Giúp Ban cán sự đạo tràng thực hành lục hòa khi giải quyết mâu thuẫn

Khi đạo tràng có mâu thuẫn thì phải báo cáo ngay lên câu lạc bộ để được Cô chủ nhiệm giải quyết để ban lãnh đạo đạo tràng giữ được uy tín...

Các bài nên xem:

1,144 lượt xem
11/01/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ