Những điều cần lưu ý khi chia sẻ Phật Pháp trong đạo tràng

Vấn đề chia sẻ Phật Pháp trong đạo tràng thì có những lẫn cấn là: ai mới được quyền chia sẻ Phật Pháp cho nhau, ai không được quyền chia sẻ Phật Pháp cho nhau?
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,007 lượt xem
11/01/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ