Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Cùng Phật Tử Leo Núi Tu Tập Đầu Năm

Ngày 09 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, được sự cho phép của trên Sư Phụ, cô Phạm Thị Yến và Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã cùng leo núi Bồ Đề tu tập tỉnh thức.

Thông Báo Các Kênh Truyền Thông của Phật Tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

962 lượt xem
06/09/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ