Bài kinh: Quả báo của việc phá hòa hợp Tăng

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthi), tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), tại khu vườn của ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika).

Bấy giờ có Tôn giả A Nan (Ànanda) đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

Ngồi xuống một bên, Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn:
– Bạch Thế Tôn, phá hoại Tăng hòa hợp, đem lại kết quả gì?
– Này A Nan, đem lại tội ác kéo dài đến một kiếp.
– Bạch Thế Tôn, tội ác gì kéo dài một kiếp?
– Này A Nan, bị nấu trong địa ngục một kiếp. 

Kẻ phá hòa hợp Tăng,
Bị rơi vào đọa xứ,
Bị rơi vào địa ngục,
Kéo dài đến một kiếp,
Ưa thích sự bất hòa,
An trú trên phi pháp,
An ổn các khổ ách,
Lại xa lìa, từ bỏ,
Ai phá sự hòa hợp,
Của Tăng chúng Tỷ-kheo,
Trong một kiếp, người ấy,
Bị địa ngục nung nấu.

Tôn giả A Nan nghe Thế Tôn thuyết giảng xong hoan hỷ đảnh lễ phụng hành. 

(Trích soạn từ: Bài kinh Ananda 1, Hòa thượng Thích Minh Châu – Việt dịch. Xem: Kinh Tạng Nam Truyền, Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 5, chương 10: Mười Pháp, 4. Phẩm Upali, tr. 78-79)

-
aa
+
32,567 lượt xem
05/04/2022

Bình luận (6)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Ban quản trị

  28/06/2024
  Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
  - Chủ quyền của đất nước;
  - Các vấn đề về chính trị;
  - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
  - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
 2. P
  P

  Phạm Đức Huy

  21/11/2023
  Chúng con xin tri ân công đức trên chư Phật, chư Bồ Tát cùng chư thánh Hiền Tăng. Chúc con xin tri ân công đức trên Sư phụ cùng đại tăng, tri ân công đức Cô chủ nhiệm đã đưa Pháp Phật nhiệm màu đến với đại chúng!
 3. L
  L

  Lê Thị Chung

  08/06/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ, Cô chủ nhiệm và chư Tăng đã giúp con thông hiểu nghĩa của bài kinh số 1 ạ.

 4. N
  N

  Nguyễn Thị Mai

  21/05/2023

  Con thành kính tri ân ân đức Tam Bảo, trên Sư Phụ và chư Tăng Ni chùa Ba Vàng cùng cô chủ nhiệm CLB ạ

 5. N
  N

  Nguyễn thị nguyệt

  21/05/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni?

 6. H
  H

  Hà Nguyệt Lan Chi

  21/05/2023

  Chúng con xin thành kính tri ân công đức của Sư Phụ, của chư tôn đức Tăng Ni và Cô chủ nhiệm ạ