Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Thư Viện Kiến Thức

Chuyên mục “Thư viện kiến thức” bao gồm Âm nhạc Phật giáo và Văn kinh, giúp quý Phật tử và các bạn khi nghe, đọc có thể hiểu rõ hơn về hạnh nguyện của Đức Phật cũng như các vị Bồ tát, Thánh Tăng, các vị Thầy tổ và sự xuất gia tu học của chư Tăng. Từ đó, mọi người sẽ phát khởi được niềm tán dương đối với các Ngài, khiến sinh ra công đức, phúc báu cho chính bản thân mình.