Cơ cấu tổ chức của đạo tràng và CLB Cúc Vàng

I. Cơ cấu tổ chức của đạo tràng (17 Ban)

Tổng quan: Chức năng nhiệm vụ các ban trong đạo tràng (13 ban)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/HtBaUO_RDw4

Mô tả nội dung chính:

 • Chức năng, nhiệm vụ của 13 Ban
 • Những chức danh kiêm nhiệm (không cần thay đổi & tạm thời, sau phải thay đổi)
 • Tiêu chí được vào BĐH – CLB Cúc Vàng
 • Quy trình thực hành ý hoà tại đạo tràng và quy trình thực hành ý hoà từ ĐT đến CLB Cúc Vàng, đến chư Tăng và đến Sư Phụ.

I. Ban Lãnh Đạo

II. Ban Quản Chúng

III. Ban Tri Sự

IV. Ban Nghi Lễ

V. Ban Thông Tin

Mô tả nội dung chính:

 • Lợi ích khi làm tại Ban Thông tin
 • Những lưu ý cho Ban Thông tin đạo tràng

VI. Ban Xe

VII. Ban Tài Chính

VIII. Ban Tiếp Nhận Phật Tử

Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật

II. Cơ cấu tổ chức của CLB Cúc Vàng

I. Ban Hướng Dẫn Thành Lập ĐT

1. Thành lập Ban hướng dẫn thành lập đạo tràng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/6kWuMPc9th0

Mô tả nội dung chính:

 • Nhiệm vụ của ban hướng dẫn ĐT
 • Tiêu chí để nhóm được thành lập ĐT
 • Ban hướng dẫn ĐT sẽ hướng dẫn nhóm như thế nào?
 • Phát triển lục hoà trong nhóm/ Đạo tràng
 • BCS nhóm cần chủ động trong việc gì?
 • Công đức lục hoà trong nhóm, ĐT

2. Họp BHDTLĐT và BQC CLB

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/-1wQAeR2QKA

Mô tả nội dung chính:

 • 1. Việc bồi dưỡng thành lập ĐT của BHDTHLD.
 • 2. Cách hướng dẫn ĐT tách ra thành lập.
 • 3. Vấn đề khúc mắc của Phật tử khi BLĐ, BCS không tiếp nhận, trì trệ.
 • 4. Quá trình hướng dẫn các ban.
 • 5. Vấn đề mâu thuẫn.
 • 6. Chuyển các ĐT mẹ rời khỏi khối trực thuộc BĐH CLB.
 • 6. Thành viên chưa tinh tấn, báo cáo tu học muôn phải làm sao?
 • 7. ĐTT chưa hiểu các trương trình tu tập của CLB phải làm sao?
 • 8. Nhiệm vụ BLĐ trong ĐT.
 • 9. Các thành viên còn da duyên chưa nắm được Pháp phải làm sao?
 • 10. Cách đăng ký báo cáo họp ĐT.
 • 11. Các ban được đăng ký họp là ban nào?
 • 12. Đăng ký họp BCS hàng tháng đăng ký ở đâu?
 • 13. Tổ chức họp theo tổ thành phần tham gia.
 • 14. Cách đăng bài thông báo chuyển tin từ Chư Tăng, CLB về khối.
 • 15. Bài CLB không có tiêu đề, hình ảnh phải làm sao?
 • 16. Một số bài CLB hình ảnh kèm theo bài nhưng không rõ nội dung trùng lặp.
 • 17. Hướng dẫn tu Kinh phụ trong bài 8.
 • 18. Trương trình hướng dẫn chung cho các khối.
 • 19. Vận hành nhóm zalo của 5 ban trong ĐT.
 • 20. Vận hành giữa các nhóm hướng dẫn các ban với các bài đăng.
 • 21. Hoạt động của các nhóm sau khi thành lập ĐT.
 • 22. Trưởng nhóm yếu kỹ năng máy tính không đảm nhận được khi tách ra phải làm sao?
 • 23. Tình huống gấp không gọi được cho Cô đăng thế nào.
 • 24. Cúng dường trai viên.
 • 25. Số tiền cúng dường trai viên là bao nhiêu?
 • 26. Cúng dường trai Tăng.
 • 27. Nghiệp đồng tính.
 • 28. Nghiệp chồng ngoại tình báo qua giấc mơ.
 • 29. Lên mục vong linh.
 • 30. Tri kiến của các nhóm ĐT không đồng đều phải làm sao?
 • 31. Cách đăng bài của BCS khối.
 • 32. Thống nhất thời gian tổng hợp của khối trước khi đăng BĐH.
 • 33. Thành lập ĐT không được về Chùa sẽ như thế nào?
 • 34. Có một số điều chưa thoả đáng về ĐT.
 • 35. Những Phật tử chưa tu muốn cầu siêu.
 • 36. Các lưu ý khi là thành viên BHDTLDT.
 • 37. Phản ánh về BLL.
 • 38. Các lưu ý đối với các Phật tử lẻ.
 • 39. Đề xuất BCS vào các ban.
 • 40. Đổi tên ĐT Diên Phúc.
 • 41. Vấn đề Chùa Diên Phúc.
 • 42. Thành phần họp các ban trong ĐT.
 • 43. Thành phần tham gia BHDTLDT có giới hạn độ tuổi?
 • 44. Phật tử không tu chuyên nhất tại Chùa Ba Vàng.

II. Thành Lập Ban Công Nghệ Thông Tin và Ban HD Làm Video Chuyển Nghiệp

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/9GWUDHW2DxQ

Mô tả nội dung chính: 

 • 1. Thành lập Ban công nghệ thông tin và truyền thông CLB Cúc Vàng.
  – Mô hình hoạt động của ban công nghệ thông tin giống Ban tri sự.
  – Ban truyền thông kết hợp với tất cả các ban.
  – Ban công nghệ thông tin của CLB hướng dẫn Ban thông tin của đạo tràng cách lấy hình ảnh.
  – Cô hướng dẫn làm một việc phải được tối đa các công đức.
 • 2. Ban hướng dẫn làm video chuyển nghiệp
  – Video chuyển nghiệp vô cùng quan trọng.
  – Tất cả các đạo tràng đều làm video chuyển nghiệp tại địa phương mình.

III. Thành lập Ban y tế CLB

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/Fo-dH4D5fLc

Mô tả nội dung chính: 

 • Lập thêm 1 ban y tế để các đạo hữu hỏi các bài thuốc, trả lời thường trực là ban y tế
 • Thành phần: Ban y tế của CLB, BLD đạo tràng, ban y tế đạo tràng, hoặc đạo tràng không có ban y tế thì ban TS vào
 • Trao đổi mua bán thuốc cảu các đạo tràng
 • Bài thuốc nước mùng rất tốt cho khô khớp, bài thuốc lá mận tê bì chân tay.
 • Hàng thuốc tốt có nguồn gốc, hàng không phạm giới
 • BLL sẽ Lập nhóm zalo chung cho các đạo tràng gần nhau đẻ nhờ các việc như hiến máu đám lễ trợ duyên…do BTS quản lý để nhờ các phận sự . 

Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật

III. Khác

1. Thời gian phản hồi Phật tử tại đạo tràng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/FW9djai4YKo

Mô tả nội dung chính:

 • Các trường hợp cá nhân đưa lên ĐT giải quyết.
 • Thời gian phản hồi Phật tử tại ĐT.
 • BCS quá hạn trả lời, PT được phép hỏi lên BLL hoặc Cô CN.
 • ĐT lập nhóm “Giải quyết các việc cá nhân của PT

2. Bàn việc riêng khiến phát sinh tình cảm trong đạo tràng và cách giải quyết

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/uPnsKZO2M6Q

3. Vấn đề các vận hành trong đạo tràng – liên quan đến nhiều ban

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/jUX4BVR3E8U

Mô tả nội dung chính:

 • 1. Việc thay đổi đăng ký các chương trình AVLH, giải bùa chú, sám hối chư Tăng từ BQC sang BTS,
  BCS xin hỗ trợ BTS trong việc hướng dẫn PT đăng ký nghi lễ
 • 2. Trong ngày trực của ĐT phó có các công việc đưa về, ĐT trưởng chưa tiếp nhận thông tin thì
  ĐT phó có được chủ động giải quyết các công việc không hay chỉ tiếp nhận và bác cáo BLĐ cùng
  giải quyết?
 • 3. Ban tài chính ĐT có cần tham gia ý kiến các công việc trong BCS mà không liên quan đến ban tài
  chính không?
 • 4. Thế nào là được BCS cho phép?
 • 5. PT làm những nghề gì thì không được làm trong BCS của ĐT và ĐT trưởng?
 • 6. Việc gia đình đạo hữu bán tạp hóa trong đó có vàng mã. ĐT nhiều lần khuyến tấn không nên bán
  nhưng đạo hữu giải thích là không đốt và khi có người hỏi mua thì khuyến tấn không nên đốt vàng
  mã.
 • 7. – Ban tài chính có công khai danh sách thu tiền, chứng từ chuyển tiền của cả ĐT với PT tùy hỷ
  không?
  – Các cuộc họp của ĐT, BCS đạt bao nhiêu phần trăm số PT tham gia thì đủ điều kiện họp?
  – Việc nhiều ĐT họp không có kế hoạch và đưa ra thông báo gấp tới các PT.

4. Tổng hợp nội dung liên quan đến nhiều Ban (P.1)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/uY-1yt_EtDo

Mô tả nội dung chính:

 • Quỹ của CLB có 2 loại: quỹ phát nguyện cúng dường Tam bảo và quỹ tri ân (5 quỹ nhỏ : tùy ý sử dụng, tứ sự cúng dường, tri ân Thầy tổ, phóng sinh, từ thiện)
 • Báo cáo chuyển nghiệp trong đàn lễ
 • Ứng xử Khi đi đàn lễ, trợ duyên: phật tử thường đau đầu, hoặc bị VL nhập.
 • Tại sao tứ chúng không khai thị được cho VL
 • Hồi hướng công đức lục hòa
 • Sau khi trợ duyên, làm phận sự xong (họp đạo tràng), hồi hướng công đức lục hòa

5. Tổng hợp nội dung liên quan đến nhiều Ban (P.2)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/aJdK4UBxeJc

Mô tả nội dung chính:

 • Hồi hướng công đức lục hòa sau khi cùng nhau học Pháp, họp nhóm,…
 • Hồi hướng công đức lục hòa có cần đăng ký danh sách không?
 • Tu bài 8 không cúng cơm có được không?
 • Phật tử lớn tuổi có được đăng ký phát nguyện tu lục hòa không?
 • Hồi hướng công đức lục hòa bảy ngày có thể hồi hướng cho người khác không?
 • Sám hối chư Tăng.
 • Trợ duyên cúng thí.
 • Cách sám hối.
 • Hướng dẫn bạch bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên.
 • Quy định nhận thành viên vào đạo tràng.
 • Phật tử bạch bài am Mô Lâm Tỳ Ni Viên bị gián đoạn có phải bạch lại không?
 • Phật tử xa xứ có thể bạch bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên tùy duyên vào bất kỳ ngày tu bát quan trai nào không?
 • Phật tử bạch bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên không đúng mùng 8 – tu bát quan trai giới có phải bạch lại không?
 • Phật tử già xin ra khỏi đạo tràng thì nên làm thế nào?
 • Hướng dẫn họp đạo tràng, họp nhóm.
 • An Vị Lô Hương
 • Có thể cắm hoa giả trên bàn thờ không?
 • Tùy hỷ với việc cúng dường của các đạo tràng.
 • Phật tử xa xứ có thể bạch bài Lâm Tỳ Ni vào mùng 8, tu bát quan trai giới tại nhà được không?
 • Hát bốn bài hát chữa bệnh một mình được không?
 • Đổi đạo tràng do chuyển chỗ ở cần làm gì?
 • Bài bạch khi đi trợ duyên; làm công quả tại chùa.
 • Do ĐT thiếu người, Phật tử dự thính tinh tấn, có thể làm trưởng ban ẩm thực không?
 • Hướng dẫn chuyển bài từ ban điều hành về ĐT.
 • Thành viên dự thính có được xem báo cáo cúng dường chuyển về CLB không?
 • Lập nhóm chuyển thông tin sách tấn Phật tử truyền tải Phật Pháp?
 • Cô cho tu tập nghiệp riêng của gia đình thì ai là người hướng dẫn?
 • Phật tử đăng ký tu học muộn, bổ sung như thế nào?
 • BCS cần làm gì để phối hợp tinh tấn, hoan hỷ?
 • Khuyến khích thành lập ban văn nghệ tại đạo tràng.
 • Đề xuất BCS kiêm nhiệm nhiều chức danh do chưa có người phù hợp.
 • Quy định kiêm nhiệm BCS trong ĐT.
 • Hồi hướng công đức lục hòa ngày tu bát quan trai cho bố mẹ hiện kiếp được không, có phải hồi hướng đúng ngày không?
 • Nhóm có số lượng thành viên có thể làm BCS ít thì nên phân chia như thế nào?

6. Tổng hợp nội dung liên quan đến nhiều Ban (P.3)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/xYgH_ONR2pc

Mô tả nội dung chính:

 • Khai đàn tuần thất tính từ khi nào?
 • Nội dung báo cáo của BQC theo tháng của các ĐT: Khi báo cáo xong sẽ đưa lên cho toàn bộ PT ĐT đóng góp ý kiến biểu quyết thông qua rồi mới gửi lên BĐH QC, tuy nhiên có 1 số nội dung chỉ nêu số lượng (ví dụ: PT tinh tấn, BCS tinh tấn, PT thực hành LH trong tháng), vậy xin được đề xuất liệt kê tên của các PT, BCS để tạo điều kiện cho việc kiểm soát thông tin được rõ ràng?
 • Ngày tu BQTG không đủ duyên về chùa sớm và ở lại tu tập theo ĐT do có con nhỏ, tự bắt xe về Chùa, bach nhận giới muộn hơn giờ nhận giới của các PT, rồi lại bắt xe về nhà thì có được hồi hướng công đức LH ngày tu BQTG không?
 • ĐT có PT dự thính muốn hiểu rõ hơn về cúng dường TB của CLB CV, mua cúng dường rồi mới báo cáo ĐT, BCS đã bàn bạc và cho rằng việc cúng dường này không phù hợp với quy định thể thức cúng dường về CLB nên ĐT không nên đề xuất cúng dường về CLB và có ý kiến đề xuất nói dối phương tiện là gia đình PT tự trồng được để cúng dường về CLB, làm sao để được đúng Pháp?
 • Hồi hướng công đức lục hòa của Phật tử không phát nguyện 49 ngày, Phật tử dự thính…
 • Cách sám hối chư Tăng
 • Báo cáo nghe Pháp định kỳ
 • Đăng ký nghe pháp: báo bận khi đã đến giờ nghe pháp, mà đã báo cáo danh sách lên BQC CLB thì hướng dẫn PT như thế nào ạ?
 • PT phát nguyện tu LH phận sự 7 ngày nhưng qua ngày 8 quên không hồi hướng thì phải làm sao?
 • Bài cúng nước cúng cả 3 bữa trước bữa ăn hay chỉ cúng bữa sáng và trưa?
 • Bài đảnh 7 lễ tri ân có thể không đảnh lễ nữa hay không ngồi quán tưởng và đọc hồi hướng nhưng vẫn đảnh 7 lễ tri ân?

7. Tổng hợp nội dung liên quan đến nhiều Ban (P.4)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/qx-2J1JS9uU

Mô tả nội dung chính:

 • Các PT lớn tuổi sử dụng Zalo, Facebook kém; những PT sử dụng tốt thì còn đi làm, chưa tinh tấn thì phải làm sao?
 • Trong ĐT có phật tử chống đối thì nên làm như thế nào?
 • Trường hợp BCS ngăn cản tu lục hoà của thành viên
 • Những thành viên nào được làm chủ sám khi khai đàn các đàn lễ?
 • Ai là người đề xuất các mục vong linh khi có phật tử đăng ký tu chuyển nghiệp?
 • Cách thức/ quy trình làm việc trong ĐT
 • BCS có nên ưu tiên việc của nhóm hơn tu tập cá nhân? (Do dành hết thời gian làm phận sự)
 • Về bạch bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên ngày đầu tiên
 • Về bài sám hối OGTC 108 ngày
 • Cách để sách tấn cho Phật tử trở nên tinh tấn.

8. Nếu khởi thiện duyên thì điều thiện sẽ sinh ra

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/Sgz3roUsdhQ

Mô tả nội dung chính:

 • Khi được giao làm trưởng nhóm thấy áp lực về tư duy. Ở thế gian nghĩ mình giỏi nhưng tư duy trong Pháp thấy mình kém. Công việc phận sự không hoàn thành thì nóng giận, đổ lỗi, không thể gỡ rối.
 • Xin Cô chỉ dạy để bớt sân giận, bồng bột.

9. Đây là cơ hội rất tốt cho các bạn trẻ

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/mPcUka2lENI

Mô tả nội dung chính:

 • Lúc đầu lo lắng không làm được nhưng đến khi vào làm được việc thì mọi việc không đáng sợ như mình nghĩ.
 • Tình thương sẽ trở thành động lực, mở ra cách tự mình sẽ biết ứng xử.
  ->cờ đến tay ai người ấy phất: vào tay ai thì người ấy sẽ làm được, miễn là làm đúng, đừng làm sai là được.
 • Hiểu, biết về mình và mong muốn của mình thì sẽ làm được việc. Khi giác ngộ Phật Pháp, khi thấy lợi ích của Phật Pháp đem lại hạnh phúc cho mình, biết được nhân quả thì chú tâm một duyên duy nhất là làm thiện nhân quả.
 • Ai cũng giỏi như ai, chỉ là người vào trước hay sau -> không ngã mạn, bảo thủ, giấu giếm.
 • Mong muốn người khác giỏi hơn mình là người trí tuệ.
 • Khi đầu tiên đi tu tập thì có rất nhiều người cản vì rất nhiều người cản điều thiện. -> bước đầu tiên phải vượt qua rào cản bằng cách kiên định giữ điều thiện trong tâm, không để bên ngoài làm lung lay.
 • Mình muốn bồi dưỡng ai thì lời nói phải đi đôi với việc làm tức là bồi dưỡng cho người ta cùng với mình. Thì những lúc mình chỉ cần là mình nói lại ta đã hiểu rồi.
 • Bước đầu thành lập đạo tràng chúng ta chỉ cần là nương tựa, học hỏi và vâng lời. Học hỏi là học hỏi mọi sự hướng dẫn không rời xa Pháp Phật.
 • Khi làm đạo tràng trưởng muốn xuống làm PT bình thường -> quán xét nhân duyên cách duy nhất cho người có trí là mình đi tiếp chứ đừng vòng lại.

10. Mang hạnh phúc đến cho mọi người, mình ắt sẽ được hạnh phúc!

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/bJSuDKpMBBQ

Mô tả nội dung chính:

 • Nếu tâm mình còn mong cầu hạnh phúc thì hãy mang hạnh phúc đến cho mọi người, mình ắt sẽ được hạnh phúc

Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật

 

11,779 lượt xem
14/03/2022

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. h
  h

  hoàng thị Lý

  18/11/2022

  Em xin tri ân công đức của Cô Chủ Nhiệm chỉ dạy ạ