Cảnh giới Niết bàn như thế nào? | Trạch Pháp ngày 08/9/Canh Tý

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Phật tử chúng ta đến với đạo Phật do nhiều nhân duyên khác nhau. Nhưng khi tiếp cận và thực hành giáo Pháp, chúng ta cảm nhận được niềm hạnh phúc, an lạc. Trong quá trình học Pháp, chúng ta được nghe nói rất nhiều đến cõi Niết bàn, hạnh phúc nơi Niết bàn và thường được dạy rằng đó mới là nơi chúng ta cần hướng tới. Tuy nhiên, Niết bàn là gì thì không phải ai cũng hiểu được một cách rõ ràng.

Qua bài 173 - Kinh Mi Tiên Vấn đáp: “Tại sao không diễn tả Niết bàn một cách cụ thể?”, Cô Phạm Thị Yến đã mượn những điều gần gũi với chúng ta để chia sẻ, làm rõ về cảnh giới Niết bàn. Mong rằng, qua những chia sẻ của Cô, quý Phật tử và các bạn có thể hiểu thêm về cảnh giới Niết bàn từ đó có thể tinh tấn tu tập, mong cầu đạt được giác ngộ, giải thoát tới nơi Niết bàn an vui.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,492 lượt xem
27/02/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ