Tổng hợp các video bổ sung kiến thức về Cầu siêu

1. Cúng dường trai viên, cầu siêu - Phát nguyện sao cho đúng?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/iQQ2Tu4lHlQ

Mô tả nội dung chính:
Phật tử khai đàn hóa giải oan gia trái chủ và phát nguyện cúng dường trai viên như nào cho đúng Pháp?
Việc đánh mõ trong khóa lễ cầu an.
Chủ sám có được biết trước các tài liệu sử dụng cho các đàn lễ không?
Cúng dường ngày khai đàn bài 8, cúng dường hàng ngày?
Phát nguyện cúng dường khi tu theo bài 8. Cách bạch khi phát nguyện.

2. Tổng hợp các thắc mắc về cầu siêu cho thai nhi: Có được bạch hộ không? hỏng thai trong ống nghiệm, tịnh tài cầu siêu... 

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/VHKpeRnY9zQ

Mô tả nội dung chính:
Cầu siêu cho thai nhi.
Các câu hỏi:

- Phật tử ở chùa tu tập để cầu siêu cho thai nhi như thế nào?

- Khi đã cầu siêu và thỉnh vong linh OGTC về chùa theo pháp hội thỉnh OGTC thì có cần cầu siêu nữa không?

- Cầu siêu thai nhi ở các lễ ngày 14,30 khác gì với đàn lễ 19/06?

- Văn khai thị cho trường hợp thai chết lưu.

- Không nhớ số lần phá thai, hỏng thai thì phải làm thế nào?

- Bạch hộ trong chương trình cầu siêu thai nhi.

- Không tu tập, chỉ tác phước cúng dường cầu siêu thai nhi?

- Làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng bị hỏng thì cầu siêu như thế nào?

- Cầu siêu trai viên và tùy duyên hiểu như thế nào?

- Phát tâm tịnh tài ít có cầu siêu thai nhi được không?

3. Đăng ký cầu siêu, cúng thí, cúng rằm có phải đăng ký lên CLB?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/1HxqPd0UeNE

Mô tả nội dung chính:
Đăng ký cầu siêu cho gia tiên lên CLB cần điều kiện gì?
Phật tử ở trại, cấm túc không được về nhà để cúng vu lan thì cúng như thế nào?
Cha mẹ hiện đời, đã quá vãng tính như thế nào?
Đăng ký cúng thí.
Tu chương trình an cư kiết hạ cùng đạo tràng đối với trường hợp khai đàn muộn.
Cúng rằm tháng 7, có cúng thí thực có phải đăng ký lên CLB không?
Vừa tu chương trình vu lan vừa cúng rằm thì tu tập như thế nào?
Cúng rằm, cúng thí vẫn tính vào phát động của CLB?
Hai vợ chồng sinh hoạt cùng đạo tràng, cúng thí thực đăng ký cho mấy gia đình?
Vong linh đã được cầu siêu nên dùng nghi thức cúng giỗ nào?

4. Các nội dung liên quan đến cầu siêu

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/7xQECXq7Y6c

Mô tả nội dung chính:
1. Phật tử dự thính cầu siêu 14.30 hàng tháng, nhưng không muốn gửi thêm tịnh tài cầu siêu lần tới, Phật tử có ý kiến cứ nộp tiền mới cầu siêu chẳng khác gì kinh doanh tâm linh lừa đảo, và sẽ dọa đăng lên mạng tố cáo phải làm sao?
2. Đang tu tập bài 8, tịnh tài hàng ngày tu tập có được chuyển số tịnh tài tham gia cầu siêu cho các vong linh mà mình đang tu tập được không?
- Và có tu tập tiếp bài số 3 số 4 không?
3. Tịnh tài cúng giỗ cho người thân, tịnh tài đó có được cầu siêu không?
4. Cầu siêu cho mục vong linh gia tiên, OGTC theo bài số 4 tu tập trước 3-7 ngày, sau khi cầu siêu có tu tập tiếp không?
5. Tịnh tài Phật tử cúng dường Tam Bảo các mục tu tập có được gửi về cầu siêu mục khác không?
6. Trường hợp nào được bạch đi bạch lại được, trường hợp nào không bạch được.
7. Trương trình cầu siêu không tham trực tiếp được có đăng ký được không?
- Không tu trước 3-7 ngày thì có đăng ký được không?
8. Cầu siêu định kỳ hàng tháng 14.30, Phật tử không tu bài 8 thì không được đăng ký danh sách cho các OGTC mà chỉ đăng ký vong linh gia tiên, thai nhi, trên đất,... có phải không ạ?
9. Phật tử nhờ ứng tiền cầu siêu.
10. Phật tử chưa tu bài 8 tu tập trước 3-7 ngày cầu siêu xin thỉnh quý Thầy chứng minh không?

5. Cầu siêu vu lan 

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/ATJDHN4U8zk

Mô tả nội dung chính:

1. Vấn đề cầu siêu cho gia tiên
2. Phật tử người nhà Phật tử không tu theo chương trình Vu Lan mà chỉ cúng dường bằng tịnh tài có được đăng ký cầu siêu ngày 8/7 lên CLB không?
3. Phật tử chưa tu theo nhóm muốn cầu siêu theo Nhóm có được không?
4. Số mục Phật tử được đăng ký vào danh sách cầu siêu?
5. Cha mẹ và quyến thuộc quá khứ đang theo nếu mình không biết họ có đang trong cõi vong linh ngạ quỹ mình có nên đăng ký cầu siêu không?
6. Phật tử chỉ có 2 mẹ con, mẹ bị cấm trại nên muốn cúng tùy duyên hồi hướng cho gia tiên, vong linh cô hồn trong mùa Vu lan có được không?
7. Cha mẹ hiện đời nếu đã quá vãng là cha mẹ đẻ hay cha mẹ chồng, vợ?
9.Trong bài đăng ký cầu siêu ngày 08/07 có điền họ bố và họ bà nội không ạ?
10. Trong đợt cúng thí từ ngày 1-15 có Phật tử và người thân cùng đăng ký thí thực thì có đăng ký lên chư Tăng chúng minh hay không?
11. Cô chỉ dạy về việc hướng dẫn khi có Phật tử mới mong nuốn tu tập chương trình An Cư Kiết Hạ muộn hơn so với chương trình.
12. Phật tử gieo duyên muốn gửi tịnh tài về lễ cầu siêu ngày 08/07 có được không?
13. Cúng rằm tháng bảy có phải đăng ký không?
14. Có phải đăng ký cúng thí thực riêng không hay kết họp với chương trình cúng thí của CLB?
15. Nếu kết họp thì có tính vào chương trình theo phát động của CLB không?
16. Tiền cúng dường cho gia tiên và vong linh trên đất có phải là tiền cầu siêu không?
17. Khi hai vợ chồng cùng tu bài 08 đến phần cúng dường chồng bạch hộ cho vợ có được không?
18. Khi hai vợ chồng cùng sinh hoạt trong đạo tràng có chương trình cúng thí thì hai vợ chồng sẽ đăng ký như thế nào?
19. Số ngày có nhân đôi lên không?
20. Hai vợ chồng đăng ký chỉ có một người lên đàn lễ có được không?
21.Thỉnh các mục vong linh về dự lễ cầu siêu ngày 08/07 rất nhiều nhóm nhưng vì dịch bệnh có ít tịnh tài thì liệu các vong linh trên được duyên về dự lễ cầu siêu được hay không?
22. Có thể kết họp công đức lục hòa hồi hướng cho các vong linh có phước được về dự lễ cầu siêu ngày 08/7 ?
23. Nghi thức cúng giỗ dành cho người mất đã phát nguyện bồ đề tu lục hòa áp dụng cho vong linh đã được cúng dường tùy duyên hay cúng dường trai viên?
24. Gia đình Phật tử muốn đăng ký cầu siêu tùy duyên cho hai họ và muốn đăng ký cầu siêu trai viên cho vong linh sắp có giỗ sẽ bạch ở nhà như thế nào?
25. Xin hỏi về cúng dường trai viên?

6. Cầu siêu thai nhi 19/6/2021

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/VHKpeRnY9zQ

Mô tả nội dung chính:

Cách cúng dường các VL thai nhi liên quan đến bản thân và gđ, VLTN hiện kiếp, tiền kiếp
Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật
1,610 lượt xem
29/11/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ