Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tổng hợp các video bổ sung kiến thức về Cầu siêu

1. Cúng dường trai viên, cầu siêu – Phát nguyện sao cho đúng?

Mô tả nội dung chính:

 • Phật tử khai đàn hóa giải oan gia trái chủ và phát nguyện cúng dường trai viên như nào cho đúng Pháp?
 • Việc đánh mõ trong khóa lễ cầu an.
 • Chủ sám có được biết trước các tài liệu sử dụng cho các đàn lễ không?
 • Cúng dường ngày khai đàn bài 8, cúng dường hàng ngày?
 • Phát nguyện cúng dường khi tu theo bài 8. Cách bạch khi phát nguyện.

2. Tổng hợp các thắc mắc về cầu siêu cho thai nhi: Có được bạch hộ không? hỏng thai trong ống nghiệm, tịnh tài cầu siêu… 

Mô tả nội dung chính:

 • Cầu siêu cho thai nhi.
 • Các câu hỏi:
  – Phật tử ở chùa tu tập để cầu siêu cho thai nhi như thế nào?
  – Khi đã cầu siêu và thỉnh vong linh OGTC về chùa theo pháp hội thỉnh OGTC thì có cần cầu siêu nữa không?
  – Cầu siêu thai nhi ở các lễ ngày 14,30 khác gì với đàn lễ 19/06?
  – Văn khai thị cho trường hợp thai chết lưu.
  – Không nhớ số lần phá thai, hỏng thai thì phải làm thế nào?
  – Bạch hộ trong chương trình cầu siêu thai nhi.
  – Không tu tập, chỉ tác phước cúng dường cầu siêu thai nhi?
  – Làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng bị hỏng thì cầu siêu như thế nào?
  – Cầu siêu trai viên và tùy duyên hiểu như thế nào?
  – Phát tâm tịnh tài ít có cầu siêu thai nhi được không?

3. Đăng ký cầu siêu, cúng thí, cúng rằm có phải đăng ký lên CLB?

Mô tả nội dung chính:

 • Đăng ký cầu siêu cho gia tiên lên CLB cần điều kiện gì?
 • Phật tử ở trại, cấm túc không được về nhà để cúng vu lan thì cúng như thế nào?
 • Cha mẹ hiện đời, đã quá vãng tính như thế nào?
 • Đăng ký cúng thí.
 • Tu chương trình an cư kiết hạ cùng đạo tràng đối với trường hợp khai đàn muộn.
 • Cúng rằm tháng 7, có cúng thí thực có phải đăng ký lên CLB không?
 • Vừa tu chương trình vu lan vừa cúng rằm thì tu tập như thế nào?
 • Cúng rằm, cúng thí vẫn tính vào phát động của CLB?
 • Hai vợ chồng sinh hoạt cùng đạo tràng, cúng thí thực đăng ký cho mấy gia đình?
 • Vong linh đã được cầu siêu nên dùng nghi thức cúng giỗ nào?

4. Các nội dung liên quan đến cầu siêu

Mô tả nội dung chính:

 • Đăng ký cầu siêu nhưng không cúng dường.
 • Tiền cúng dường khi tu bài 8 có được dùng để cầu siêu cho các mục vong linh bài 8 không?
 • Tiền cúng giỗ có thể cầu siêu được không?
 • Cầu siêu cho các mục vong linh gia tiên hoặc oan gia trái chủ theo bài 3,4 sau khi cầu siêu có phải tu tập tiếp không?
 • Các tiền cúng dường Tam Bảo trong tu tập có được lấy để cầu siêu cho việc khác không ạ?
 • Trường hợp không tham gia trực tiếp, không tu trước 3-7 ngày có đăng ký được không?
 • Tu bài số 8 mới cầu siêu cho oan gia trái chủ được đúng không?
 • Ứng tiền cúng dường cầu siêu.

Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật

861 lượt xem
29/11/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục