Văn bạch nghe pháp ngồi thiền chung cho tất cả các chương trình/nghi thức tu tập

Xem Văn Bạch Nghe Pháp Ngồi Thiền (ấn vào link): https://phamthiyen.com/van-bach-nghe-phap-ngoi-thien-c5167.html

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Văn bạch nghe pháp ngồi thiền chung cho tất cả các chương trình/nghi thức tu tập

A. Hướng Dẫn

- Tùy duyên nghe video Sư Phụ hô thiền, trước khi ngồi thiền.

Link video Sư Phụ hô thiền: https://youtu.be/pCWAArxZ3T4 

B. Văn Bạch

1. Văn Bạch Trước Khi Nghe Pháp/Ngồi Thiền

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép

+ Nghe pháp: nghe (tiếp) bài Pháp (tên bài pháp)... trong chương trình/nghi thức tu… [theo phát nguyện (tùy duyên; theo nhóm, đạo tràng; để trợ duyên cho gia đình tín chủ)]

+ Ngồi thiền: ngồi thiền quán (tiếp) theo các đề mục quán của bài (kinh/Pháp)…

(Tiếp)

Chúng con xin thỉnh chư vị trong cõi tâm linh hữu duyên (mà gia đình tín chủ đã bạch thỉnh) trong chương trình/nghi thức tu này và các hương linh (tùy duyên mời)... được tùy duyên nghe pháp/ngồi thiền cùng chúng con (xin nghỉ tu thì bạch: Và cũng xin cáo bạch với chư vị, vì nhân duyên… nên gia đình (tín chủ) xin được nghỉ tu (cho tới ngày…/cho tới bao giờ đủ duyên thì sẽ bạch tu tiếp)... Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho).

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Văn Bạch Sau Khi Nghe Pháp/Xả Thiền

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con

+ Nghe pháp: đã nghe pháp xong/xin dừng nghe bài pháp tới đây, phần còn lại của bài pháp, chúng con xin nghe tiếp sau.

+ Xả thiền: xin xả thiền/xin xả thiền và xin tu quán các đề mục còn lại vào buổi sau.

(Tiếp)

Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.

Chúng con xin hồi hướng công đức cho chúng nhân và phi nhân, theo mong cầu (của tín chủ) khi tu chương trình/nghi thức này (Tùy hồi hướng thêm: Và xin hồi hướng thêm cho…).

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

-
aa
+
210,351 lượt xem
12/02/2024

Bình luận (37)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Thường

  18/04/2024
  Chúng con xin thành kính tri ân công đức Cô Chủ Nhiệm rất nhiều ạ
 2. N
  N

  Nguyễn Thị Mai Lan

  26/03/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm ạ
 3. P
  P

  PT Tạ Thị Chanh pd Phương Dung

  24/03/2024
  Chúng con vô cùng phấn khởi khi biết đến chùa Ba Vàng và dưới sự dìu dắt của Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm CLBCV chúng con đã được thừa hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo
 4. T
  T

  Trần Thị Doan

  24/03/2024
  Con thật hoan hỷ hạnh phúc khi được nghe Cô Chủ Nhiệm trạch giảng trực tiếp trong video trên này.
  Con xin thành kính đảnh lễ tri ân Cô đã trạch giảng cho chúng con cách phòng hộ 5 căn để không bị trôi theo những ác duyên, ác nghiệp giữa cuộc đời.
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 5. n
  n

  nguyễn thị

  24/03/2024
  Con xin thành kính tri ân Sư Phụ và đại Tăng chùa Ba Vàng cùng Cô chủ nhiệm đã tạo cho chúng con có được môi trường tu tập sám hối nghiệp sát sinh của con vì nhân duyên đó mà con đã phát nguyện xin từ nay bỏ nghề sát sinh ạ.