Phản biện về việc chư Tăng chùa Ba Vàng nhận tiền cúng dường

Vì việc lùm xùm của chùa Ba Vàng mà mình chia sẻ ý kiến.

Mình từng đến Myanmar, từng ở trong một thiền viện tu học. Đó là một thiền viện lớn và đón nhiều người nước ngoài trên thế giới về học thiền. Có lần mình chứng kiến, khi vị Thầy trụ trì xuất hiện là người dân họ vây quanh, quỳ mọp xuống đảnh lễ rất cung kính. Đảnh lễ cung kính là đương nhiên, mà việc cúng dường chư Tăng lại càng đương nhiên hơn nữa. Việc cúng dường chư Tăng là đúng lời Đức Phật dạy, không phải là việc ngu si mê muội như một số ý kiến trên mạng xã hội. Mình đã được xem cả video và hình ảnh chư Tăng nước ngoài, ví dụ ở Myanmar hay Thái Lan nhận tiền cúng dường của người dân. Nhiều lắm. Đâu phải bây giờ mới thấy lần đầu ở chùa Ba Vàng đâu mà một nhóm người nào đó lại dấy lên chỉ trích làm mình cũng thấy lạ. Việc cúng dường là đẹp chứ, tại sao lại nói là phản cảm?

1. Một là người dân được cho đi. Ai cũng nói sống là phải biết cho đi, vậy mà thấy người khác cho đi thì mình nói phản cảm sao. Nhất là khi cho đến các bậc đạo đức, những người ở trên mình, như Chư Tăng, hay như Cha Mẹ, thì càng tốt đẹp chứ. Chư Tăng lại là bậc tu hành, đang đi trên con đường đoạn tham, mình cúng dường các vị thì mình mới có phước báu. Còn việc người dân xôn xao khi thấy các Thầy là vị họ vui mừng, họ yêu kính, ai cũng muốn mình được cúng dường cho các Thầy. Họ tự nguyện và niềm vui của họ xuất phát từ tín tâm của họ. Tại sao khi thấy người khác cung kính và muốn cho đi thì mọi người lại phê phán?

299799245_1312852539122448_5006005137775990384_n

298503486_1728461920847170_2882199802523482301_n


299682822_1312852542455781_9079298550164549237_n

2. Hai là, chư Tăng nhận tiền cúng dường của Phật tử không vi phạm pháp luậtcàng không vi phạm giới luật của Phật. Vậy những người đang phê phán việc chư Tăng chùa Ba Vàng nhận tiền cúng dường của nhân Phật tử đang dự theo tiêu chí nào để nói?

Ngày xưa Mạt Lợi phu nhân được vua tặng chuỗi anh lạc, nhưng bà đã xin vua cùng mang chuỗi anh lạc đó lên cúng dường Phật, xin Phật "hãy thùy từ nạp nọ". Sau đó Đức Phật "vì lòng thành của Vua và Phu nhân nên nhận chuỗi ngọc", rồi Phật nói một bài kệ khai thị nữa. Các bạn hãy tìm đọc kinh "Phật khen sự thọ trì Bát Quan Trai của Mạc Lợi phu nhân" sẽ rõ ngay thôi. Đức Phật không còn ham thích châu báu vàng ngọc, nhưng Ngài vẫn nhận chuỗi anh lạc, là vì lòng từ bi mà nhận. Vây ngày nay Phật tử cúng dường tiền lên Chư Tăng, cũng là tài sản vật chất như chuỗi ngọc kia thôi. Thế mà lại có người cho rằng sai trái, phản cảm. Đúng luật, đúng Pháp, mang lại lợi ích, vậy phản cảm chỗ nào?

299808151_1312852569122445_3669683357932538760_n
Thành viên Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Thái Lan hành lễ trước Đức Tăng thống
300050473_1312852639122438_1535578595956974368_n
Chư Tăng xoa đầu, hồi hướng phước lành cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

3. Thứ ba, cúng dường chư Tăng sinh phước báu là được kiểm chứng bởi biết bao Phật tử, có lợi ích ngay trong hiện tại này chứ không phải đợi chết mới biết. Bản thân mình đã được chiêm nghiệm và cả người thân của mình, ban đầu cũng chưa tin, nhưng cuối cùng cũng phải tin vì thực hành có kết quả. Mà thực hành thì toàn điều đạo đức, chưa bao giờ mình thấy chư Tăng chùa Ba Vàng dạy điều gì sai trái.

Từ ngày tu học theo chùa mình thay đổi hẳn. Bố mẹ càng thêm vui lòng và càng yêu thương mình hơn nữa. Chị gái thấy sự thay đổi của mình đã kết luận: thấy em thay đổi như vậy nên chị đủ biết chùa đã dạy em những điều đúng. Kết quả thực tế luôn. Các bạn vào nhóm này mà đọc các bài chuyển nghiệp của nhân dân Phật tử: Nhóm Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày

Đọc cả ngày không hết. Mà Phật tử chùa Ba Vàng có đủ mọi thành phần trí thức, sinh viên, học sinh, cho đến thạc sĩ, tiến sĩ, giáo viên, bác sĩ, người dân lao động, nhân viên văn phòng, chủ doanh nghiệp, v.v... từ già đến trẻ, từ trong nước đến ngoài nước, ai thực hành rồi đều được lợi ích. Thế nên Phật tử mới kính yêu và biết ơn các Thầy đến như vậy. Khi đau khổ đến tận cùng mà được cứu giúp thì tự nhiên người ta sẽ kính yêu người giúp mình thôi, không ai cản được. Tiếng vang của chùa ra tận thế giới. Người Việt ở khắp các nước cũng xin làm Phật tử chùa Ba Vàng. Một số người cứ phê phán nhân dân, Phật tử là u mê, mê tín. Nhưng các bạn nghĩ dễ mà đi lừa từng đó con người hay sao? Mà có lừa nổi từng đó con người trong một thời gian dài hay không? Chùa ngày càng đông Phật tử thì chắc chắn phải có uy tín mới được như vậy chứ.

Mình xin trích một đoạn bài kinh Phật khen sự thọ trì Bát Quan Trai của Mạc Lợi phu nhân:
"Phu nhân đáp:
- Xin vua đừng buồn, hãy cùng Thiếp đến chỗ Phật dâng chuỗi ngọc này lên cúng dường, để nhận được lời giáo huấn của bậc Thánh sẽ hưởng phước lạc muôn đời.
Vua đồng ý, liền cho thắng xa giá đến chỗ Phật, đỉnh lễ rồi ngồi qua một bên, thưa với Phật rằng:
- Bạch đức Thế Tôn! Đây là chuỗi ngọc hương anh của hải thần tặng cho Ba-lợi. Ông ấy đem dâng lên cho con. Sáu muôn Phu nhân không ai không thích, nhưng Mạc-lợi phu nhân được tặng lại không nhận, do vì trì bát quan trai giới, tâm không tham dục. Nay chúng con thành tâm dâng lên đức Thế Tôn, xin Ngài hãy thùy từ nạp thọ. Bạch đức Thế Tôn, đệ tử Phật kiên tâm gìn giữ trai giới, tín tâm kiên cố như vậy, có phước đức chăng?
Lúc đó, đức Thế Tôn vì lòng thành của Vua và Phu nhân nên nhận chuỗi ngọc, rồi nói kệ khai thị:

Làm ra nhiều hoa báu
Kết thành tràng đẹp tươi
Tích chứa nhiều hương đức
Mỗi đời hạnh phúc hơn.
Hoa thơm hay cỏ lạ
Không ngược gió xông hương
Người đức hạnh gần đạo
Hương tỏa khắp muôn phương.
Gỗ chiên đàn thơm ngát
Hoa sen xanh ngạt ngào
Tuy rằng hương thơm thật
Sao sánh được giới hương?
Hương hoa chẳng bao nhiêu
Giá trị không thật nhiều
Hương trì giới thù diệu
Đến cõi trời cao siêu!
Giới thành tựu đầy đủ
Hạnh giữ chẳng buông lung
Ý an định giải thoát
Lìa xa hẳn đường ma."

------------------------------------

Nguồn: Facebook Nam Phương Giới Duyên
Các bài nên xem: 
 Trả lời những tranh cãi về việc chùa Ba Vàng nhận tiền cúng dường!
Sự thật chư Tăng chùa Ba Vàng nhận tiền cúng dường: Dư luận có bị dắt mũi?

735 lượt xem
16/08/2022

Bình luận (5)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. n
  n

  nguyễn thị tình

  19/08/2022

  "Từ ngày tu học theo chùa, mình thay đổi hẳn. Bố mẹ càng thêm vui lòng và càng yêu thương mình hơn nữa. Chị gái thấy sự thay đổi của mình đã kết luận: thấy em thay đổi như vậy nên chị đủ biết chùa đã dạy em những điều đúng. Kết quả thực tế luôn" cái gì cứ có kết quả luôn thì mới tin được!

 2. N
  N

  NGÔ THỊ CÚC

  19/08/2022

  Tôi đồng tình với quan điểm, chư Tăng đi khất thực nhận tiền cúng dường là đúng Pháp Phật và đúng pháp luật, không ai có quyền cấm Chư Tăng nhận tiền cúng dường cả.

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Lam

  19/08/2022

  Đúng ạ

 4. T
  T

  Tạ Thị Hải

  19/08/2022

  Tôi thấy những hình ảnh Phật tử cúng dường chư Tăng rất đẹp! Không có gì là phản cảm hay bất mãn như một số trang báo nói! Vì đó là tự do tín ngưỡng của mỗi người mà! Họ thấy cung kính người Thầy dạy đạo cho họ thì họ cúng dường, điều đó đúng với đạo đức của con người là luôn tri ân và biết ơn mà!

 5. H
  H

  Hoàng Văn Thuân

  19/08/2022

  Việc cúng dường bằng tiền là sự tự nguyện của nhân dân Phật tử, họ cung kính đảnh lễ với tâm giác ngộ, mong cầu Pháp Phật trường tồn mãi ở thế gian,và đó là tự do tín ngưỡng của mỗi người, không ai có quyền phán xét