Chủ đề: Trạch Kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 60 + 61

Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video để được nghe những lời trạch giảng từ Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) nhé!
Các bài nên xem:
Chuyển Pháp Luân | Danh sắc tương quan liên hệ | Trạch Kinh Mi Tiên vấn đáp
Cư sĩ cũng đắc quả, xuất gia tu hạnh đầu đà làm gì? | Trạch Pháp ngày 20/9 Canh Tý
Người đã phạm bất cộng trụ xin tu lại có đắc được đạo quả không? - Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 151 

908 lượt xem
25/04/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ