Lợi ích làm trong Ban cán sự đạo tràng

I. Kiến thức dành cho BCS

II. Lợi ích làm trong BCS

1. Lợi ích làm việc trong Ban cán sự đạo tràng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/jmjROBE8r0U

Mô tả nội dung chính:

 • BCS đạo tràng: Ý nghĩa, trách nhiệm và lợi ích.

  – Ý nghĩa đạo tràng, ban cán sự; trách nhiệm của BCS.

  – Lợi ích:

  + Cho bản thân trong kiếp hiện tại.

  + Cho gia đình.

  + Cho các kiếp vị lai.
 • Chia sẻ từ khi làm Ban cán sự thì:

  – Lười tư duy có được chuyển hóa ko? Có chăm tư duy lên ko?

  – Tư duy nhanh hơn ko?

  – Tâm yêu thương, tâm buông bỏ có tăng lên ko?

  – Ý thức trách nhiệm của mình trước 1 việc có tăng lên ko?
 • Phật tử gia đình chưa thuận duyên, cô chủ nhiệm sách tấn BCS hướng dẫn PT tu tập được lợi ích, tránh duyên cản trở của PT.
 • Bài tập Cô giao cho BCS trong ĐT.

  – Giải quyết các tồn đọng.

  – Thấu hiểu nhau.

  – Tăng tâm yêu thương.

  – Đem yêu thương đến cho Phật tử trong ĐT.

2. Phước báu, nhân duyên thù thắng của ban cán sự và giải quyết các việc khó khăn của đạo tràng: thành viên không tích cực, thiếu tri kiến, bảo thủ…

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/WUuQk62OVuM

 

Mô tả nội dung chính:
 • Các vấn đề không giải quyết được thì đưa lên CLB.
 • Phước báu, nhân duyên thù thắng của BCS ĐT.
 • Khó khăn của các ĐT:

  + Khó khăn trong việc đăng bài. Thành viên BCS không tích cực đưa ra ý kiến, tự ti về kiến thức Phật Pháp.

  + Phật tử yếu về tri kiến, BCS sách tấn thì bảo thủ sau đó thực hành sai.

  + Hiện tượng Phật tử tu tập bị áp lực do nhiều chương trình dẫn đến tu dồn dập, rời đạo tràng.

  + BCS lớn tuổi chưa thông thạo công nghệ thông tin, BCS trẻ thì gia duyên nên chưa có sự gắn kết. Nên làm như thế nào?

  + Chương trình tu tập cho người lớn tuổi.

  + BCS yếu kém nên sách tấn phật tử còn yếu kém thì lúng túng, nên làm như thế nào?

  + Phật tử chính thức khó sách tấn thì nên làm như thế nào? Xét kỹ phật tử tinh tấn vào chính thức.

  + Nhóm cho thành viên mới xin vào ĐT. Các bước kết nạp phật tử mới.

  + Mâu thuẫn trong ĐT.

  + Phân công thành viên hỗ trợ các ban.
 • Triển khai ban La Hầu La
 • Tặng quà tri ân.

3. Lợi ích to lớn khi làm BCS

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/8A5KljjjO8c

 

Mô tả nội dung chính:
 • Lợi ích khi làm Ban Cán Sự đạo tràng:
  – Luôn luôn chủ động giúp đỡ người khác sẽ được phước báu nhiều người giúp đỡ mình, chúng sinh ủng hộ.
  – Nếu chúng ta tinh tấn làm các công việc phận sự cùng bàn bạc giúp đỡ người khác thì khi gặp khó khăn sẽ được người khác giúp đỡ và họ bảo nhau giúp đỡ mình và con chúng ta cũng vậy.
  – Duyên làm phận sự trong Ban Cán Sự là nhân duyên thù thắng để chúng ta nỗ lực thực hành thiện, nỗ lực giúp người khác làm việc thiện => Kết quả trong hiện tại và vị lai sinh ra được gặp hoàng cảnh thanh tịnh, được lãnh đạo hội chúng thanh tịnh.
  – Duyên làm Ban Cán Sự là phước lớn từ phước này sinh ra các phước khác.
  – Được chư Thiên, Thiện thần ủng hộ.

4. Ban cán sự đạo tràng – Sách tấn phải đi liền bố thí

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/DJjFJVIq9D0

Mô tả nội dung chính:
 • Ban cán sự phải sách tấn đi liền với bố thí để cho đại chúng tăng phước, tiêu nghiệp
 • Nhân quả của việc sai bảo người
 • Lợi ích của việc sách tấn đi liền với bố thí.

5. Sách tấn BCS

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/urL5IT_Pf6k

 • 1. Làm BCS:

  – Có duyên làm lãnh đạo.

  – Có duyên được bố thí nhưng phải quán sát nhân duyên kiếp trước nếu:

  +, hoan hỉ thực hành lục hòa CLB: thiện duyên.

  +, khó chịu, không thực hành Pháp lục hòa: nhân kiếp trước phá hoại TB; phải quay lại sám hối, chuyển hóa tâm.
 • 2. Cô chia sẻ nhân duyên được Hộ Pháp báo trước.
 • 3. Quán sát nhân duyên nghiệp quả để loại trừ, quyết tâm trở thành 1 PT tinh tấn lục hòa được chư Phật tiếp duyên.
Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật
1,965 lượt xem
18/02/2022

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đỗ Thị Liên

  19/07/2022

  Con xin tri ân Cô chủ nhiệm ạ Con sẽ cố gắng là một BCS tinh tấn ạ