Có phải nhân quả “bênh” người trí “ghét” người ngu?

Trong kinh điển của đạo Phật, nếu người trí và người ngu cùng tạo tác một việc ác thì quả báo của người trí sẽ nhẹ hơn quả báo của người ngu. Điều này đã khiến nhiều người cho rằng nhân quả “bênh” người trí, “ghét” người ngu. Liệu có phải là như thế hay không?
Hãy cùng lắng nghe phần vấn đáp của đức vua Mi Lan Đà và Tỳ kheo Na Tiên để hiểu rõ hơn về người trí, người ngu và dòng nhân quả trong Phật Pháp!

64 lượt xem
28/11/2019

Xem nhiều nhất