Tổng hợp kiến thức dành cho Ban quản chúng

1. Hướng dẫn Ban Quản Chúng đạo tràng báo cáo tu tập trong tháng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/8dYX48bpWq0

Mô tả nội dung chính:
 • Quy trình báo cáo bản báo cáo tu tập của BQC hàng tháng:
  Bước 1: Ban cán sự đạo tràng
  Bước 2: Các nhóm Phật tử trong ĐT
  Bước 3: Đưa lên trên CLB
 • Hướng dẫn Ban Quản Chúng báo cáo tu tập trong tháng
  Tu học, phận sự, đề xuất lên CLB

2. Sách tấn đạo tràng đăng bài báo cáo tu học hàng tháng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/w-qXhxbkb8E?t=3

Mô tả nội dung chính:
 • Lợi ích của việc báo cáo hàng tháng.

3. Tiêu chí đánh giá Phật tử tinh tấn

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/8aJgRWi47gQ

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Tiêu chí đánh giá Phật tử tinh tấn trong đạo tràng.
 • 2. Tiêu chuẩn Đạo tràng được xét Phật tử tinh tấn.

4. Chủ đề: Cách thức được tính là tu theo nhóm, muốn chuyển hóa giới tính thai nhi nên làm thế nào?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/e5D73dY0mgs

Mô tả nội dung chính:
 • Nhóm zalo của từng tổ bao gồm thành viên trong tổ BCS tổ hay gồm cả BCS đạo tràng?
 • Nếu bao gồm BCS đạo tràng thì BCS tổ này có được nhắn tin vào tổ kia không?
 • Phật tử dự thính thuộc nhóm phật tử mới của đạo tràng. Không phải phật tử nào dự thính và tùy hỷ một tháng cũng lên dự thính?
 • Lập trang trao đổi thắc mắc chia sẻ các vướng mắc trong khi tu tập.
 • Hiện nay CLB có nhóm facebook sám hối, nhưng làm sai có tâm ngần ngại không muốn đăng ở nhóm sám hối đó mà muốn đăng lên nhóm BĐH bởi vì sẽ được Cô đọc và chứng minh.

5. Hoạt động trong đạo tràng: Thời gian kiểm duyệt của BLĐ, quy trình giải quyết mâu thuẫn của BQC

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/i_s0VDXbOSY

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Với BQC, các CT triển khai định kỳ như: Báo cáo tu học 13, 14, 20 trước khi BQC triển khai nội dung về các tổ báo cáo thì cần báo lên BLĐ trong nhóm BCS phải không?
  - Nếu BLĐ có mặt trong Zalo của BQC thì chúng con có được triển khai luôn không?
 • 2. Thông tin tu học một tháng mà BCQ đăng đầu tháng, chúng con có cần đưa hết về ban triển khai luôn không hay báo cáo ngày nào, gần ngày đó mới triển khai về?
 • 3. Tổ trưởng làm công ty bị hạn chế sử dụng điện thoại nên việc tiếp nhận triển khai báo cáo lên tổ trưởng một ngày sẽ không kịp thì có thể dao động sang ngày hôm sau

  không?
 • 4. Trong quy trình giải quyết mâu thuẫn: BQC gửi mẫu báo cáo giải trình sự việc để đạo tràng giải trình. Vậy ĐT giải trình sự việc cho BQC cụ thể ở đây là ai?
 • 5. Cách tổng hợp biên bản họp đạo tràng hàng tháng:

  - Trong tháng, ngoài các phận sự chụp ảnh, quay video, làm phận sự trong các ngày tu học ra thì các Phật tử tham gia phận sự tại đạo tràng tối thiểu một lần được Sư Thầy chứng minh cũng tính là Phật tử đó đã tham gia phận sự trong tháng đúng không?

  - Nếu Phật tử và BCS tinh tấn tu tập và làm các phận sự nhưng vì đi làm không bố trí tu BQT một ngày trong tháng được có xét Phật tử tinh tấn không?
 • 6. Có một Phật tử chính thức được bầu vào BCS nhóm nhưng tu tập chưa tinh tấn do Phật tử làm công chức cho công ty.

  - Phật tử vào mùng 8 hàng tháng không tu BQT giới được, ngày chủ nhật liền sau mùng 8 cũng không đăng ký tu BQT do gia duyên, các CT tu tập theo phát động của CLB tham gia không thường xuyên, các buổi học Pháp thường kỳ có tham gia đầy đủ, đúng thời, khi nào bận có báo cáo nghe sau trong 10 ngày, có tu chuyên nhất theo CBV thì có làm trong BCS được không?
 • 7.1. Có phải bạch lên BĐH khi nhận tín chủ vào nhóm tùy hỷ không? Hay nhận vào sau một thời gian tín chủ nhất tâm muốn tu tập, đủ điều kiện được xét lên dự thính thì mới bạch lên BĐH?
 • 7.2. Khi có thành viên của BLL đưa về hoặc họ tự xin vào ĐT, ĐT đăng ký Cô chứng minh thì có cần đợi cô chứng minh và chủ dạy, sau đó mới cho vào nhóm Zalo đạo tràng được không? Vì có trường hợp họ xin vào mà không cho họ vào ngay họ nóng ruột.
 • 8. Thông báo tu tập trên BĐH đưa xuống cần triển khai sớm mà không chuyển về kịp sẽ gây chậm trễ cho các Phật tử. Việc từ BCM lên BĐH, có khi đưa về BCS chỉnh sửa lấy ý kiến một ngày vẫn chưa xong, chúng con có thể làm chậm trễ các bài đăng ký. Do vậy chúng con có thể triển khai sớm với các thông báo trên BĐH và triển khai chậm với các bài đăng của BCM lên BĐH không? 

6. Sách tấn gieo duyên

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/q7Qj1FsJCe4

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Vấn đề chia sẻ chuyển nghiệp nói chung và chia sẻ trên trang Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày nói riêng, Phật tử chuyển nghiệp đến đâu thì chia sẻ đến đó hay chờ chuyển nghiệp 100% Phật tử mới chia sẻ?
 • 2. Thành phần tùy hỷ, ít tu tập, sách tấn không có tiến triển mấy thì bao lâu sẽ cho là thành phần gieo duyên ạ?
 • 3. Phật tử đi trợ duyên khóa lễ ở nhà người thân, Phật tử bày cụ tượng của đạo tràng ở đàn lễ. Khi ra về, gia đình có khen cụ tượng trang nghiêm và đẹp nên Phật tử đã hoan hỷ tặng gia đình. Dặn gia đình hằng ngày lễ Phật trước khi đi làm và nghĩ thầm sẽ tự thỉnh cụ tượng khác thay cụ tượng này để đạo tràng đi làm Phận sự. Nếu lúc này không tặng luôn thì sẽ hiếm có cơ hội nào để gieo duyên cho người thân?
 • 4. Số tiền thỉnh cụ tượng mới ít hơn số tiền thỉnh cụ tượng cú thì Phật tử sẽ gửi số tiền chênh đó vào chỗ nào của đạo tràng? Trường hợp thỉnh mới nhiều hơn giá trị cũ thì có được lấy trong quỹ tùy hỷ không?
 • 5. Phật tử thành phần tùy hỷ xin vào đạo tràng nhưng vẫn tu theo chùa làng, về chùa rất ít, rất khó liên hệ với đạo hữu. BCS đã phân công phật tử gần nhà sách tấn, nếu không có công nghệ có thể ra nhà Phật tử đó thì đạo hữu báo không ra tu được. Vậy trường hợp này chúng con có gọi nữa không hay làm thế nào?
 • 6. Người bị bệnh nặng nằm liệt đã quy y Tam Bảo tự nguyện hàng tháng phát tâm tham gia quỹ CLB, không tu tập được mà chỉ tùy duyên nghe Pháp qua đài thì có được làm Phật tử gieo duyên trong nhóm không?
 • 7. Ứng xử với người bị cản tu mạnh: Phật tử trong BCS ĐT bị gia đình cản tu mạnh thì có nên để Phật tử trong BCS đạo tràng nữa không? Hay chỉ để là thành phần dự thính để đạo tràng không bị cộng nghiệp bị cản tu, ảnh hưởng xấu tới đạo tràng trong giai đoạn này. 

7. Phật tử chính thức, dự thính, tùy hỷ

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/3Q68Z7-YvlM

Mô tả nội dung chính:
PT chính thức: Là PT tu chuyên nhất tại chùa BV và thực hành lục hoà.
PT dự thính: + PT sẵn sàng vào CLB trong 6 tháng có thể phát tâm bồ đề và phát nguyện Bồ đề tu lục hoà.
+ PT dự thính lâu dài: PT chỉ vào tu tập theo ĐT, vẫn có tương tác với ĐT.
+ PT tuỳ hỉ: Không nhất thiết phải tu tập, không bắt buộc phải tinh tấn.
Chế độ cho PT chính thức khi về già: Chỉ cần là PT chính thức trong 5 năm thì khi về già vẫn là PT chính thức.
PT dự thính (70-80 tuổi): có tham gia gần như đầy đủ các chương trình của chùa, của CLB, nhưng không hiểu về pháp lục hoà thì vẫn là PT Dự thính.
Làm báo cáo tháng xét PT tinh tấn trong BCS ĐT khi không tu đủ các chương trình theo CLB hoặc không tu Bát quan trai ngày 23/8: Ngày 23/8 thì không phải là lịch xét, chỉ xét theo cũ thôi.

8. Không tin nhân quả thì có là thành viên chính thức không?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/b1dFZkotS9U

Mô tả nội dung chính:
 •  Tu bị chuyển nghiệp nên không tin nhân quả thì còn là Phật tử chính thức không
  - Tìm hiểu về nghiệp, hiểu về nghiệp, chưa hiểu chưa cho tu
  - Tu chuyển nghiệp, dừng tạo nghiệp, cộng nghiệp
  - Tin sâu nhân quả, quy y Tam Bảo

9. Thành phần dự thính

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/Z_hSc7kcUgk

Mô tả nội dung chính:
 • Thành phần dự thính của đạo tràng
 • 1. Giữ được niệm quy y
 • 2. Không làm các việc tà kiến (hoặc tâm đang trong quá trình xin bỏ)
 • 3. Giữ giới hoặc nếu không giữ được hoàn toàn thì phải giữ được từng phần, hướng tới và nguyện xin giữ được giới (nhất định không tà dâm, không buôn bán các thứ làm hại mọi người như ma túy, rượu cho người say sưa nghiện ngập)
 • 4. Thời gian: đủ theo quy định của CLB (từ 1 tháng trở lên)

10. Đánh giá tinh tấn + tính điểm phận sự

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/XihQwxoq5Ok

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Ban cán sự chỉ đảm nhận các việc trên máy tính và ở CLB không tham gia các đàn lễ thì có được đánh giá tinh tấn không?
  - Chủ sám là nhân để được dẫn chúng sau này (ai cũng phải học làm chủ sám)
  - BLĐ đưa ra các kế hoạch học và kiểm tra.
  - Còn nếu BLĐ, BCS họp cần phải trợ duyên đàn lễ hay không cần vẫn được tinh tấn thì xét và quyết định.
 • 2. Tất cả chương trình mà CLB đưa về đều được tính là tu theo phát động của CLB
 • 3. Phận sự được tính là phận sự của CLB: Nếu không được CLB phân công phận sự thì tất cả các hoạt động ở đạo tràng gửi ảnh về CLB được tính là 1 phận sự. Còn được CLB phân công chụp ảnh thì phận sự kèm ảnh được tính là một phận sự.
 • 4. Quỹ tình nghĩa của nhóm: Phật tử chính thức đóng quỹ, không chính thức nữa không trả lại quỹ. Lập thêm 1 quỹ tùy các Phật tử tham gia, ai tham gia thì thăm hỏi, khi họ ra khỏi thì chia tổng quỹ theo đầu người để trả lại quỹ, họ lên chính thức thì chuyển lên.

11. Phật tử muốn ra khỏi ĐT nhưng vẫn chưa tu hết chương trình sinh tâm bất an

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/hBz_ERdlqQs

Mô tả nội dung chính:

 • Việc PT mong muốn tu tập bài số 8 đã chuyển hóa nghiệp khổ nhưng khi khai đàn lại gặp PT khác nói rằng: gia đình
  khó khăn, không có tiền cúng dường để hồi hướng cho VL nên PT sợ , không dám khai đàn
 • PT dự thính muốn ra khỏi ĐT với lý do: Muốn ra chùa làng tụng kinh, muốn đến các chùa khác, tu tự do. PT không
  tu hết CT thì tâm bất an, sợ hãi

12. Xét Phật tử chính thức tinh tấn

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/N_cbEkOiYqc

Mô tả nội dung chính:

 • Không còn làm các việc tà kiến, nếu PT còn phụ thuộc không quyết định được thì phải tu tập cầu siêu hồi hướng phần tâm linh để giải tà kiến và phải có tâm không muốn làm các việc tà kiến
 • Phải tu chuyên nhất tại chùa Ba Vàng, phải giữ được niệm quy y
 • ĐT phải xét PT chính thức đủ tiêu chuẩn
Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật
5,592 lượt xem
21/12/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ