bàn bạc và cho rằng việc cúng dường này không phù hợp với quy định thể thức cúng dường về CLB nên đạo tràng không nên đề xuất cúng dường về CLB và có ý kiến đề xuất nói dối phương tiện là gia đình Phật tử tự trồng được để cúng dường về CLB, làm sao để được đúng Pháp?
 • Hồi hướng công đức lục hòa của Phật tử không phát nguyện 49 ngày, Phật tử dự thính…
 • Cách sám hối chư Tăng
 • Báo cáo nghe Pháp định kỳ
 • Đăng ký nghe Pháp: báo bận khi đã đến giờ nghe Pháp, mà đã báo cáo danh sách lên Ban quản chúng CLB thì hướng dẫn Phật tử như thế nào ạ?
 • Phật tử phát nguyện tu lục hòa phận sự 7 ngày nhưng qua ngày 8 quên không hồi hướng thì phải làm sao?
 • Bài cúng nước cúng cả 3 bữa trước bữa ăn hay chỉ cúng bữa sáng và trưa?
 • Bài đảnh 7 lễ tri ân có thể không đảnh lễ nữa hay không ngồi quán tưởng và đọc hồi hướng nhưng vẫn đảnh 7 lễ tri ân?

7. Tổng hợp nội dung liên quan đến nhiều ban (P.4)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/qx-2J1JS9uU

Mô tả nội dung chính:

 • Các Phật tử lớn tuổi sử dụng Zalo, Facebook kém; những Phật tử sử dụng tốt thì còn đi làm, chưa tinh tấn thì phải làm sao?
 • Trong đạo tràng có Phật tử chống đối thì nên làm như thế nào?
 • Trường hợp Ban cán sự ngăn cản tu lục hòa của thành viên
 • Những thành viên nào được làm chủ sám khi khai đàn các đàn lễ?
 • Ai là người đề xuất các mục hương linh khi có Phật tử đăng ký tu chuyển hóa?
 • Cách thức/ quy trình làm việc trong đạo tràng
 • Ban cán sự có nên ưu tiên việc của nhóm hơn tu tập cá nhân? (Do dành hết thời gian làm phận sự)
 • Về bạch bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên ngày đầu tiên
 • Về bài sám hối hương linh có oán kết 108 ngày
 • Cách để sách tấn cho Phật tử trở nên tinh tấn

8. Nếu khởi thiện duyên thì điều thiện sẽ sinh ra

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/Sgz3roUsdhQ

Mô tả nội dung chính:

 • Khi được giao làm trưởng nhóm thấy áp lực về tư duy. Ở thế gian nghĩ mình giỏi nhưng tư duy trong Pháp thấy mình kém. Công việc phận sự không hoàn thành thì nóng giận, đổ lỗi, không thể gỡ rối

9. Đây là cơ hội rất tốt cho các bạn trẻ

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/mPcUka2lENI

Mô tả nội dung chính:

 • Lúc đầu lo lắng không làm được nhưng đến khi vào làm được việc thì mọi việc không đáng sợ như mình nghĩ
 • Tình thương sẽ trở thành động lực, mở ra cách tự mình sẽ biết ứng xử
  -> Cờ đến tay ai người ấy phất: vào tay ai thì người ấy sẽ làm được, miễn là làm đúng, đừng làm sai là được
 • Hiểu, biết về mình và mong muốn của mình thì sẽ làm được việc. Khi giác ngộ Phật Pháp, khi thấy lợi ích của Phật Pháp đem lại hạnh phúc cho mình, biết được nhân quả thì chú tâm một duyên duy nhất là làm thiện nhân quả
 • Ai cũng giỏi như ai, chỉ là người vào trước hay sau -> không ngã mạn, bảo thủ, giấu giếm
 • Mong muốn người khác giỏi hơn mình là người trí tuệ
 • Khi đầu tiên đi tu tập thì có rất nhiều người cản vì rất nhiều người cản điều thiện -> bước đầu tiên phải vượt qua rào cản bằng cách kiên định giữ điều thiện trong tâm, không để bên ngoài làm lung lay
 • Muốn bồi dưỡng ai thì lời nói phải đi đôi với việc làm, tức là bồi dưỡng cho người ta cùng với mình, những lúc mình chỉ cần nói lại ta đã hiểu rồi
 • Bước đầu thành lập đạo tràng chúng ta chỉ cần là nương tựa, học hỏi và vâng lời. Học hỏi là học hỏi mọi sự hướng dẫn không rời xa Pháp Phật
 • Khi làm đạo tràng trưởng muốn xuống làm Phật tử bình thường -> quán xét nhân duyên cách duy nhất cho người có trí là mình đi tiếp chứ đừng vòng lại

10. Mang hạnh phúc đến cho mọi người, mình ắt sẽ được hạnh phúc!

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/bJSuDKpMBBQ

Mô tả nội dung chính:

 • Nếu tâm mình còn mong cầu hạnh phúc thì hãy mang hạnh phúc đến cho mọi người, mình ắt sẽ được hạnh phúc

Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật

-
aa
+
11,571 lượt xem
14/03/2022

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. h
  h

  hoàng thị Lý

  19/11/2022
  Em xin tri ân công đức của Cô Chủ Nhiệm chỉ dạy ạ