Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chùa Ba Vàng làm lễ giỗ Tổ có phải là lãng phí?

“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.

Đạo Phật tôn vinh hạnh hiếu lên hàng đầu, tri ân và báo ân là những bài học đạo đức đầu tiên mà những người con Phật cần thực tập ngay trong đời sống hiện tại. Cho nên, hằng năm chùa Ba Vàng thường tổ chức đại lễ giỗ Tổ để báo đền ơn đức của Tổ Sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác – vị Thiền Sư tiếp nối các bậc Long Tượng khai sơn tạo tự chùa Ba Vàng. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, việc tổ chức lễ giỗ Tổ là lãng phí tiền bạc, công sức. Bởi các vị Tổ Sư là bậc tu hành đã giải thoát, không cần lễ giỗ lớn.

Vậy tổ chức lễ giỗ Tổ có phải lãng phí? Ý nghĩa thực sự của việc tổ chức lễ giỗ Tổ là gì? Phật tử tham gia lễ giỗ Tổ là mất thời gian hay được lợi ích? Mời quý độc giả cùng tìm hiểu qua chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến – Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán trong bài viết sau đây.

Công đức của các vị Sư Tổ

Nếu không có các vị Sư Tổ phát tâm Bồ đề, tu tập cầu đạo giải thoát, giữ gìn mạng mạch Phật Pháp để làm lợi ích quần sinh thì chắc hẳn đời hậu thế chúng ta khó có thể nhận lợi ích từ nơi giáo Pháp tối diệu mà Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết.

Để đại chúng hiểu rõ hơn công lao của các vị Tổ Sư, Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Nếu như chỉ có Đức Phật tu tập và thành đạo mà không có ai tu theo thì liệu kinh sách có được truyền đến bây giờ không? Pháp tu có truyền đến bây giờ không? Cho nên, công đức của Phật rất lớn và công đức của các Tổ tu hành để giữ gìn mạng mạch Phật Pháp cũng rất lớn. Bởi vì, nếu Phật ra đời vào thời đó, chẳng còn ai tu theo Ngài nữa thì bây giờ chúng ta mù tịt Phật Pháp, cũng không biết Phật là ai. Cho nên, chúng ta biết được ơn của Phật là nhờ ơn của Tổ”.

Tổ Sư Tuệ Bích Phổ Giác - Người có công khai sơn chùa Ba Vàng

Tổ Sư Tuệ Bích Phổ Giác –  vị Thiền Sư tiếp nối các bậc Long Tượng khai sơn tạo tự chùa Ba Vàng

Ý nghĩa của việc tổ chức lễ giỗ Tổ

Ý nghĩa thứ nhất, Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Cho nên, chúng ta tổ chức lễ giỗ Tổ là để tỏ lòng biết ơn sâu sắc và mong muốn rằng, người tu sẽ nối dõi mãi, mãi mãi”. Trong buổi chia sẻ Phật Pháp, Cô chủ nhiệm cũng giải thích, việc long trọng tổ chức lễ giỗ Tổ không chỉ là để nhắc nhớ về công lao của Sư Tổ, mà còn tạo nhân duyên cho các tín đồ, quần chúng tham gia buổi lễ. Qua đó, nhiều người được biết đến đạo Phật, biết đến lời Phật dạy và được quảng kết thiện duyên với chính Pháp của Phật. Và đó chính là ý nghĩa thứ hai mà Cô Phạm Thị Yến chia sẻ.

Để quý đạo hữu hiểu rõ hơn về ý nghĩa thứ hai, Cô Phạm Thị Yến phân tích: “Những người tổ chức lễ giỗ Tổ lớn là vì nghĩ đến lợi ích chúng sinh. Bởi vì họ đã thực hành lời Phật dạy, thấy lời Phật dạy hay và lợi ích quá nên họ muốn cho nhiều người được biết đến lời Phật dạy, thực hành theo lời Phật dạy và tinh tấn hơn nữa. Bởi vậy, đó là tâm thuộc về bố thí nên đương nhiên công đức, phước báu sẽ lớn hơn”.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hoài niệm ân đức của Tổ Sư

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hoài niệm ân đức của Thiền Sư Tuệ Bích Phổ Giác (ảnh năm 2019)

Người tham gia lễ giỗ Tổ nhận được lợi ích gì?

#1 Lợi ích nhận được từ tâm bố thí

Trong kinh Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Sumanà, phần Con gái vua, khi có người hỏi Đức Phật về việc hai đệ tử của Ngài đồng đẳng về tín, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ, một người có bố thí, một không bố thí. Đức Phật đã dạy như sau:
– Người có bố thí, khi được làm một vị trời hoặc được làm người đều vượt qua người không bố thí trên năm phương diện. Đó là thọ mạng, nhan sắc, an lạc, danh xưng và tăng thượng. Người có bố thí, này Sumanà, khi được làm vị trời hoặc được làm người đều vượt qua người không bố thí về năm phương diện này.

Cô Phạm Thị Yến chia sẻ thêm: “Chúng ta thấy rằng, trên đời này, có hai người cùng trí với nhau, nhưng có người thì cả đời chỉ làm nhân viên, còn có người lại lên làm cấp cao, hoặc trở thành tỷ phú. Đó là do kiếp trước, người làm cấp cao kia có bố thí, cho nên bây giờ tài sản của họ nhiều hơn và có danh xưng lớn. Bởi vậy, việc bố thí vẫn tốt hơn”. Qua đó, Cô Chủ nhiệm khẳng định: “Cho nên, ngày giỗ Tổ được tổ chức là để cho nhiều người được biết đến Phật Pháp và khởi tâm hoan hỷ, vui theo. Đó là điều khiến cho người tổ chức lẫn người tham gia đều được hưởng lợi ích”.

Từ lời Đức Phật dạy cũng như qua lời Cô Chủ nhiệm chia sẻ, chúng ta thấy rằng, tổ chức lễ giỗ Tổ giúp nhiều người biết đến Phật Pháp và khởi tâm hoan hỷ; đó cũng là việc làm bố thí. Và chính tâm bố thí này sẽ giúp chúng ta có phước báu.

Chùa Ba Vàng long trọng tổ chức Đại lễ giỗ Tổ (ảnh năm 2019)

Đại lễ giỗ Tổ Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 262 tại chùa Ba Vàng (ảnh năm 2019)

 Đại lễ giỗ Tổ là nhân duyên để hàng vạn người được kết duyên với chính Pháp của Phật (ảnh năm 2019)

Đại lễ giỗ Tổ là nhân duyên để đông đảo nhân dân được kết duyên với chính Pháp của Phật (ảnh năm 2019)

#2 Lợi ích nhận được từ việc trì giới và tăng trưởng tâm biết ơn

Lợi ích tiếp theo, Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Trong ngày lễ giỗ Tổ, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng truyền giới Bát quan trai cho Phật tử chúng ta tu tập. Như vậy, chúng ta lại được tăng thêm về giới. Chúng ta được nhắc lại sự nghiệp tu hành của Tổ Sư, nên chúng ta sẽ tinh tấn hơn vì chúng ta thấy việc tu của mình còn rất kém cỏi. Từ đây, chúng ta noi gương Ngài để tinh tấn tu tập. Vì thế, ngày lễ giỗ Tổ rất lợi ích, khiến cho chúng ta tăng trưởng tâm biết ơn, tăng trưởng tâm tinh tấn, lại được trì giới và bố thí rất nhiều”.

Từ đó, Cô khẳng định: “Cho nên, chúng ta không thể nói: “Làm lễ giỗ Tổ là lãng phí”, vì thực chất không hề lãng phí. Chúng ta tạo ra được rất nhiều công đức, phước báu từ ngày giỗ Tổ này, mà chúng ta hưởng không biết bao nhiêu kiếp về sau mới có thể hết được. Và trong hiện tại, chúng ta tu tập thêm một ngày này, chúng ta cũng tiêu được rất nhiều nghiệp ác của mình”. Cũng trong buổi chia sẻ Phật Pháp, Cô Phạm Thị Yến đưa ra lời khuyên để các Phật tử tham dự lễ giỗ Tổ sao cho lợi ích: “CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chúng ta đón lễ giỗ Tổ với tâm biết ơn, tâm mong muốn mình được dự lễ giỗ Tổ, được cống hiến trong ngày lễ giỗ Tổ, được trì giới trong ngày lễ giỗ Tổ và mong muốn mọi người nhớ tới cội nguồn của chùa Ba Vàng, đó là nhân duyên nối tiếp nối để cho mình có được ngày hôm nay. Tâm biết ơn này khiến chúng ta tinh tấn tu tập cho đến ngày thành Phật, bởi vì tất cả mọi thứ đều nằm trong tâm niệm biết ơn”.

Qua lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến, chúng ta hiểu rằng, tổ chức lễ giỗ Tổ cơ hội quý báu để tăng trưởng tâm biết ơn cũng như tích lũy công đức, phước báu.
Mong rằng, từ lễ giỗ Tổ sẽ có thêm nhiều người được kết duyên với Tam Bảo, thực hành lời Đức Phật dạy để giáo Pháp của Phật trụ thế dài lâu, mang lại lợi ích cho khắp pháp giới chúng sinh.

Phật tử chắp tay trang nghiêm hướng về ngôi Tam Bảo nhận giới Bát quan trai (ảnh năm 2019)

Phật tử chắp tay trang nghiêm hướng về ngôi Tam Bảo nhận giới Bát quan trai để tri ân công đức cao dày của Sư Tổ (ảnh năm 2019)

Hạnh Duyên

Các bài nên xem:

38 lượt xem
08/10/2020

Bình luận (0)