Nắm bắt tư duy tiến lên thì chúng ta sẽ chiến thắng!

Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy:
“Dẫu ở nơi chiến trường
Chiến thắng ngàn quân địch
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng”.
Ứng dụng lời Đức Phật dạy, Cô Phạm Thị Yến cũng chia sẻ với các đạo hữu trong CLB rằng: “Nếu chúng ta nắm bắt tư duy tiến lên thì chúng ta sẽ chiến thắng”. Trong việc thành lập đạo tràng mới, nhiều Phật tử khi được phân làm trong ban cán sự cảm thấy rất lo lắng vì sợ mình không có đủ khả năng lãnh đạo nhóm, lãnh đạo đạo tràng. Nhưng nếu khéo biết tư duy, vận dụng thì chúng ta có thể vượt qua được nỗi sợ hãi, phát triển bản thân, phát triển đạo tràng và truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian.
Video trên đây là lời tâm sự của Phật tử gặp khó khăn trong việc thành lập đạo tràng mới và lời sách tấn, chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến.
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
1,314 lượt xem
13/07/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ