Văn bạch nghe pháp ngồi thiền

A. Văn Bạch Nghe Pháp Ngồi Thiền Chung Cho Tất Cả Các Chương Trình/Nghi Thức Tu Tập

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-nghe-phap-ngoi-thien-chung-cho-tat-ca-cac-chuong-trinh-nghi-thuc-tu-tap-c5166.html 

B. Văn Bạch Nghe Pháp Theo Phát Nguyện

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-phat-nguyen-nghe-phap-theo-bai-so-8-c3545.html 

-
aa
+
50,339 lượt xem
12/02/2024

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nguyễn Tố Uyên

    15/02/2024
    Nam mô A Di Đà Phật. Con xin tri ân công đức của Tam Bảo, của Sư Phụ, Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm