Công đức của bố thí cúng dường

https://www.youtube.com/watch?v=kypLbSqgps4

Câu hỏi: Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch Cô Yến, người thân của con có tu ở chùa Cự Linh Hải Dương. Thầy dạy những điều đạo đức và chủ yếu là tụng Kinh, niệm Phật và ăn chay. Bác con nói tu ở chùa Ba Vàg thì phải mất tiền, làm gì cũng cần cúng tiền, nhưng ở chùa bác thì không phải mất đồng nào, các thầy chỉ dạy ăn chay, niệm Phật là chủ yếu. Con mới được tu tập trong Đạo tràng, con được hiểu cái tâm xả thí rất quan trọng nhưng con chưa có đủ duyên để nói cho bác. Nhân đây, con xin bạch Cô có thể giải nghi cho bác về cách tu tập ở chùa mình để cho mọi người hiểu cho đúng và có thể giúp chúng con khi gặp những trường hợp như vậy chúng con có thể giải thích 1 cách đúng Pháp cho mọi người hiểu ạ. Con xin tri ân công đức của Cô.

106 lượt xem
05/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ