Ai truyền cụ túc giới cho Đức Phật? - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 63

Chúng ta đều biết muốn được tu tập để giải thoát thì cần phải hành trì giới Pháp, và có người truyền trao Giới, Pháp. Nhưng trong kinh văn lại không nhắc tới người truyền Cụ Túc Giới cho Đức Phật. Vậy ai là người truyền Cụ Túc Giới cho Đức Phật và bài học rút ra từ bài Kinh văn này như thế nào?
Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video để được nghe những lời trạch giảng từ Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) nhé!
Các bài nên xem:
Cư sĩ cũng đắc quả, xuất gia tu hạnh đầu đà làm gì? | Trạch Pháp ngày 20/9 Canh Tý
Tại sao Đức Phật không giống cha mẹ Ngài | Kinh Mi Tiên câu 61 
Một người tu tại sao cả nhà lại được hưởng phước? | Trạch Pháp thường kỳ 20/8/Kỷ Hợi797 lượt xem
05/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ