Cách ứng xử khi biết người xin vào đạo tràng mục đích phá Pháp | Trạch Pháp 20/12

Khi Đức Phật còn tại thế, vì không chiến thắng được Đức Phật nên Ma Ba Tuần đã phát lời nguyền rằng: "Hôm nay ta thua ông, vì ông còn trụ ở thế giới này, nên ta không làm gì được ông. Ông nên biết rằng, sau khi ông diệt độ, sau này các đệ tử của ông, dù là lớn hay nhỏ, tuy là hình thức tu theo ông, chớ việc làm của họ phải làm theo sự điều khiển của ta cả, ông phải chống mắt mà xem ta sai khiến họ!”.

Mục đích của Đề-bà-đạt-đa khi xuất gia vào tăng đoàn là để phá hủy Phật Pháp

Đề-bà-đạt-đa luôn tìm cách ác hại Phật để phá hủy Phật Pháp

Bởi thế, không phải ai có duyên biết đến Phật Pháp, được vào trong giáo Pháp của Phật cũng là nhân duyên thiện lành. Cũng giống như Đề Bà Đạt Đa năm xưa, tuy xuất gia và xây dựng Tăng đoàn riêng của mình như luôn tìm cách phá giáo Pháp của Phật. Vậy nếu trong đạo tràng tu tập hòa hợp, nếu chúng ta phát hiện ra người cố tình phá hoại Pháp Phật thì Phật tử chúng ta nên xử lý như thế nào?
Các bài nên xem:

906 lượt xem
25/04/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ