Cần tu thế nào để có được "nguyện lực chân thực" lợi ích thế gian? | Trạch Pháp 8/1

Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video: "Cần tu thế nào để có được "nguyện lực chân thực" lợi ích thế gian?" để được nghe những lời trạch giảng từ Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) nhé!

Các bài nên xem:


Luân hồi - Trạch kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 67
Một người tu tại sao cả nhà lại được hưởng phước? | Trạch Pháp thường kỳ 20/8/Kỷ Hợi

709 lượt xem
05/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ