Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Lợi Ích Của Phát Tâm Bồ Đề

Kính thưa quý đạo hữu!

Phát Bồ Đề tâm có lợi ích cho chúng ta trong rất nhiều kiếp, để trong các kiếp về sau chúng ta không làm các việc ác, không bị xui khiến làm các việc ác, không có nhân duyên làm các việc ác nữa. Khi chúng ta phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm vì lợi ích của chúng sinh; bởi vì lợi ích của chúng sinh nên chúng ta không thể làm việc ác. Bởi vậy, khi chúng ta phát tâm Bồ Đề và phát nguyện thực hành Bồ Đề hạnh thì chúng ta sinh ra ở kiếp nào cũng không bị cái duyên là chơi với người ác, làm các việc ác. Còn nếu như chúng ta cũng làm các việc thiện, nhưng lại không phát tâm Bồ Đề, không cầu vô thượng Bồ Đề thì các việc thiện đó cũng khiến cho chúng ta có phước báu; nhưng theo dòng nghiệp, chúng ta vẫn kết duyên với người ác, khởi ý ác và làm các việc ác. Ví dụ như Hít-le là một người có nhiều phước nên mới có quyền làm được nhiều việc như vậy; nhưng cái phước đó là do nhiều kiếp trước làm việc thiện nhưng không phát tâm Bồ Đề, nên theo dòng nghiệp khởi các ý ác thì phước báu đó khiến cho thành tựu được các việc ác. Bởi vậy, không phát tâm Bồ Đề thì chúng ta sẽ bị nảy sinh ra nhiều nhân duyên khiến chúng ta phải sinh vào thời ác, làm các việc ác; còn chúng ta đã phát tâm Bồ Đề thì dù chúng ta sinh vào thời chúng sinh chịu quả ác nhưng chúng ta lại làm việc thiện giúp cho chúng sinh được hạnh phúc. Đó chính là lợi ích của phát tâm Bồ Đề.

Nếu chúng ta làm muôn công đức thiện mà không phát tâm Bồ Đề thì muôn công đức thiện sẽ sinh ra vô lượng công đức, chúng ta có thể trở thành các nhà khoa học lỗi lạc, nhưng không phát tâm Bồ Đề thì việc làm của các nhà khoa học lỗi lạc đó là nghiên cứu ra bom nguyên tử và đi giết người, hoặc là chế tạo ra những cái lợi thì ít, hại thì nhiều. Như vậy, chúng ta thấy làm việc thiện mà rời xa tâm Bồ Đề là làm việc cho Ma Vương, hại mình rồi hại chúng sinh, khiến mình bị đọa lạc, lại khiến bao nhiêu chúng sinh phải khổ đau.

Phật tử chùa Ba Vàng chúng ta thật may mắn, là do trong tiền kiếp chúng ta có nhân duyên thù thắng để đến bây giờ gặp được Sư Phụ, được phát tâm Bồ Đề để cho các việc thiện của chúng ta dồn về quả vô thượng Bồ Đề, kiếp nào sinh ra cũng làm lợi ích cho chúng sinh và hạnh phúc cho mình. Nếu không có Thầy, chúng ta cũng không có duyên để phát tâm Bồ Đề. Khi Thầy nhìn thấy quyển sách phát tâm Bồ Đề, Thầy tự mình xin vào chỗ Sư Ông Thanh Từ, và Sư Ông cũng phát tâm Bồ Đề cho Thầy đầu tiên. Và từ phát tâm Bồ Đề của Thầy mới chiêu cảm hết những người có duyên với Thầy về chùa Ba Vàng phát tâm Bồ Đề, nhiều kiếp tiếp theo nếu còn sinh ra sẽ làm lợi ích cho chúng sinh.

Chúng ta đừng quên mất tâm Bồ Đề của mình nhé! Dù là già rồi nhưng vẫn phải thực hành. Phật tử chúng ta phải tinh tấn trì giới, tinh tấn học Pháp, tinh tấn bố thí, cúng dường, và phải tu hòa hợp với nhau. Phật tử Chùa Ba Vàng không đố kỵ nhau. Phật tử Chùa Ba Vàng yêu thương nhau như Pháp. Phật tử Chùa Ba Vàng bố thí cho nhau như Pháp. Phật tử Chùa Ba Vàng trợ duyên cho nhau thực hành công hạnh Bồ Đề.

Mời quý vị và các bạn nghe bài Lợi Ích của Phát Bồ Đề Tâm

613 lượt xem
16/07/2019

Bình luận