Luân hồi - Trạch kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 67

Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video để được nghe những lời trạch giảng từ Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) nhé!
Các bài nên xem:
Còn ham thích còn trong luân hồi - Trạch Kinh Mi Tiên Vấn Đáp
Một người tu tại sao cả nhà lại được hưởng phước? | Trạch Pháp thường kỳ 20/8/Kỷ Hợi
Cách ứng xử khi biết người xin vào đạo tràng mục đích phá Pháp | Trạch Pháp 20/12806 lượt xem
24/04/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ