Bài kinh: Thuyết Pháp Thế Nào Đưa Đến Hòa Hợp Và Phá Hòa Hợp?

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthi), tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), tại khu vườn của ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika).

Bấy giờ có Tôn giả Ưu Ba Ly (Upàli) đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ưu Ba Ly bạch Thế Tôn:
– “Tăng hòa hợp, Tăng hòa hợp”. Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là Tăng hòa hợp?

– Ở đây, này Ưu Ba Ly, các Tỷ-kheo thuyết phi pháp là phi pháp; thuyết pháp là pháp; thuyết luật là luật; thuyết phi luật là phi luật; thuyết điều Như Lai không nói, không thuyết, là điều Như Lai không nói, không thuyết; thuyết điều Như Lai có nói, có thuyết, là điều Như Lai có nói, có thuyết; thuyết điều Như Lai thường không sở hành là điều Như Lai thường không sở hành; thuyết điều Như Lai thường sở hành là điều Như Lai thường sở hành; thuyết điều Như Lai không chế đặt là điều Như Lai không chế đặt; thuyết điều Như Lai có chế đặt là điều Như Lai có chế đặt. 

Với mười sự này, các Tỷ-kheo không phá hoại, các Tỷ-kheo không chia rẽ, các Tỷ-kheo không hành bất động yết-ma, các Tỷ-kheo không tuyên đọc giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa khác biệt.

Cho đến như vậy, này Ưu Ba Ly, là Tăng chúng được hòa hợp. 

– “Phá hòa hợp Tăng, phá hòa hợp Tăng”, bạch Thế Tôn được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là phá hòa hợp Tăng? – Ở đây, này Ưu Ba Ly, các Tỷ-kheo thuyết phi pháp là pháp; thuyết pháp là phi pháp; thuyết phi luật là luật; thuyết luật là phi luật; thuyết điều Như Lai không nói, không thuyết, là điều Như Lai nói, Như Lai thuyết; thuyết điều Như Lai có nói, có thuyết, là điều Như Lai không nói, không thuyết; thuyết điều Như Lai thường không sở hành là điều Như Lai thường sở hành; thuyết điều Như Lai thường sở hành là điều Như Lai không thường sở hành; thuyết điều Như Lai không chế đặt là điều Như Lai chế đặt; thuyết điều Như Lai có chế đặt là điều Như Lai không có chế đặt. 

Chính do mười sự này, họ phá hoại, họ chia rẽ, họ hành bất động yết-ma, họ tuyên đọc giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa khác biệt. Cho đến như vậy, này Ưu Ba Ly, là chúng Tăng bị phá hoại.

… Tôn giả Ưu Ba Ly nghe Thế Tôn thuyết giảng xong hoan hỷ đảnh lễ phụng hành. 

(Trích soạn từ: Hòa Hợp Tăng, Phá Hòa Hợp Tăng Hòa thượng Thích Minh Châu – Việt dịch. Xem: Kinh Tạng Nam Truyền, Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 5, chương 10: Mười Pháp, 4. Phẩm Ưu Ba Ly, tr. 76-78)

-
aa
+
3,437 lượt xem
09/05/2022

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Ban quản trị

  28/06/2024
  Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
  - Chủ quyền của đất nước;
  - Các vấn đề về chính trị;
  - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
  - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
 2. M
  M

  Mai Nguyễn

  22/11/2023
  Con thành kính tri ân ân đức Tam Bảo, trên Sư Phụ và Đại Tăng Chùa Ba Vàng cùng cô chủ nhiệm CLB ạ
 3. N
  N

  Nguyễn thị thanh

  22/11/2023
  Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng đã cho chúng con biết đến Phật pháp mà học hỏi noi theo
 4. N
  N

  Nghiệp Phạm

  22/11/2023
  Chúng con xin tri ân Tam Bảo. Chúng con xin tri ân công đức của trên Sư Phụ cùng đại đức Tăng Ni và Cô chủ nhiệm đã chỉ dạy sách tấn cho chúng con tu tập ạ.