Văn bạch hát tán dương và hồi hướng công đức dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Văn bạch hát tán dương và hồi hướng công đức dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

(Phật tử tùy duyên có/không thực hành)

1. Văn Bạch Trước Khi Hát

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con tin lời Đức Phật chỉ dạy về nhân quả thiện ác và chúng con là... tu tập tại đạo tràng... trong câu lạc bộ Cúc Vàng. Chúng con chân thật thực hành 6 pháp Hòa Kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng (qua các việc làm tại Ban..., các phận sự tại đạo tràng ... và tham gia các phận sự khác tại đạo tràng/câu lạc bộ). Hiện chúng con đang mang thân bệnh (kể thân bệnh)... chúng con xin hát 4 bài hát (phát nguyện cùng hát theo nhóm/đạo tràng/câu lạc bộ) với tựa đề:

- Mặt trời Phật Pháp soi chiếu cứu thế gian
- Thầy – Người làm tươi đẹp cuộc đời
- Kính tri ân Sư Phụ
- Lục hòa ca

để tán dương Phật Pháp Tăng, làm tăng trưởng các thiện tâm về biết ơn và phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề để tăng trưởng tâm Bồ Đề, như Đức Phật đã khuyến tấn chúng sinh nên phát tâm Bồ Đề cầu đạo Vô Thượng. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

2. Hồi Hướng Công Đức Sau Khi Hát

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con với lòng tin về công đức phước báu, nhân duyên nghiệp quả, theo lời chỉ dạy của Đức Phật, với niềm tin này chúng con xin hồi hướng công đức tán dương Phật Pháp Tăng, tu tâm biết ơn (công đức hát tán dương theo phát nguyện cùng nhóm/đạo tràng/câu lạc bộ) và phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề cho các chúng hương linh có oán kết có thể tác động trên thân bệnh (kể thân bệnh)... nguyện cho các chúng được tăng trưởng phúc lành, được về tu tập lục hòa, tu tập hạnh nguyện Bồ Đề tại câu lạc bộ Cúc Vàng để cầu Vô Thượng Bồ Đề. Chúng con cũng xin hồi hướng cho chúng con sớm được khỏi bệnh (chữa bệnh ở đâu và mong cầu như thế nào đọc ra, ví dụ: gặp thầy gặp thuốc; khám được đúng bệnh; có phác đồ điều trị phù hợp; cơ thể chuyển hóa phù hợp với thuốc, thuốc phù hợp với cơ địa, để chữa được khỏi bệnh…)…

[Chúng con cũng xin hồi hướng công đức phát nguyện hát theo nhóm/đạo tràng câu lạc bộ, cho chúng con được (đọc mong cầu)...]

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

-
aa
+
2,236 lượt xem
21/02/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ