Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài cúng mãn tết (hóa vàng)

Cúng mãn Tết (hóa vàng) là quan niệm của người dân Việt Nam, rằng sau khi mời tổ tiên về dự Tết với con cháu vào ngày 30 Tết, đến khi tiệc xuân đã mãn, con cháu lại cáo lễ để tiễn đưa tổ tiên trở về âm cảnh. Quan điểm của đạo Phật về vấn đề này như sau: Đức Phật dạy người sau khi mất, nếu sinh vào cõi vong linh ngạ quỷ, thì họ sinh sống được bằng đồ cúng tế của người thân (bài kinh Cúng Linh); Đạo Phật là đạo hiếu nghĩa, nên Đức Phật dạy người sống cần có bổn phận cúng tế làm phúc hướng đến cho người đã mất, đó là nhân duyên của việc phát triển kinh tế (bài kinh Làm Giàu). Cho nên, trong các ngày tết gia đình vui vẻ bên nhau, hưởng sự an nhàn, vui vẻ ăn uống, thì cũng cần mời người mất về thọ thực, vui chung với gia đình và sau khi hết ngày nghỉ ngơi vui chơi, bắt đầu các công việc thì làm cơm cúng để báo với người mất là những ngày lễ Tết nghỉ ngơi vui chơi đã kết thúc, đây là việc làm khiến tăng trưởng tâm kính trọng, là việc làm đúng pháp, nên ngày cúng mãn Tết, các gia đình thường sắm sửa những mâm lễ và bày cúng gia tiên tiền tổ. Xin kính mời quý Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng cùng tham khảo bài cúng mãn Tết (hóa vàng) dưới đây!

Bài cúng mãn tết (hóa vàng) (Dành cho Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng đã phát nguyện Bồ Đề, tu lục hòa)

Bài cúng mãn tết (hóa vàng) (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề, tu lục hòa)

Bài cúng mãn tết hóa vàng
Bài cúng mãn tết hóa vàng
198 lượt xem
13/02/2021

Bình luận

Bình luận của bạn