Những điều cần lưu ý khi chia sẻ Phật Pháp trong đạo tràng

Vấn đề chia sẻ Phật Pháp trong đạo tràng thì có những lẫn cấn là: ai mới được quyền chia sẻ Phật Pháp cho nhau, ai không được quyền chia sẻ Phật Pháp cho nhau?

Các bài nên xem:

795 lượt xem
11/01/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ