Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tổng hợp các chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

A. Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu! Đức Phật dạy hàng năm chư Tăng trong ba tháng mùa hạ, tập trung lại một trú xứ để cùng chia sẻ Phật Pháp, chia sẻ những điều học, điều tu của mình với đại chúng, cùng sách tấn nhau trau dồi giới đức. Phật tử chúng ta được nương đức trên Sư Phụ cùng chư Tăng cũng được cùng sách tấn nhau, cùng nhau phát nguyện học tu theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng.

Lợi Ích Của Việc Tu Tập Theo An Cư Kiết Hạ Của Chư Tăng

Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

– Thực hành văn tuệ và tư tuệ (văn – tư – tu).

– Tăng trưởng công đức lục hòa, khiến các chúng sinh trong cõi vô hình nghe kinh dễ được giác ngộ siêu thoát, phát sinh phúc báu đem đến lợi ích cho gia đình và chúng sinh.

– Tăng trưởng công đức Bồ Đề: lợi ích chúng sinh.

– Ngoài ngày tu Bát quan trai của chùa, các đạo hữu tùy duyên tu Bát quan trai thêm vào các ngày 1, 12, 14, 18, 23, 27

Nếu tu theo nhóm/đạo tràng được hồi hướng công đức lục hòa trong ngày tu Bát quan trai.

Link (ấn vào tên bài): Nghi thức tu Bát Quan trai giới theo 3 tháng an cư của chư Tăng

B. Hướng Dẫn

Quý đạo hữu theo dõi hướng dẫn tại link sau (ấn vào tên bài)Hướng dẫn của chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

C. Nghi Thức

Tu theo tuần tự từ chương trình số 1-> 2-> 3… không tu nhảy cách. Phật tử mới tham gia vào đạo tràng, tu từ chương trình số 1, sau khi tu xong chương trình 1, có thể tu đuổi theo đạo tràng bằng các chương trình tiếp theo

1. Chương trình số 1 tu theo kinh Bát đại nhân giác

Ấn vào tên bài: Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 1

2. Chương trình số 2 tu Pháp lục hòa

Ấn vào tên bài: Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 2

81.352 lượt xem
20/06/2022

Bình luận (8)

 1. H
  H

  Hoàng Đức Cường

  04/06/2022

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến câu lạc bộ Cúc Vàng với đạo tràng Minh Chân Đại Xuân.

 2. N
  N

  Nguyễn Thị Quý

  03/06/2022

  Chúng con tri ân trên Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô chủ nhiệm clb CV đã tạo điều kiện để chúng con được tu tập ạ

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Xuân

  02/06/2022

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin thành kính tri ân Tam Bảo, Sư Phụ, đại Tăng Ni, Cô chủ nhiệm CLB CV cùng Pháp tu Lục hòa đã cho chúng con tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ để tăng trưởng phước báu ạ. Chúng con xin tu theo trực tuyến của các Thầy ạ.

 4. N
  N

  Nguyễn Thị Duyên

  01/06/2022

  Con xin thành kính tri ân công đức của Sư Phụ cùng chư Tăng và Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng cho chúng con được nương tựa tu tập theo ba tháng an cư của chư Tăng để tăng trưởng phước báu ạ!

 5. N
  N

  Nguyễn Thị Tâm

  31/05/2022

  Con xin thành kính tri ân công đức của Sư Phụ cùng chư Tăng và Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng cho chúng con được nương tựa tu tập theo ba tháng an cư của chư Tăng để tăng trưởng phước báu ạ!