Link video và đề mục quán chương trình số 4 tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia

Xem nghi thức tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia tại link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-ky-niem-ngay-thai-tu-tat-dat-da-xuat-gia-c3672.html

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm 

B. Văn Bạch Nghe Pháp, Ngồi Thiền

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-nghe-phap-ngoi-thien-chung-cho-tat-ca-cac-chuong-trinh-nghi-thuc-tu-tap-c5166.html

C. Nội Dung Bài Pháp Và Đề Mục Thiền Quán

I. Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Pháp thoại: Tại gia và xuất gia

II. Ngày 3: Ngồi Thiền

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

1. Quán chiếu sự ràng buộc của người tại gia và sự thoát khỏi ràng buộc của người xuất gia.
2. Quán chiếu sự phiền não của người tại gia từ các ràng buộc; sự thoát khỏi phiền não của người xuất gia, do dứt được sự ràng buộc tương ưng.
3. Quán chiếu để so sánh sự thành tựu tột bậc của người tại gia với sự thành tựu cao nhất của người xuất gia.
4. Thiền hành cảm nhận sự thảnh thơi của việc thoát khỏi ràng buộc.

* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

III. Ngày 5: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Tại gia - xuất gia

IV. Ngày 6: Ngồi Thiền

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

Tại gia nhiều trần nhiễm, xuất gia tốt đẹp.
Tại gia đủ sự trói buộc, xuất gia vô ngại.
Tại gia nhiều cấu uế, xuất gia xả ly.
Tại gia thâu nhập cái ác, xuất gia được thâu nhập cái thiện.
Tại gia ngập sâu trong sình lầy ái dục, xuất gia viễn ly ái dục.
Tại gia chung cùng phàm tình, xuất gia chung cùng trí tuệ.
Tại gia tà mạng, xuất gia chánh mạng.
Tại gia nhiều sự nhiễm ô, xuất gia thanh tịnh.
Tại gia suy diệt, xuất gia không diệt.
Tại gia trói buộc, xuất gia cởi mở.
Tại gia nhiều mong cầu nên khổ, xuất gia không mong cầu nên vui.
Tại gia khổ vì nghèo, xuất gia không khổ vì nghèo.
Tại gia vợ làm bạn, xuất gia tâm làm bạn.
Tại gia không biết đủ, xuất gia biết đủ.
Tại gia tài thí, xuất gia pháp thí.
Tại gia ở bờ sinh tử, xuất gia ở bờ Niết-bàn.
* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

 

-
aa
+
54,615 lượt xem
09/03/2024

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Lan

  15/03/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Chùa Ba Vàng và Cô Chủ Nhiệm CLB Cúc Vàng đã dẫn dắt cho chúng con tu tập được nhiều lợi ích ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
 2. N
  N

  Nguyễn Thị Lan

  15/03/2024
  Chúng con thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ và Đại Tăng cùng Cô CN đã cho chúng con một môi trường tu tập được rất nhiều lợi ích đã cứu giúp chúng con thoát được khỏi khổ đau được hạnh phúc, an vui ạ.
 3. N
  N

  Nguyễn Thị Mai

  15/03/2024
  Con thành kính tri ân ân đức Tam Bảo, trên Sư Phụ và Đại Tăng cùng Cô chủ nhiệm CLB ạ.