Cuộc đời Ngài Đại Ca Diếp đầu đà đệ nhất: Mang phúc lành cho chúng sinh

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp (hay Đại Ca Diếp), thế danh là Tất Bát La Da Na, con của một gia đình Bà La Môn giàu có ở nước Ma Kiệt Đà. Khi còn niên thiếu, Ngài đã không ham thích ngũ dục, chỉ muốn tu phạm hạnh, thường mong nguyện xuất gia tu hành.

Ngay trong lần đầu tiên khi Ngài Đại Ca Diếp đến xin học đạo, Đức Phật đã nói: Sự lưu truyền Phật Pháp trong tương lai sẽ cần tới ông rất nhiều.

Quả nhiên sau đó, Ngài tu hành trở thành một trong mười đại đệ tử gương mẫu với phẩm hạnh đầu đà trong giáo đoàn của Đức Phật, cũng là người chủ trì trong cuộc đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất.

Từ lúc đản sinh đến khi trở thành bậc đại đầu đà, Ngài trải qua nhiều sự kiện đặc biệt. Để hiểu rõ hơn về cuộc đời của Tôn giả Đại Ca Diếp, kính mời quý độc giả đón đọc bài viết dưới đây!

Cuộc đời của Tôn giả Ma Ha Ca Diếp

Sự kiện đản sinh đặc biệt của Ngài Ma Ha Ca Diếp

Tất Bát La Da Na (sau này là Tôn giả Đại Ca Diếp) là con của một gia đình Bà La Môn ở thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà (ngày nay là phía Nam xứ Bihar - một bang ở miền Đông Ấn Độ).

Khi đang du ngoạn ở vườn thượng uyển, mẹ Ngài liền hạ sinh Ngài ngay dưới gốc cây Tất Bát La. Đồng tử hình dung đoan chánh, khôi ngô, đẹp như tượng vàng, thế gian không ai sánh bằng. Khi sinh đồng tử, dưới gốc cây xuất hiện một thiên y tuyệt đẹp. Cha mẹ Ngài thấy vậy nên thầm nghĩ: “Thiên y này nhất định là do phước của đồng tử mà ra”. Do điềm này mà đặt tên cho Ngài là Tất Bát La Da Na.

Sự hạ sinh nhiệm màu đó là do trong đời quá khứ, Ngài đã gặp chư Phật Thế Tôn. Ở nơi chư Phật, Ngài đã trồng các thiện căn, tu nhiều công đức đã được thành tựu. Chính vì vậy, Ngài được chư Thiên cúng dường ngay khi vừa mới sinh ra.

Trí tuệ hơn người của Ngài Đại Ca Diếp

Ngài Ca Diếp được nuôi dạy rất nghiêm khắc. Khi vừa tròn 8 tuổi, Ngài được thọ giới pháp Bà La Môn.

Ngài được học đủ mọi kiến thức từ các nghề pháp thức, tế tự đến các môn thơ phú, toán số, hội họa, khắc ấn, bốn bộ vi đà cùng các pháp thọ ký. Ngài biện luận thế gian, thọ trì các pháp đinh trượng, các pháp đại chú thuật,... rất giỏi, Ngài học đến đâu, nhớ đến đó.

Ngoài ra, Ngài còn biết được tất cả các thứ tiếng: tiếng tướng đất chuyển động, tiếng sấm, tiếng sét, tiếng kêu của các loài cầm thú,... Ngài còn biết được mọi sự chuyển biến, biết coi các tướng. Ví dụ, khi thấy tướng trạng bay của chim, Ngài có thể biết sự việc xảy ra, biết được các nhân duyên của sự việc. 

Tất Bát La Da Na cũng biết cách xướng ca, chúc tụng, biết cách giải trừ tai ương, biết Pháp cúng tế thần Lửa và chư Thiên đại nhân. Tất cả các pháp của Bà La Môn, Ngài đều được viên mãn.

Không những vậy, Ngài còn có khả năng tự học và dạy lại cho người khác. Mọi vật trong thế gian không gì là không rõ, không nơi nào là không biết, Ngài rất lanh lợi, sáng suốt, trí tuệ thông minh, có tài lý luận đanh thép, căn tính nhạy bén, khôn ngoan. Ngài là người giỏi toàn diện, từ tâm linh đến tất cả kiến thức thế gian.

Tình duyên phạm hạnh của Ngài Ca Diếp

Tuy Tất Bát La Da Na được sinh ra trong gia đình rất giàu có nhưng Ngài lại nhìn thấy sự đau khổ, bất tịnh và ô nhiễm trong ái dục nên muốn từ bỏ, xa lìa.

Đến tuổi lập gia đình, cha mẹ bằng mọi cách ép Ngài cưới vợ. Dù không thích việc đó, nhưng để vừa lòng cha mẹ, Tất Bát La Da Na đã đưa ra tiêu chuẩn chọn vợ rất khắt khe. Ngài tạc ra bức chân dung người phụ nữ thật đẹp để làm khó thân mẫu, nhưng cha mẹ vẫn tìm được cô gái đáp ứng được tiêu chuẩn đó và bắt Ngài phải thành thân với nàng. Cô gái ấy là Bạt Đà La, con gái của một gia đình Bà La Môn ở thôn Ca-la-tỳ-ca.

Nàng Bạt Đà La (ảnh minh họa)

Nàng Bạt Đà La (ảnh minh họa)

Trùng hợp lạ lùng làm sao, nàng Bạt Đà La cũng không muốn lấy chồng và chỉ ước ao được xuất gia, sống đời phạm hạnh của một nữ đạo sĩ. Do vậy, tuy mang danh nghĩa vợ chồng nhưng Ngài Tất Bát La Da Na và nàng Bạt Đà La sống với nhau như hai người bạn trong sạch; không đụng chạm; không chút ái luyến, vẩn đục. Khi nàng Bạt Đà La ngủ thì Tất Bát La Da Na đi kinh hành và ngược lại.

>> Xem thêm: Bài kinh: Tình Duyên Phạm Hạnh Của Ngài Ca Diếp 

Về sau, Ngài xuất gia theo Đức Phật và khi đã chứng đắc, Ngài quán chiếu thấy nàng Bạt Đà La đã đi xuất gia nhưng đang tu với một vị Thầy ngoại đạo. Ngài bèn nhờ một vị Thánh Ni đi giáo hóa cho nàng quay về quy y Đức Phật. Nàng Bạt Đà La đã đến chỗ Đức Phật xin xuất gia. Bà tinh tấn tu hành và chứng đắc đệ nhất Túc Mạng Thông, thấy được các kiếp của vô lượng chúng sinh.

Sự nghiệp xuất gia tu hành và trở thành đại đệ tử đầu đà đệ nhất

Tất Bát La Da Na sinh trong dòng họ Đại Ca Diếp nên trong nhân gian gọi Tất Bát La Da Na là Đại Ca Diếp. Sau khi cha mẹ mất, Ngài Đại Ca Diếp lên đường tìm Thầy xuất gia học đạo. Ngày Ngài rời nhà ra đi cũng là ngày Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo nơi cội Bồ Đề sau 49 ngày đêm thiền định.

Ngày Tôn Giả Ca Diếp rời nhà tìm Thầy cũng là ngày Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo (ảnh minh họa)

Ngày Tôn Giả Ca Diếp rời nhà tìm Thầy cũng là ngày Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo (ảnh minh họa)

Ngài đã đi nhiều nơi, qua nhiều người thầy nhưng vẫn chưa tìm được vị thầy ưng ý. Một hôm, Ngài được mách về Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là bậc giác ngộ hiện thời. Nhưng Ngài không đến gặp Phật ngay mà đến đạo tràng Trúc Lâm nghe giảng để xem Đức Phật có thật là vị thầy giỏi như lời đồn hay không.

Một hôm, sau khi đến nghe Đức Phật giảng, giữa đường về, Ngài Đại Ca Diếp nhìn thấy Đức Phật Thích Ca ngồi dưới một tán cây cổ thụ. Bỗng nhiên, Ngài thấy có một sức hút kỳ lạ, Ngài vội quỳ xuống và bái xin Đức Thế Tôn làm thầy. 

Phật Thích Ca lúc này mới nói: “Như Lai nghe nói về ông đã lâu. Như Lai biết rằng, rồi thế nào ông cũng đến đây xin theo Như Lai tu học và hôm nay chính là ngày ông được mãn nguyện. Sự lưu truyền Phật Pháp trong tương lai sẽ cần tới ông rất nhiều”.

Sau khi thành đệ tử Phật, Ngài Đại Ca Diếp dùng 13 pháp đầu đầu đà để thực hành “Tứ Niệm Xứ” - đoạn trừ các cấu uế trong tâm để thanh tịnh tâm, đắc được trí tuệ và giải thoát. Sau bảy ngày, đến ngày thứ tám từ khi gia nhập đạo, Ngài Ca Diếp đã đắc quả A La Hán. Ngài thực hành 13 Pháp hạnh đầu đà đầy đủ nên Ngài được gọi là đệ nhất đại đầu đà.

Ngài Đại Ca Diếp – đệ tử đệ nhất đầu đà của Đức Phật (ảnh minh họa)

Ngài Đại Ca Diếp – đệ tử đệ nhất đầu đà của Đức Phật (ảnh minh họa)

Tôn giả Đại Ca Diếp có nhân duyên rất kỳ đặc. Bậc đại trí tuệ - Đức Như Lai đã nói ngay từ lần đầu tiên khi mà Ngài Ca Diếp đến xin học đạo. Sau này, Ngài Ca Diếp chính là người được nhận niêm hoa vi tiếu trong Pháp hội truyền thừa và đã làm chủ trì trong cuộc đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất.

Ngài Ca Diếp chính là người được nhận niêm hoa vi tiếu của Đức Phật (ảnh minh họa)

Ngài Ca Diếp chính là người được nhận niêm hoa vi tiếu của Đức Phật (ảnh minh họa)

Hạnh nguyện tế độ cho những người nghèo khổ của Tôn giả Ma Ha Ca Diếp

Tôn giả Đại Ca Diếp có hạnh nguyện từ bi, tế độ cho những người nghèo khổ. Ngài chỉ khất thực những nhà nghèo, bởi Ngài biết rằng, do thiếu phước báu nên họ mới bị nghèo khổ. Ngài khất thực với mong nguyện cho họ được gieo trồng phước báu và thoát khỏi cảnh khổ đau. 

Tôn giả Đại Ca Diếp có hạnh nguyện từ bi, tế độ cho những người nghèo khổ (ảnh minh họa)

Tôn giả Đại Ca Diếp có hạnh nguyện từ bi, tế độ cho những người nghèo khổ (ảnh minh họa)

Trong bài kinh Ngài Ma Ha Ca Diếp Độ Bà Lão Nghèo có kể câu chuyện về một bà lão ăn mày nọ rất nghèo khổ, sống bằng sự bố thí của mọi người. Hôm ấy, bà chỉ đi xin được một bát nước cơm đã bốc mùi để ăn. Ngài Đại Ca Diếp quán xét thấy bà sắp chết. Nếu chết, bà ấy sẽ bị đọa địa ngục do ác nghiệp. Do vậy, Ngài quyết định đến khất thực chỗ bà lão. Bà lão nghèo nghĩ rằng bản thân bà có mỗi bát nước cơm có mùi, không ngon lành gì mà còn đựng ở nơi không sạch sẽ nên không dám cúng dường Ngài và thỉnh Ngài đi nơi khác. 

Tuy nhiên, Ngài Đại Ca Diếp vẫn đứng yên, chờ bà lão ấy cúng dường. Những Phật tử, nhân dân ở xung quanh chạy đến, quỳ xuống dâng đồ cúng dường Ngài nhưng Ngài vẫn không nhận đồ cúng của ai cả. Thấy vậy, bà lão mới nghĩ, chắc rằng Ngài Ca Diếp muốn tế độ cho mình chăng? Ngay lúc ấy, bà phát sinh đức tin trong sạch, dâng bát cơm thiu đó để cúng dường Ngài. Ngài liền mở bình bát, đón nhận phần thức ăn rồi chú nguyện, hồi hướng phước cho bà. Trong ngày hôm đó, bà lão qua đời. Sau khi mất, bà liền được sinh thiên lên cõi trời Đao Lợi.

Qua bài kinh, chúng ta có thể thấy, Ngài Đại Ca Diếp là một trong những vị đại đệ tử Phật - bậc đầu đà đệ nhất, khi cúng dường Ngài thì sẽ được phúc báu hiện tiền ngay hiện đời.

Trong kinh Tán dương hạnh đầu đà, Đức Phật đã dạy: “Nếu hạnh đầu đà được ở đời thì thiên đạo tăng thêm, ba đường ác giảm”. Nghĩa là những ai tán thán, hộ trì hạnh đầu đà; cúng dường, đảnh lễ những bậc tu hành hạnh đầu đà thì sẽ rời được ba đường ác (địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ), được phước báo sinh Thiên.

Trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán (Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa) về cuộc đời và sự nghiệp tu hành của đại đầu đà Tôn giả Ma Ha Ca Diếp. Mong rằng quý vị sẽ tinh tấn tu tập và tán thán, hộ trì người tu hạnh đầu đà để được nhiều phúc lành, hạnh phúc và an vui.

Các bài nên xem:

-
aa
+
83 lượt xem
05/05/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ